VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ S MANŽELY PEŠKOVÝMI

OVJEVTE LÉČIVOU SÍLU
RODINNÝCH KONSTELACÍ

15.-18.7.

Janské Lázně, cena: 3 500 Kč 

VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ S MANŽELY PEŠKOVÝMI

Rodinné konstelace jsou prožitkovou metodou osobního rozvoje, která probíhá ve skupině účastníků. Pracuje s celým rodinným systémem a tak "vytrhává plevel i s jeho kořeny."  Je vhodná pro všechny, kteří chtějí svým problémům porozumět ze širšího úhlu pohledu, a najít trvalé řešení svých potíží v jakékoli oblasti života.

Osudy našich předků nás ovlivňují mnohem víc, než si obvykle uvědomujeme. Jejich postoje a přesvědčení se nevědomě přenášejí z generace na generaci a předurčují, jak se nám v životě bude dařit. Léčivá síla konstelací spočívá v osvobození se od negativního vlivu tohoto dědictví. Skrze porozumění a přijetí složitých nebo traumatických událostí v historii rodu se můžeme znovu vrátit do proudu života, radosti a síly. Na semináři pracujeme s tématy, která přinesete. 

"Neodpouštíme-li, lpíme na spáchané křivdě. Držíme se jí a tak ztrácíme vitalitu. Nejde o to, co nám udělali druzí, ale o to, co s tím uděláme my."

Pro koho?

Víkendové semináře jsou určeny vám, kdo jste rozhodnuti udělat konkrétní kroky k převzetí odpovědnosti za okolnosti svého života a rozloučit se s minulostí, která negativně zasahuje do způsobu, jakým přemýšlíte a jednáte.

Co seminář nabízí

Setkání vám pomůže odhalit skryté vlivy, které řídí vaše rozhodování a chování, a nabídne cestu k usmíření křivd, které v sobě nesete. Zpracujete své negativní emoce a rozvinete schopnost laskavě i pevně komunikovat se svým okolím.

Co si odnesete?

Vaše energie se dá do pohybu. Propojení s rodovými kořeny vám umožní vystoupit z role oběti a začít okolnosti svého života tvořit vědomě. Najdete cestu, jak se propojit s pocitem, že jste zde na světě správně, nezastupitelní a milovaní!  Získáte nový elán do života.

Rodinné konstelace mi pomohly
vidět život v širších souvislostech.

Odjakživa mě bavilo zkoumat věci do detailu. Porozumět, pochopit, dojít až k podstatě. Když přede mě život postavil moje nepohodlné emoce, chtěla jsem vědět, odkud se berou a co mi chtějí říct. Cítila jsem a stále cítím silnou potřebu zkoumat zákonitosti, kterými se řídí tenhle svět a vztahy v něm.


Více o mně >>

O LUĎKOVI | MEDITAČNÍ RITUÁLY

Jedná se o práci s vlastním stínem skrze vybrané příběhy a archetypy.

Pracoval jsem jako dobrovolník v duchovním centru CAC Richarda Rohra, Nové Mexiko, USA, kde jsem prošel Mužskými iniciačními rituály (Ghost Ranch, NM, 2002) a účastnil se formačních programů, meditací, práce s potřebnými. Měl jsem také možnost blíže se seznámit s kulturou původního navažského obyvatelstva.


Více o mně >>

O KONSTELACÍCH

Když změníme odmítavý postoj k minulosti,
ona změní svůj negativní vliv na nás.

Rodinné konstelace umožňují podívat se na sebe a své vztahy z hlubšího úhlu pohledu a propustit minulé negativní zkušenosti. Když se zdravě propojíme se svými rodovými kořeny, začne do našich životů proudit víc energie, síly a lásky.

Kolik to stojí

Cena: 3500 Kč 
V ceně strava a a ubytování ve dvou až čtyř lůžkových pokojích se sociálkami. 
Cena: 1800 Kč - pro rodinného příslušníka, který se neúčastní programu.
Informace k platbě č.ú.: 3445556662/2010, v.s. 15072021

Program

Čtvrtek

17:00 - 18.00 příjezd 
18:00  - večeře
19:30  - 21:00 úvodní kruh 

Pátek

8:00 snídaně
9:00 - 13:00 konstelace
13:00 oběd
15:30 - 18:00 rituál - práce se symboly
18:00 večeře
19:30 - 21:00 večerní program

Sobota

8:00 snídaně
9:00 - 13:00 konstelace
13:00 oběd
volné odpoledne
18:00 večeře
19:30 - 21:00 večerní program

Neděle

8:00 snídaně
9:00 - 13:00 konstelace
13:00 oběd 

Napište nám

Rádi odpovíme na Vaše otázky

Luděk & Marcela

Přihlašujte se:
emailem na caspromen.info@gmail.com
nebo volejte na  728 824 289