Partnerství očima transformace


Když si dlouhodobě nevíš rady ve vztahu se svým mužem a dospěješ do stádia, že rozchod s ním se ti jeví jako jediné, co už zbývá, zkus se zamyslet, co je hlavním motivem, proč chceš od něj odejít? Pokud jsou to nepříjemné pocity z toho, jak se k tobě chová, či jak je nepřítomný, zvaž, co je vlastně to, od čeho chceš pryč?

"Neodpouštíme-li, lpíme na spáchané křivdě. Držíme se jí a tak ztrácíme vitalitu. Nejde o to, co nám udělali druzí, ale o to, co s tím uděláme my."

Kdyby v tobě partner tyto emoce neprobouzel, odcházela bys? Pak ale to, od čeho chceš pryč, jsou tvoje vlastní emoce a ne tvůj protějšek. Co, kromě toho, že si sbalíš kufry (nebo je sbalíš jemu), můžeš ještě udělat? Zkus vložit energii do toho, abys těmto pocitům porozuměla a rozklíčovala, odkud se berou a jaké poselství pro tebe mají. Zjistíš, že pod vším tím vztekem a nenávistí či bezmocí někde na dně tvojí duše čeká bolest. A když jí od sebe nebudeš odhánět a dovolíš jí na chvíli existovat, odejde skrze tvoje vědomé prožívání ven. Vypaří se, jako pára nad chladnoucím hrncem.

"Nejde o to, najít viníka, ale způsob, jak překonat překážky, které nás od sebe oddělují."

Pak ke svému překvapení zjistíš, že tě příště podobné chování tvého muže již nezraní a že on již nedisponuje mocí v tobě tyto negativní pocity probudit. A když i potom budeš vnímat, že se vaše cesty rozcházejí, můžeš se s ním rozloučit jako s přítelem, se kterým si ušla kus cesty, mnohému ses naučila a za mnohé mu vděčíš. Pak teprve bude tvé srdce otevřené pro lásku a ty připravena na (nový) vztah.

Knihy, co mě zaujaly
Krishnananda a Amana Trobe: Probouzení zranitelnosti; Caroline Myssová: Anatomie ducha & Sedm úrovní síly a léčení; Bronnie 

Filmy k inspiraci
Dakota 38; Mandela: Dlouhá cesta ke svobodě; Dobrý Will Hunting; Králova řeč. 


Chcete si o tématu pohovořit osobně?

Chcete ve svém partnerském vztahu zažívat
více otevřenosti, úcty a vzájemného propojení?

Přijměte pozvání k setkání s rodinnými konstelacemi a uzdravte svá vnitřní zranění.
"Čím víc lásky bude ve tvém sdci, tím víc jí bude i ve tvém partnerském vztahu."

BLOG >>

Najděte sami  sebe
za svým naučeným chováním

30 osvědčených rad, jak podpořit svůj spánek

30 osvědčených rad, jak podpořit svůj spánek

Problémy se spaním můžou nastoupit z mnoha důvodu: ztráta zaměstnání, partnera nebo partnerky, stěhování, složité situace v osobním či pracovním životě, vážná nemoc vašeho dítě, smrt někoho z blízkých atd. Nespavost ale může nastoupit také bez příčin; tedy bez těch zjevných.

Žárlivost

Žárlivost

Problémy se spaním můžou nastoupit z mnoha důvodu: ztráta zaměstnání, partnera nebo partnerky, stěhování, složité situace v osobním či pracovním životě, vážná nemoc vašeho dítě, smrt někoho z blízkých atd. Nespavost ale může nastoupit také bez příčin; tedy bez těch zjevných.

Sebeláska & Proč je důležitá, a jak ji rozeznat od sobectví

Sebeláska & Proč je důležitá, a jak ji rozeznat od sobectví

Chceme-li se ve svém životě cítit vyrovnaní a plni síly i upřímné laskavosti, potřebujeme zpevnit základy, ze kterých vyrůstá naše vlastní sebeúcta. Vědomě se začít oceňovat v tom, co děláme a jak jednáme, a trpělivě snášet sami sebe ve chvílích selhání či zmatků.