16. - 17. listopadu 2019
so + ne 10:00 - 18:00
 

SMÍŘENÍ - cesta k lásce, zdraví i úspěchu

MAITREA
Týnská ulička 6, Praha 1

Chtěli byste se cítit víc milováni? Nebo pokročit na cestě k uzdravení své nemoci? Či odstranit překážky k úspěchu?
Přijďte objevit souvislost mezi křivdami z minulosti a svými vztahy, zdravím i prosperitou.
Přijďte udělat praktické kroky ke smíření a otevřít dveře životu!

Smířit se s událostmi, které se nám v životě staly a které nás negativně poznamenali, stejně jako odpustit sami sobě, když jsme nezvládli své negativní emoce a vybili si zlost a pocit bezmoci na slabších...je zásadním předpokladem nejen pro živé a šťastné vztahy, ale stejně i pro zdraví a úspěch v jakékoli oblasti našeho života.

Přijetí - odpuštění - začíná v první řadě pochopením, že je to jediná cesta, jak dát pozastavenou životní energii opět do pohybu. Jak se znovu dostat do proudu života, radosti a vitality.
Uzdravení vnitřních zranění tak před námi stojí jako výzva - pustíme se minulosti (od-pustíme)? Nebo jí budeme dál odmítat a tak s ní zůstaneme nevědomky svázáni?
Přijďte porozumět, proč se ve vašem životě stalo, co vás tíží, a proměnit bolest v lásku, křivdy v požehnání a smutek v moudrost.

Dozvíte se:

- proč nám jde odpouštění jako "psovi pastva"
-  jaké má odpuštění (přijetí) stádia a proč je nejde    obvykle jen tak přeskočit
- co je potřeba k úplnému a tím pádem trvalému opuštění starých křivd

Najdete cestu jak:

- projít stádiem vzdoru
- uvolnit potlačenou bolest 
-  znovu ucítit lásku ve svém srdci
- se opět spojit s radostí a životním elánem

SEMINÁŘ JE PROVÁZEN RODINNÝMI KONSTELACEMI a díky této metodě nabízí širší pohled na náš život a jeho souvislosti. Konstelace odhalují skryté vlivy, které stojí v pozadí našeho jednání a osvětlují, proč jednáme, jak jednáme. Jsou jedním z velmi účinných prostředků na cestě k vnitřní svobodě a lásce bez podmínek.

Zpětná vazba účastnice semináře:
Včerejšek mi hodně dal! Otevřelo se mi větší pochopení mojí mámy a některých jejích projevů, které jsme my děti ještě neuměly přečíst. Ukázala se mi širší perspektiva a souvislosti našeho rodinného nastavení, a toho, jak fungují moje sestry.
Člověk ty těžké příběhy ze svojí rodiny bere tak nějak automaticky, a vlastně jako něco "normálního", protože o nich ví, a Xkrát o nich slyšel od rodičů a příbuzných. Jenže vědět o nich, a skutečně je VIDĚT, je diametrálně odlišné.
Děkuji za úlevu, kterou mi to přineslo.
V.

PŘI ÚČASTI NA OBOU DNECH JE POSTAVENÍ VLASTNÍ KONSTELACE ZARUČENO.
Cena při účasti za jeden den: 1300 Kč
Prosím nahlašte účast za jeden den v komentáři k přihlášce.

Vezměte si s sebou pití v uzavíratelné lá

Informace  + přihlašky na email:
peskovamar@gmail.com
nebo telefonicky: 728 824 289

Info k platbě: č.ú.: 2820193193/0800 VS: 16112019

Cena:
1700 Kč při platbě do 16.8.2019
 2100 Kč při platbě do 6.11.2019
 2500 Kč od 7.11. 2019
 Jeden den: 1300 Kč