Rodinné konstelace jsou nástrojem proměny zažitých vzorců myšlení a chování a vedou ke zdravé sebehodnotě, sebepřijetí a sebelásce.
Jsou nástrojem, který umožňuje uvidět sebe a své vztahy zvenku. Ať jde o vztah k sobě, ke druhým, svému zdraví nebo nemoci, penězům či závislostem všeho druhu.
Díky tomuto náhledu tak můžeme uvidět a porozumět přinám, proč se nám v životě děje, co se děje a co změnit, abychom se trvale cítili líp.
Je to metoda pro ty, kdo jsou rozhodnuti se svým životem pohnout a stojí o trvalou změnu nikoli kosmetickou úpravu.

Zakladatelem metody je německý psychoterapeut Bert Hellinger (1925).

Rodinné konstelace:

  • řeší vztahy mezi partnery, rodiči a dětmi, sourozenci, kolegy, atd.
  • uvolňují ze závislosti nejrůznějšího charakteru
  • nacházejí cestu ze životních krizí
  • pomáhají pochopit a změnit auotmaticky přejaté myšlenkové vzorce
  • vedou k respektu k sobě i ostatním
  • ukazují cestu k prosperitě
" Rodinné konstelace jsou mnohem víc než terapie. Mění náš postoj k životu a tím i náš osud.
Věra Kučerová