Konstelace umožňují vnést do našich vztahů více tepla a lásky.

Usnadňují napojení na životní energii předků - pochopením, přijetím a propuštěním minulých negativních zkušeností.

Konstelace jsou prostředkem, jak uzdravit nezhojená vnitřní zranění a tak objevit sami sebe za svým naučeným chováním. Stát na svých vlastních nohách. Přestat se podřizovat vnějším autoritám, ale také neuvíznout ve vzdoru.
Úkolem lektora je vytvořit prostor bezpečí, aby se v něm mohlo ukázat a být přijato vše, co zůstalo v rodinném systému zamlčené, skryté a potlačené.

Tím, že změníme odmítavý postoj k minulosti, ona změní svůj negativní vliv na nás. Tak se dřívější zkušenost promění v moudrost a sílu. Životní energie se dá do pohybu, vše zapadne na své místo  a my se cítíme živější a radostnější. 

"Důležité je, abyste si uvědomili, že nesoulad ve vztahu (v jakémkoli), vytváříte společně s druhou osobou. Přijetím svého dílu odpovědnosti - což z počátku může být obtížné uvidět nebo pochopit - získáte moc nad situací - ve smyslu jí změnit. Na seminářích obvykle vysvětluji, v čem to spočívá, že spolutvoříme s tím druhým situace, které nám jsou nepříjemné. Následně pak jdeme do prožitku, aby se pochopení dostalo i vašemu srdci. "

O mém přístupu k řešení problémů ve vztazích v  článku "Vždycky jde o matku aneb Uzdravte své partnerství"

Kde rodinné konstelace pomáhaJÍ

  • narovnat vztahy mezi partnery, rodiči a dětmi, sourozenci, kolegy, atd.

  • mít zdravou úctě k sobě i ostatním

  • ukázat, kudy vede cesta k úspěchu a prosperitě

  • uvolnit ze závislosti nejrůznějšího charakteru

  • najít cestu ze životních krizí

  • pochopit a změnit automaticky přejaté myšlenkové vzorce 

  • rozvolnit obranné mechanismy ega

  • vpustit více lásky a radosti do života