JEDNODENNÍ TRANSFORMAČNÍ SETKÁNÍ 

CESTOU K LÁSCE
Rodinné konstelace pro pokročilé

 12.11. 2022

9:30 -18:00 | PRAHA 2 | Cena: 2500 Kč

Vděčnost je projevem moudrosti.

Toto setkání je určené vám všem, kteří se na cestě vnitřní proměny pohybujete již nějaký čas. Máte za sebou řadu seminářů rodinných konstelací nebo výcvik a nepotřebujete porozumět základům, na kterých tato metoda staví. Díky tomu se můžete pustit hlouběji a tak rozpustit další úrovně překážek, které vám stojí v cestě tvořit svoji realitu vědomě a s úctou k duchovním principům, jež nás přesahují. Pak nemusíte čekat na to, co vnesou do vašeho života ostatní, ale půjdete životu vstříc s důvěrou a očekáváním toho nejlepšího. Pro sebe i své blízké.

Jako průvodkyně na cestě k vědomému životu a zralé dospělosti vás budu skrze metodu konstelací provázet do míst ve vaší duši, která vás žádají o pozornost, abyste je mohli vzít na vědomí a proměnit úhel pohledu spolu s uvězněnými emocemi tam, kde je potřeba. Hluboké pocity odcizení sobě samým a z toho plynoucí frustrace z vnitřní prázdnoty a neschopnosti zahlédnout smysl lidské existence (projevující se např. nevědomým vytvářením konfliktů s ostatními lidmi a  neschopností  ctít a "žít naplno" svůj vlastní život), nás stále a neodbytně vyzývají ke znovunalezení své podstaty. Odhalíme-li další vrstvy obranných mechanismů, za které se schovává naše ego a propustíme uvězněné emoce, rozšíříme své vědomí a  najdeme zpátky ztracený domov. Najdeme světlo, najdeme mír, najdeme Lásku.
V léčivé práci budete moci tímto způsobem pak sami sebe provázet  i v každodenním životě. Budeme pracovat s tématy, která přinesete.
Max. počet účastníků 10.

Rodinné konstelace mi pomohly
vidět život v širších souvislostech.

Odjakživa mě bavilo zkoumat věci do detailu. Porozumět, pochopit, dojít až k podstatě. Když přede mě život postavil moje nepohodlné emoce, chtěla jsem vědět, odkud se berou a co mi chtějí říct. Cítila jsem a stále cítím silnou potřebu zkoumat zákonitosti, kterými se řídí tenhle svět a vztahy v něm.


Více o mně >>

O KONSTELACÍCH

Když změníme odmítavý postoj k minulosti,
ona změní svůj negativní vliv na nás.

Rodinné konstelace umožňují podívat se na sebe a své vztahy z hlubšího úhlu pohledu a propustit minulé negativní zkušenosti. Když se zdravě propojíme se svými rodovými kořeny, začne do našich životů proudit víc energie, síly a lásky.

O RODINNÝCH KONSTELACÍCH

Kolik to stojí

Cena: 2500 Kč
č.ú. 3445556662/2010, v.s.12112022

Přihlašujte se:
emailem na caspromen.info@gmail.com
nebo volejte na  728 824 289

Do emailu uveďte, prosím i telefonní kontakt na sebe.

PŘEČTĚTE SI O CESTĚ Z KONFLIKTU

Ukotvím-li se v srdci, můžu svému partnerovi říct: „Děkuji ti za lásku, k níž se dostávám uzdravováním zranění, která spolu otevíráme."

MYŠLENKY