Smíření: Jak ho rozeznat od rezignace a proč je důležité


Jak rozeznat skutečné smíření od rezignace? A je vůbec potřeba zabývat se tím, jak jsme se postavili k situaci, která už je za námi a kterou bychom, pokud by to bylo proveditelné, raději vymazali ze seznamu našich prožitků a vzpomínek?

Smíření je v našem životě jednou z věcí, bez které, pokud ji nezvládáme, náš život začne vysychat jako řeka, když dlouho neprší. Slzy, které potlačíme a ony přestanou téct a přinášet úlevu od bolesti, se promění ve zlost nebo apatii. Tak ale vyschne koryto řeky, kterým k nám teče i radost a láska a schopnost jednat laskavě.

Nebyli jsme podporováni v tom, abychom brali svoje negativní emoce vážně. Naopak. Když se nás jako dětí zmocnila zlost, vnímali jsme odmítnutí ze strany dospělých. A tak jsme se je naučili skrývat. Nikdo nám neukázal, jak s nimi zacházet. Emoce jsou ale dar, kterým když opovrhneme, ztratíme kompas. Ztratíme kontakt sami se sebou. Ztratíme ukazatel na cestě ke štěstí, ke kterému jsme intuitivně celý život přitahováni. 

Prvním krokem ke smíření je, dát souhlas negativním emocím existovat. Nakládat s nimi jako s přítelem, který nás žádá o pozornost. Vědomě dovolit, aby námi procházely bezpečným způsobem. Když přestaneme schovávat své slzy a podvolíme se Životu, aby námi procházel a nesl nás jako divoká řeka, jejíž proud ví nejlépe, kudy téct, můžeme minulé prožitky definitivně propustit. Porozumíme, co jsme si měli v dané situaci uvědomit, a znovu se spojíme s proudem životní renergie, vitality a síly. Energii, kterou jsme do té doby vydávali na potlačení nepohodlné emocí, tak osvobodíme a spolu s ní ožijeme. 

Rezignace je naproti tomu stav, kdy jsme sami sebe přesvědčili, že nějaká traumatizující situace je už za námi, ale emocím jsme se vyhnuli. Energii, kterou bychom mohli používat k tvoření, tak vydáváme k jejich popření. To nás vysiluje a bere chuť do života.

Skutečné smíření neznamená, že zapomene na to, co stalo, ale když si na danou situaci vzpomeneme, nebudeme už cítit bolest, vztek nebo smutek.

"Neodpouštíme-li, lpíme na spáchané křivdě. Držíme se jí a tak ztrácíme vitalitu. Nejde o to, co nám udělali druzí, ale co s tím uděláme my.


Chcete si o tématu
pohovořit osobně?

Trápí vás pocity křivdy, které v sobě nosíte?
Chcěli byste najít cestu k odpuštění a osvobození?

Přijměte pozvání k účasti na setkání s rodinnými kostelacemi.

BLOG >>

Najděte sami  sebe
za svým naučeným chováním

Partnerství očima transformace

Partnerství očima transformace

Chceme-li ve svém partnerském vztahu zažívat více otevřenosti, úcty a vzájemného propojení, potřebujeme v první řadě zpevnit základy, ze kterých vyrůstá naše vlastní sebeúcta.

30 osvědčených rad, jak podpořit svůj spánek

30 osvědčených rad, jak podpořit svůj spánek

Problémy se spaním můžou nastoupit z mnoha důvodu: ztráta zaměstnání, partnera nebo partnerky, stěhování, složité situace v osobním či pracovním životě, vážná nemoc vašeho dítě, smrt někoho z blízkých atd. Nespavost ale může nastoupit také bez příčin; tedy bez těch zjevných.

Žárlivost

Žárlivost

Problémy se spaním můžou nastoupit z mnoha důvodu: ztráta zaměstnání, partnera nebo partnerky, stěhování, složité situace v osobním či pracovním životě, vážná nemoc vašeho dítě, smrt někoho z blízkých atd. Nespavost ale může nastoupit také bez příčin; tedy bez těch zjevných.