Druhé setkání: 28.4.

Zdravá sebeúcta - základ vztahu

Vztah, který máme sami k sobě, určuje kvalitu našeho života i schopnost uspět ve vztazích s druhými lidmi. Na tomto setkání poznáte a porozumíte univerzálním zákonům života a následně porozumíte dějům kolem vás i v sobě samých.
Najdete způsob, jak pracovat se strachem z kritiky a odmítnutí, a jak ctít sami sebe a odolat pokušení zalíbít se. Porozumíte zdravé sebeúctě jako vlastnosti, která je spojena s odvahou čelit životu a výzvám, které přináší.

Tak se vám otevře cesta k vnitřní svobodě i sebevyjádření!

17:30 - 20:30
Maitrea, Týnská ulička 6, Praha 1
Cena: 400 Kč při platbě do 20.4., později 500 Kč