Partnerství očima transformace & Jak nakládat s negativními emocemi ve vztahu


Když si dlouhodobě nevíš rady ve vztahu se svým mužem a dospěješ do stádia, že rozchod s ním se ti jeví jako jediné, co už zbývá, zkus se zamyslet, co je hlavním motivem, proč chceš od něj odejít? Pokud jsou to nepříjemné pocity z toho, jak se k tobě chová, či jak je nepřítomný, zvaž, co je vlastně to, od čeho chceš pryč?

"Nejde o to, najít viníka, ale najít způsob, jak překonat překážky, které nás od sebe pddělují."

Kdyby v tobě partner tyto emoce neprobouzel, odcházela bys? Pak ale to, od čeho chceš pryč, jsou tvoje vlastní emoce a ne tvůj protějšek. Co, kromě toho, že si sbalíš kufry (nebo je sbalíš jemu), můžeš ještě udělat? Zkus vložit energii do toho, abys těmto pocitům čelila a porozuměla a rozklíčovala, odkud se berou a jaké poselství pro tebe mají. Zjistíš, že pod vším tím vztekem a nenávistí či bezmocí někde na dně tvojí duše čeká bolest. A když jí od sebe nebudeš odhánět a dovolíš jí na chvíli existovat, odejde skrze tvoje vědomé prožívání ven. Vypaří se, jako pára nad chladnoucím hrncem.

Pak ke svému překvapení zjistíš, že tě příště podobné chování tvého muže již nezraní a že on již nedisponuje mocí v tobě tyto negativní pocity probudit. A když i potom budeš vnímat, že se vaše cesty rozcházejí, můžeš se s ním rozloučit jako s přítelem, se kterým jsi ušla kus cesty, mnohému ses naučila a za mnohé mu vděčíš. Pak teprve bude tvé srdce otevřené pro lásku a ty připravena na (nový) vztah.

Knihy, co mě zaujaly
Krishnananda a Amana Trobe: Probouzení zranitelnosti, Zranitelnost a intimita
Diana Richardson: Vědomé milování
Eva Maria Zurhorstová: Soul Sex


Chcete si o tématu pohovořit osobně?

Chcete ve svém partnerském vztahu zažívat
více otevřenosti, úcty a vzájemného propojení?

Přijměte pozvání k setkání s rodinnými konstelacemi a uzdravte svá vnitřní zranění.
"Čím víc lásky bude ve tvém sdci, tím víc jí bude i ve tvém partnerském vztahu."