Sebeláska & Proč je důležitá, a jak ji rozeznat od sobectví


Určujícím faktorem v tom, jak se náš život odvíjí, je zdravá sebeláska. Projevuje se jako schopnost přistupovat k sobě laskavě se vším, co k nám patří; starat se o své fyzické, emocionální a duchovní potřeby a jejich naplnění. Máme-li v sobě zdravou míru sebelásky, vztahujeme se i k lidem ve svém okolí s úctou včetně přírody.

Neplést si sebelásku se sobectvím 

Sebeláska je odrazem naší sebehodny, kterou si přinášíme do svého dospělého života z rodiny, do které jsme se narodili a kde jsme vyrůstali. Je to jakýsi důsledek emocionálního dědictví našich předků a míry životní energie, lásky či úcty k životu, která k nám od nich plyne. Sobectví je naopak mírou tohoto dluhu, který chceme v dospělosti stále naplnit, ať už to vypadá jakkoli: málo peněz, úspěchu nebo slávy, oblíbenosti, něhy a pozornosti blízkých a mohli bychom dlouho pokračovat.

Odkud se sebeláska bere?

Základním předpokladem pro naši sebehodnotu a z ní plynoucí sebelásku je emocionální dědictví našich předků. Do jaké míry je toto dědictví zatíženo vzdorem či rezignací vůči událostem, kterých byli ve svém životě svědky, do takové míry jsme napojení na proud životodárné energie. Toto dědictví je cosi jako razítko, kterým jsme označeni a se kterým vstáváme a uléháme. Se kterým vcházíme do všech situací, které se nám v životě dějí a které má na svědomí vše, co říkáme, jak smýšlíme a jak jednáme. Když si uvědomíme tyto souvislosti a to, že se v našem životě nedějí věci náhodou, otevírá se před námi cesta ke smíření se s minulostí.

Jak navýšit sebelásku

Chceme-li navýšit hodnotu, kterou přikládáme sami sobě, a z ní plynoucí sebelásku, je potřeba uzdravit svá vnitřní zranění a vystoupit ze vzdoru či rezignace spojenými s událostmi, které byly složité nebo zraňující. V tomto směru nám můžou pomoci rodinné konstelace-metoda osobního rozvoje. Konstelace umoňují se na život  dívat z hlubšího úhlu pohledu a tak uchopit události, které se staly, novým způsobem. Pak je smíření se s minulustí o něco snadnější a k nám může začít proudit více vyživující energie z našich rodových kořenů. 

Jak pomáhá sebeláska žít vědomě

Když přestaneme plýtvat energií na popírání nepohodln minulosti, začneme ji používat ve svůj prospěch.  Uvidíme sami sebe s větší laskavostí. Přestaneme si vyčítat, že děláme co nechceme, a neděláme, co chceme. Přestaneme bojovat sami se sebou tím, že se peskujeme, hodnotíme,  srovnáváme atd. A když se se svými krásou neoplývajícími vlastnostmi budeme přijímat my sami, začnou nás akceptovat i ostatní. Rázem ubyde situací, které nám byly dříve nepříjemné. Naše chování bude vykazovat větší míru laskavosti, ale i pevnosti. Poztivní přístup, vyvěrající z naší posílené sebelásky ovlivní i chovají druhých lidí k nám.   

Od oběti k tvůrci

Získaná svoboda nám umožní místo jedovatých šípů vysílat do okolního světa úctu a respekt přes všechny odlišnosti, které nás dříve dráždily. Mraky na nebi se roztrhnou a do našeho života se vrátí  slunce.


Chcete si o tématu
pohovořit osobně?

Mít se rád se svými úspěchy není problém. Uměním je, zachovat se k sobě laskavě, když nám věci nevychází.

BLOG >>

Najděte sami  sebe
za svým naučeným chováním

30 osvědčených rad, jak podpořit svůj spánek

30 osvědčených rad, jak podpořit svůj spánek

Problémy se spaním můžou nastoupit z mnoha důvodu: ztráta zaměstnání, partnera nebo partnerky, stěhování, složité situace v osobním či pracovním životě, vážná nemoc vašeho dítě, smrt někoho z blízkých atd. Nespavost ale může nastoupit také bez příčin; tedy bez těch zjevných.

Hranice: Kudy ke zdroji své sebeúcty

Hranice: Kudy ke zdroji své sebeúcty

Jdete sami proti sobě, abyste uspokojili druhé? Zapomínáte na sebe, ale nikdo to dostatečně neoceňuje? Dáváte víc, než opravdu chcete?

Rozhovor s Marcelou a Luďkem Peškovými: Od konfliktu k lásce

Rozhovor s Marcelou a Luďkem Peškovými: Od konfliktu k lásce

Otevřeně přiznávají, že partnerský konflikt pro ně není jen dávnou vzpomínkou na léta manželské krize a prozrazují, jak s ním pracují.