JEDNODENNÍ TRANSFORMAČNÍ SEMINÁŘ 

RODINNÉ KONSTELACE PRO ŽENY

10.10.2021

10:00 -17:00 | Praha 2 | Cena: 1000 Kč

Obnovte spojení s moudrostí srdce 
v prostředí podobně naladěných žen.

Milé ženy, využijte příležitost setkat se s dalšími ženami a skrze metodu rodinných konstelací uvolnit ze svého bytí nepodporující vzorce myšlení a chování. Smířit se s křivdami z minulosti a propustit negativní emoce, které vás obírají o energii a radost ze života. Přijďte se dotknout lásky a nadechnout svobody, která na vás čeká ve vašem vlastním srdci. Pracujeme s tématy, která přinesete.

Pro koho

Pro vás, které chcete lépe porozumět zákonitostem, kterými tvoříte svůj život a své vztahy v něm. V prostředí, které nesoudí a nehodnotí.

Co seminář nabízí

Skrze rodinné konstelace se podíváte na svůj život a vztahy v něm z hlubšího úhlu pohledu a porozumíte skrytým vlivům, které vás řídí. Pokročíte na cestě uzdravení vnitřní zranění a naučíte se pracovat se strachem, zlostí i bezmocí.

Co si odnesete

Propojení s rodovými kořeny vám umožní vystoupit z role oběti a začít okolnosti svého života tvořit vědomě. Vaše energie se dá do pohybu a získáte nový elán do života.

Rodinné konstelace mi pomohly
vidět život v širších souvislostech.

Odjakživa mě bavilo zkoumat věci do detailu. Porozumět, pochopit, dojít až k podstatě. Když přede mě život postavil moje nepohodlné emoce, chtěla jsem vědět, odkud se berou a co mi chtějí říct. Cítila jsem a stále cítím silnou potřebu zkoumat zákonitosti, kterými se řídí tenhle svět a vztahy v něm.


Více o mně >>

Chceš-li, aby se na tebe ostatní dívali s láskou,
dívej se tak na sebe nejdřív ty sama.

PŘEČTĚTE SI O CESTĚ Z KONFLIKTU

Ukotvím-li se v srdci, můžu svému partnerovi říct: „Děkuji ti za lásku, k níž se dostávám uzdravováním zranění, která spolu otevíráme."

O KONSTELACÍCH

Když změníme odmítavý postoj k minulosti,
ona změní svůj negativní vliv na nás.

Rodinné konstelace umožňují podívat se na sebe a své vztahy z hlubšího úhlu pohledu a propustit minulé negativní zkušenosti. Když se zdravě propojíme se svými rodovými kořeny, začne do našich životů proudit víc energie, síly a lásky.

Kolik to stojí

Cena: 1000 Kč
Č.ú.: 3445556662/2010
Variabilní symbol: 
09102021)

Přihlašujte se:
emailem na caspromen.info@gmail.com
nebo volejte na  728 824 289

Do emailu uveďte, prosím i telefonní kontakt na sebe.

MYŠLENKY