DĚTI NOVÉ DOBY – výzvy, postoje, výchova 

Zkušenosti s výchovou „indigo“ dítěte. Marcela Pešková se synem Dominikem (26 let).

Přednáška a workshop vás zavede k příčinám, proč se děti nové doby vzpouzejí přijmout pravidla, kterými se řídíme, a ukáže cestu k vzájemnému respektu a dohodě (spolupráci?). úctě a spolupráci???

Čas: 18.30 – 20.30

Cena: 200 Kč.

Rezervace místa: peskovamar@gmail.com nebo 728 824 289

Informace o lektorech:

Dominik Pešek

Jsem studentem UK FTVS a aktivně se věnuji výuce tenisu. Pobyl jsem nějaký čas v USA a Nicaragui.

Jsem člověk s ADHD a poruchou pozornosti. Dětství pro mě nebylo jednoduché a stejně tak můj vztah k mámě. Tyto zkušenosti jsou to, proč děláme s mamkou tento seminář.

Chceme Vám pomoci nebo alespoň přivést na cestu, která Vám bude dávat smysl. Zvládli jsme to my a vy to můžete zvládout také. Kde je vůle, je i cesta.

Marcela Pešková

Moje transformační cesta se začala kolem narození syna Dominika v červnu 1991.

První zvláštností, které jsem si u něho ve dvou letech všimla, bylo – že přistupoval k dospělým stejným způsobem, jako k dětem. Nedělal rozdíl v tom, že je někdo velký a někdo malý.

Časem se přidávaly další a další neobvyklé způsoby chování, které jsme já a můj muž dlouho pokládali jen za klučičí projev. Máme totiž ještě dvě starší dcery. Když mu ale bylo kolem 10 let, začala jsem mít pocit, že to s ním už nevydržím a že ho dám někam do ústavu. Také jsem obdržela nabídku jakýchsi prášků na zklidnění. Ty jsem ale naštěstí odmítla.

V té době jsem pro svoje vlastní psychické problémy začala navštěvovat psychoterapii a tak jsem díky moudré ženě, která mě provázela, pochopila, o co s naším synem běží. I tak to pro byla mě těžká doba. Když jsem se rozhodla nespoutat jeho ducha lékama na zklidnění, nevědomky jsem dala svolení k tomu, aby on předělal mě.

Svými postoji mě nutil přehodnotit vzorce myšlení, které jsem automaticky přejala výchovou a vystoupit ze zajetých kolejí toho, co se má, musí a nesmí atd.

Několikrát jsme se rozhodli změnit základní školu,do které chodil, protože měl problémy s autoritou a tím pádem i kolektivem.

Odmítal se přizpůsobit všude tam, kde mu to nedávalo smysl a kde s ním bylo zacházeno jako s věcí. Bez úcty, respektu...

Postupně jsem začala rozumět pojmu „indigové dítě“ a pochopila, že mi jeho tvrdošíjnost má pomoci spojit se opět se svým srdcem, které jsem v minulosti uzavřela. Najít svou esenci a začít důvěřovat ve svou vlastní vnitřní moudrost.

V současné době pomáhám ostatním lidem porozumět vztahům a tomu, co změnit, aby se v nich cítili lépe. Aby si umědomili, že jsou tvůrci své reality a aby uviděli, čím si způsobují to, co žijí a podnikly kroky ke změně.

Od roku 2006 vedu rodinné konstelace, v Praze nyní v centru osobního rozvoje Maitrea a se svým mužem Luďkem pořádáme víkednové semináře mimo Prahu.