JEDNODENNÍ TRANSFORMAČNÍ SEMINÁŘ 

RODINNÉ KONSTELACE
cesta k lásce, zdraví i úspěchu

 8.10. | 5.11. | 10.12. 2022

9:30 -18:00 | PRAHA 2, Vyšehradská 43, Dayal | Cena: 1500 Kč

Obnovte spojení se svými rodovými kořeny a získejte zpět svoji ztracenou sílu. 

Rodinné konstelace je metoda osobního rozvoje, která probíhá ve skupině účastníků a pracuje s celým rodinným systémem . Je vhodná pro všechny, kteří chtějí svým problémům porozumět ze širšího úhlu pohledu, a najít trvalé řešení svých potíží v jakékoli oblasti života. V prostředí, které nesoudí a nehodnotí.

Osudy našich předků nás ovlivňují mnohem víc, než si obvykle uvědomujeme. Jejich postoje, přesvědčení a nezpracované negativní emoce se nevědomě přenášejí z generace na generaci a předurčují, jak se nám v životě bude dařit. Léčivá síla konstelací spočívá v osvobození se od negativního vlivu tohoto dědictví porozuměním a smířením s událostmi historie.

Co konstelace umožňují
Konstelace umožňují vnímat neviditelná pouta spojující nás s osudy předků, a rozkrýt vliv, který mají na míru životního elánu, jímž disponujeme. Skrze metodu konstelací dochází ke zviditelnění těchto pout a k uzdravení jejich pokrouceného nastavení. Tak se pozastavená životní energie, kterou čerpáme ze svých rodových kořenů, dává opět do pohybu, a nám se dostává svolení opustit nepodporující životní vzorce.

Pracujeme s tématy, která přinesete. 

Rodinné konstelace mi pomohly
vidět život v širších souvislostech.

Odjakživa mě bavilo zkoumat věci do detailu. Porozumět, pochopit, dojít až k podstatě. Když přede mě život postavil moje nepohodlné emoce, chtěla jsem vědět, odkud se berou a co mi chtějí říct. Cítila jsem a stále cítím silnou potřebu zkoumat zákonitosti, kterými se řídí tenhle svět a vztahy v něm.


Více o mně >>

O KONSTELACÍCH

Když změníme odmítavý postoj k minulosti,
ona změní svůj negativní vliv na nás.

Rodinné konstelace umožňují podívat se na sebe a své vztahy z hlubšího úhlu pohledu a propustit minulé negativní zkušenosti. Když se zdravě propojíme se svými rodovými kořeny, začne do našich životů proudit víc energie, síly a lásky.

O RODINNÝCH KONSTELACÍCH

Podstatné není to, jaké emocionální dědictví
si ze svého rodu neseme, ale jak s ním naložíme.

Kolik to stojí

Cena: 1500 Kč
č.ú. 3445556662/2010

Přihlašujte se:
emailem na caspromen.info@gmail.com
nebo volejte na  728 824 289

Do emailu uveďte, prosím i telefonní kontakt na sebe.

PŘEČTĚTE SI O CESTĚ Z KONFLIKTU

Ukotvím-li se v srdci, můžu svému partnerovi říct: „Děkuji ti za lásku, k níž se dostávám uzdravováním zranění, která spolu otevíráme."

MYŠLENKY