Transformační víkend s Marcelou a Luďkem Peškovými

SMÍŘENÍ - cesta k lásce, zdraví i úspěchu

20.- 23.10. 2022

Nersměň u Č. Budějovic | Cena: 4100 Kč

Když od sebe odeženeme smutek,
připravíme se i o možnost víc se přiblížit lásce.

Chtěli byste najít cestu ke smíření s událostmi, které vás v minulosti negativně ovlivnily a obírají o energii a chuť do života? Přijďte odhalit rozdíl mezi odpuštěním a rezignací a udělat praktické kroky k trvalému opuštění starých křivd.  Vděčnost vám pak otevře cestu k radosti, lásce i síle. "

Co jsou rodinné konstelace
Rodinné konstelace jsou prožitkovou metodou osobního rozvoje, která pracuje s celým rodinným systémem a je vhodná pro všechny, kteří chtějí najít trvalé řešení svých potíží v jakékoli oblasti života.  Osudy našich předků nás ovlivňují mnohem víc, než si obvykle uvědomujeme. Jejich postoje, přesvědčení a nezpracované negativní emoce se nevědomě přenášejí z generace na generaci a předurčují, jak se nám v životě bude dařit. Léčivá síla konstelací spočívá v osvobození se od negativního vlivu tohoto dědictví a smířením se s událostmi historie předků i svojí vlastní. Tím získáme svobodu vystoupit z role oběti a začít okolnosti svého života tvořit aktivně a s vědomím úcty k duchovním principům, jež nás přesahují.

Co konstelace umožňují
Konstelace umožňují vnímat neviditelná pouta spojující nás s osudy předků, a rozkrýt vliv, který mají na míru životního elánu, jímž disponujeme. Skrze metodu konstelací dochází ke zviditelnění těchto pout a k uzdravení jejich pokrouceného nastavení. Tak se pozastavená životní energie dává opět do pohybu a nám se dostává svolení opustit nepodporující životní vzorce.

Na semináři pracujeme s tématy, která přinesete.

Zpětná vazba jednoho z účastníků:
"Dva dny po konstelacích mi včera bratr zvedl telefon a po 20 letech jsme si popovídali jako bratr s bratrem. Syn mi včera zvedl telefon a bylo to po dlouhé době a podpoře syna otcem. Partnerce jsem se dokázal svěřit se svou prožívanou bolestí a nešel do agrese." - Ivan

Cena: 4100 Kč
včetně stravy a ubytování ve vlastním spacáku a společných prostorách / vlastním stanu. Nebo za příplatek 100 Kč/noc v jedno nebo dvoulůžkových pokojích. Centrum se nachází uprostřed nádherné přírody asi půl hodiny od Č. Budějovic.


Přihlašujte se na odkazu zde:
http://centrum-nesmen.cz/#/course-detail?cid=254
tel.: 603 207 273 - Linda Mikulková

K tématu si můžete přečíst náš článek - rozhovor - na téma
"Od konfliktu k lásce"
 https://www.caspromen.cz/clanky/rozhovor-s-marcelou-a-ludkem-peskovymi-od-konfliktu-k-lasce

nebo také shlédnout video na téma rodinné konstelace zde:
https://www.youtube.com/watch?v=WlnGUBTfbAM

Další články:
"Rodinné konstelace"
https://www.letacek.cz/blog/rodinne-konstelace-106

"Moje první zkušenost s rodinnými konstelacemi"
https://www.letacek.cz/blog/rodinne-konstelace-zkusenost-110

"9 tipů pro kvalitní spánek aneb jak vnést do života více energie"
https://www.letacek.cz/blog/9-tipu-kvalitni-spanek-vice-energie-114

Těšíme se na setkání s vámi!
Marcela a Luděk Peškovi

Když změníme odmítavý postoj k minulosti,
ona změní negativní vliv na nás.

Hledáte cestu ke smíření s událostmi, které vás negativně ovlivnily, a přestože patří do minulosti, stále vás obírají o energii a chuť do života? Přijměte pozvání na transformační víkend provázený rodinnými konstelacemi a meditačními rituály, který vám nabídne cestu k přijetí složitých nebo traumatických událostí ve vašem životě nebo v životě vašeho rodu. Přijďte odhalit rozdíl mezi odpuštěním a rezignací a udělat praktické kroky k trvalému opuštění starých křivd. V prostředí, které nesoudí a nehodnotí. Pracujeme s tématy, která přinesete.

Co seminář nabízí

Podíváte se na život a jeho souvislosti z hlubšího úhlu pohledu. Projdete stádiem vzdoru či popírání a skrze práci s negativními emocemi proměníte bolest v přijetí a lásku.

Co si odnesete

Skrze porozumění a odpuštění/přijetí se znovu napojíte na zdroj energie a budete čerpat živiny, které potřebujete ve vztazích i v ostatních oblastech života.

Doporučujeme k tématu filmy: "Dakota 37" a "Mandela: Dlouhá cesta ke svobodě".

O KONSTELACÍCH

Když změníme odmítavý postoj k minulosti,
ona změní negativní vliv na nás.

Rodinné konstelace umožňují podívat se na sebe a své vztahy z hlubšího úhlu pohledu a propustit minulé negativní zkušenosti. Když se zdravě propojíme se svými rodovými kořeny, začne do našich životů proudit víc energie, síly a lásky.

Chceme-li, aby se na nás ostatní dívali s láskou,
dívejme se tak na sebe nejdřív my sami.

Rodinné konstelace mi pomohly
vidět život v širších souvislostech.

Odjakživa mě bavilo zkoumat věci do detailu. Porozumět, pochopit, dojít až k podstatě. Když přede mě život postavil moje nepohodlné emoce, chtěla jsem vědět, odkud se berou a co mi chtějí říct. Cítila jsem a stále cítím silnou potřebu zkoumat zákonitosti, kterými se řídí tenhle svět a vztahy v něm.


Více o mně >>

PŘEČTĚTE SI O CESTĚ Z KONFLIKTU

Ukotvím-li se v srdci, můžu svému partnerovi říct: „Děkuji ti za lásku, k níž se dostávám uzdravováním zranění, která spolu otevíráme."

Tady se v centru Nesměň scházíme na program.

Kolik to stojí

Cena: 4100 Kč
V ceně vegetariánská strava a ubytování ve společných prostorách. Za příplatek 100 Kč osoba/noc je možné si zarezervovat jedno nebo dvoulůžkový pokoj. 

Přihlašujte se přímo v centru na email zde:
info@centrum-nesmen.cz,  tel.: 603 207 273  - Linda Mikulková

Program

Pátek

16:00 - 18:30 ubytování
18.30 večeře
19:30 - 21:00 úvodní kruh 

Sobota

9:0 - 13:00 rodinné konstelace
13:00 - oběd
15:30 - 18:30 léčivý rituál
18:30 - večeře
19:30 - 21:00 večerní program

Neděle

9:0 - 13:00 rodinné konstelace
13:00 - oběd
15:30 - 18:30 léčivý rituál
18:30 - večeře
19:30 - 21:00 večerní program

Pondělí

9:00 - 13:00 rodinné konstelace
13:00 oběd a rozloučení