Žárlivost


Když si všimneš, že se někdy tvůj partner chová k jiným ženám s větší galantností, než k tobě, můžeš se tím trápit a litovat se, nebo mu to vyčítat a ptát se: proč?, tlačit na pilu a vyžadovat nebo žadonit, aby tak činil. Také si ale můžeš nalít čistého vína a podívat se, jestli se i ty někdy nechováš k cizím mužským protějškům s větší vstřícností, než k tomu svému.

"Chceš-li, aby se na tebe partner díval s láskou, dívej se tak na sebe nejdřív ty sama. ."

Pak zjistíš, že výčitky a vztek vystřídal smutek. Uvědomíš si, že nejsi lepší a že jste na jedné lodi. A z ticha a prázdna se v tobě začne rodit nová úroveň lásky.

Knihy, co mě zaujaly
Krishnananda a Amana Trobe: Probouzení zranitelnosti; Caroline Myssová: Anatomie ducha & Sedm úrovní síly a léčení; Bronnie 

Filmy k inspiraci
Dakota 38; Mandela: Dlouhá cesta ke svobodě; Dobrý Will Hunting; Králova řeč. 


Chcete si o tématu
pohovořit osobně?

Chcete ve svém partnerském vztahu zažívat více otevřenosti, úcty a vzájemného propojení?

Přijměte pozvání k setkání s rodinnými konstelacemi a uzdravte svá vnitřní zranění.
"Čím víc lásky bude ve tvém sdci,
tím víc jí bude i ve tvém partnerském vztahu."


BLOG >>

Najděte sami  sebe
za svým naučeným chováním

Partnerství očima transformace

Partnerství očima transformace

Chceme-li ve svém partnerském vztahu zažívat více otevřenosti, úcty a vzájemného propojení, potřebujeme v první řadě zpevnit základy, ze kterých vyrůstá naše vlastní sebeúcta.

30 osvědčených rad, jak podpořit svůj spánek

30 osvědčených rad, jak podpořit svůj spánek

Problémy se spaním můžou nastoupit z mnoha důvodu: ztráta zaměstnání, partnera nebo partnerky, stěhování, složité situace v osobním či pracovním životě, vážná nemoc vašeho dítě, smrt někoho z blízkých atd. Nespavost ale může nastoupit také bez příčin; tedy bez těch zjevných.

Sebeláska & Proč je důležitá, a jak ji rozeznat od sobectví

Sebeláska & Proč je důležitá, a jak ji rozeznat od sobectví

Chceme-li se ve svém životě cítit vyrovnaní a plni síly i upřímné laskavosti, potřebujeme zpevnit základy, ze kterých vyrůstá naše vlastní sebeúcta. Vědomě se začít oceňovat v tom, co děláme a jak jednáme, a trpělivě snášet sami sebe ve chvílích selhání či zmatků.