Rodinné konstelace vedou ke zdravému a podporujícímu propojení s našimi rodovými kořeny, abychom mohli jít svou vlastní cestou.

Když se smíříme s negativními zkušenostmi, napojíme se na  životní energii, kterou čerpáme ze svého rodu. 

Rodinné konstelace jsou prostředkem, jak uzdravit nezhojené rány minulosti .  Zviditelňují skryté mechanismy, které řídí naše myšlení a jednání a umožňují se na život a jeho souvislosti podívat z hlubšího úhlu pohledu.

svoje vztahy utváříme.a tak objevit sami sebe za svým naučeným chováním.

Pracují s rovinou, která je obvykle naším očím skryta. Tak pomáhají uvědomit si důležitá fakta z našeho života i  života celého našeho rodu, která nás ovliňují, i když si toho nejsme vědomi. Tém, že se tento vliv stane zřejmým, má me šanci se z jeho moci vyvázat.
Umožňují také vystoupit z nezdravé loajality k jednomu z rodičů, který se nám dětem mohl jevit jako oběť svého partnera, a pomůžou vám se na celou situaci podívat z jiného úhlu pohledu. Tak získáte přístup k oběma rodičům a zprůchodníte tok životní energie i od rodiče, který byl "zapovězen".

Konstelace také pomáhají  uvědomit si případný vzdor či rezignaci, ve kterých se můžete nacházet a ukazují, kudy ven k přijetí a zdravému vědomí sebe.

Co nás ovlivňuje ze života našich předků :
Jsou to osudy, které se staly a které lidé z rodinného systému nebyli schopni zpracovat. Smířit se s nimi či odpustit. Nebo také události, v nichž naši předci figurovali jako ti, kteří křivdy páchali a nevzali za to odpovědnost.

Jedná se nejčastěji o:

 • úmrtí dětí a osob mladších 40 let věku, tragická smrt
 • potraty a interupce
 • rozvod rodičů
 • závislosti
 • ztráta majetku nebo zužitkování neštěstí druhých
 • zločiny, křivdy a vězení
 • události války a komunismu
 • atd.

Tím, že změníme odmítavý postoj k minulosti, ona změní svůj negativní vliv na nás. T

Rodinné konstelace probíhají ve skupině účastníků, kteří se obvykle mezi sebou neznají.
Příběhy, které si každý neseme ve svých rodových kořenech, pak napomáhají uvědomit si, kde naše životní energie vázne a kde jsme vychýlení z řádu lásky. Cílem setkání je, znovu se do tohoto řádu lásky vrátit a čerpat tak živiny, které bezpodmínečně pro svůj zdárný život potřebujeme.

Rodinné konstelace pomáhaJÍ

 • narovnat vztahy mezi partnery, rodiči a dětmi, sourozenci, kolegy, atd.

 • mít zdravou úctě k sobě i ostatním

 • ukázat, kudy vede cesta k úspěchu a prosperitě

 • uvolnit ze závislosti nejrůznějšího charakteru

 • najít cestu ze životních krizí

 • pochopit a změnit automaticky přejaté myšlenkové vzorce 

 • rozvolnit obranné mechanismy ega

 • vpustit více lásky a radosti do života