Rodinné konstelace:  Cesta k lásce, zdraví i úspěchu

S MARCELOU PEŠKOVOU

Rodinné konstelace jsou prostředkem jak se vyrovnat s negativním emocionálním dědictvím rodinného systému, které nás ovlivňuje mnohem víc, než jsme schopni dohlédnout, a je určující v tom, jak se nám životě bude dařit. 

Konstelace jsou vhodné pro všechny, kteří chtějí svým problémům porozumět ze širšího úhlu pohledu, a najít trvalé řešení svých potíží v jakékoli oblasti života.


www.caspromen.cz/terminy-seminaru
peskovamar@gmail.com
775405410

Neodpouštíme-li, lpíme na spáchané křivdě. Držíme se jí a tak ztrácíme vitalitu.