Celistvost jako cesta k životní energii - naše chování ovlivňují idealizace o sobě a druhých. Vytváříme si tím falešný obraz. Já či svět považuji za dobrý nebo špatný, když je takový či takový. Idealizace vzniká jako obrana na naše negativní zkušenosti, vnitřní zranění, se kterými jsme se zpravidla setkali již v průběhu našeho raného života. Tyto obranné mechanizmy nás chrání před bolestí těchto zranění. V tomto smyslu byly důležitou součástí našeho života. Na druhé straně za tuto strategii platíme ztrátou spojení s naší skutečnou esencí, spojení s naší duší, s intuicí a s našimi instinkty. Je to, jako bychom si nasadili špatné dioptrické brýle, přes které se díváme na sebe a svět. Filtrovaně vnímáme impulzy a informace, které k nám přichází, a tím zaměřujeme naši pozornost pouze jedním směrem. To nám brání vidět skutečnost takovou jaká je a projevit naši skutečnou životní sílu.

Proto je důležité hledat cestu k celistvosti, tj. harmonie srdce, hlavy a těla a vstoupit do vyššího stavu vědomí. K tomu je třeba nahlédnout na naše idealizace a skrze ně na zranění, které stojí v cestě k naší životní energii. Tento proces vyžaduje odvahu a vytrvalost, neboť musíme přeskládat náš navyklý pohled na svět, s nímž je spojené naše naučené Ego, a vyjít do nového prostoru, prostoru pokoje, radosti a lásky. Na této dobrodružné cestě máme však po ruce skvělého pomocníka. Je to vnitřní průvodce, nositel naší vnitřní moudrosti, jež nás volá a pomáhá k vyčistění naší vnitřní optiky a znovu nastavení celistvosti. Některé duchovní směry mluví o navázání vztahu s naším vnitřním milencem.

Tento seminář bude proto zaměřen na rozkrývání našich idealizací a obranných mechanizmů, které ukazují na naše zranění. Uvědomění si svých zranění nám bude pomáhat v procesu jejich uzdravení. Zároveň tento seminář může pomoci k hlubšímu spojení s naším vnitřním průvodcem, který je zárukou nastolení naší vnitřní celistvosti.

Budeme pracovat formou rodinných konstelací, rituálů a meditací.

Luděk Pešek

Doprovází odpoledním programem (rituály - prací se symboly) vícedenní konstelační semináře.

Pracoval jsem jako dobrovolník v duchovním centru CAC Richarda Rohra, Nové Mexiko, USA, kde jsem prošel Mužskými iniciačními rituály (Ghost Ranch, NM, 2002) a účastnil se formačních programů, meditací, práce s potřebnými a také jsem měl možnost blíže se seznámit s kulturou původního navažského obyvatelstva.

Na základě těchto zkušeností jsem řadu let (2004-2010) připravoval v ČR rituály Iniciace pro přechod mužů do zralé dospělosti podle vzoru R. Rohra. Při práce s rituály se věnuji porozumění řeči symbolů, mytologii a archetypům (J.Cambell, J.G. Frazer, M.Eliade, R.Moore aj.). Zajímám se také o ekospiritualitu jako cestu hledání svého pravého Já (duše) v kontaktu s přírodou.

Zúčastnil jsem se také řady intenzivních seminářů zaměřených na intrapersonální sebepoznání (např. B.Plotkin: Soulcraft, Rakousko, 2013, H.Palmer: Enneagram, ČR, 2014). Tyto přístupy nabízím ve spolupráci s mojí ženou jako doprovodný program v rámci seminářů rodinných konstelací.

Rodinné konstelace zcela zásadně ovlivnily můj život. Řekla bych, že mi ho převrátily naruby - tím nejlepším způsobem. Pomohly mi uvidět život v širších souvislostech a najít v sobě soucit a lásku.