13. - 14.dubna 2019
sobota 10:00 - 18:00
neděle 10:00 - 18:00

                  CO JE A CO NENÍ LÁSKA
               - od závislosti k úctě a radosti

MAITREA
Týnská ulička 6, Praha 1

Zajímá vás, proč zapomínáte na sebe a  upřednostňujete druhé? Proč dovolujete překračování svých hranic a dáváte víc, než chcete?
Intenzivní prožitkový seminář vám pomůže pochopit a proměnit vlivy, které vytvářejí potřebu zavděčit se, a nabídne cestu ke zdroji opravdové lásky.

Na setkání si "posvítíme" na příčinu potřeby dělat radost druhým, protože tato naše snaha vyhovět nebo být přehnaně milí obvykle  nepřináší trvalou radost  do našich vztahů. Objasníme si, odkud láska pramení a vydáme se na cestu k její životadárné síle.

Protože skutečná láska není obchod ani chytře naplánovaná výměna! Nerozvíjí se tím, že promýšlíme strategie, jak dostat z druhého to, po čem toužíme. Láska, kterou hledáme, se objeví sama, když pro ni připravíme prostor. Když se z hlavy přesuneme do srdce a začneme víc sdílet, jak se cítíme místo toho, co si myslíme. Když odložíme obranné mechanismy ega a dovolíme druhému, aby se dotkl našich „ran“.

Setkání vás podpoří:

  • v důvěře, že skutečná láska existuje a že je tu pro každého 

  • v ochotě ukázat svou zranitelnost (ve které se ukrývá naše síla)

  • na cestě k sebepřijetí a k proměně svého kritického pohledu na sebe samé 

  • v odvaze ctít svůj vlastní úsudek

  • ve schopnosti být upřímní, opravdoví i hraví

  • ve spojení se svojí skutečnou hodnotou

SEMINÁŘ JE PROVÁZEN RODINNÝMI KONSTELACEMI.

Konstelace jsou nástrojem proměny tíživého dědictví rodinného systému. Umožňují náhled na sebe a svou životní situaci  "zvenku" a nabízejí porozumění souvislostem, které stojí v pozadí našeho myšlení a jednání. Jsou účinným prostředkem k transformaci negativních emocí a uzdravení vnitřních zranění. 

Zpětná vazba účastnice:
Milá Marcelo, chci Ti poděkovat za konstelace, kterými jsi mě tento víkend provázela. Celý svůj dospělý život se snažím vyrovnat s pocitem nesamozřejmosti a neoprávněnosti být tady na světě. Zkoušela jsem různé terapie, hledala útěchu v různých myšlenkových směrech, prošla i konstelacemi, ale nikdy jsem se nedostala tak blízko ke kořenům toho pocitu. Vždy se spíš řešily jeho důsledky. Moc děkuji. L.

PŘI ÚČASTI NA OBOU DNECH JE POSTAVENÍ VLASTNÍ KONSTELACE ZARUČENO.

S sebou pití v uzavíratelné láhvi.

Případné dotazy + přihlašky na email: peskovamar@gmail.com
nebo telefonicky: 728 824 289

Č.ú.: 2820193193/0800 VS: 13042019

Cena: 2500 Kč 
             Jeden den  1300 Kč  

SLEVA PRO PARTNERA ČI PŘÍTELE - 4000 KČ/DVOJICE