Konstelace jsou nástrojem uzdravení rodových kořenů. Vedou ke zdravému a podporujícímu propojení s naší matkou a otcem a ostatními předky, abychom mohli jít svou vlastní cestou.

Když se srdcem smíříme s minulými negativními zkušenostmi a prožitky, napojíme se na zdroj výživy, kterou čerpáme ze svého rodu. Tím otevřeme dveře životní energii a získáme přístup k lásce, kterou se marně snažíme přilákat ze světa "tam venku".

Rodinné konstelace jsou prostředkem, jak uzdravit nezhojené rány minulosti a tak objevit sami sebe za svým naučeným chováním. Zviditelňují skryté mechanismy, které stojí v pozadí toho, jak svoje vztahy utváříme.

Pracují s rovinou, která je obvykle naším očím skryta. Tak pomáhají uvědomit si důležitá fakta z našeho života a ze života celého našeho rodu.
Umožňují také vystoupit z nezdravé loajality k jednomu z rodičů, který se nám dětem mohl jevit jako oběť svého partnera, a pomůžou vám se na celou situaci podívat z jiného úhlu pohledu. Tak získáte přístup k oběma rodičům a zprůchodníte tok životní energie i od rodiče, který byl "zapovězen".

Konstelace také pomáhají  uvědomit si případný vzdor či rezignaci, ve kterých se můžete nacházet a ukazují, kudy ven k přijetí a zdravému vědomí sebe.

Co ovlivňuje tok životní energie od našich předků:
Jsou to neobvyklé osudy, které se staly a které lidé z rodinného systému nebyli schopni zpracovat.

Jedná se nejčastěji o:

 • úmrtí dětí a osob mladších 40 let věku, tragická smrt
 • potraty a interupce
 • rozvod rodičů
 • závislosti
 • ztráta majetku nebo zužitkování neštěstí druhých
 • zločiny, křivdy a vězení
 • události války a komunismu
 • atd.

Tím, že změníme odmítavý postoj k minulosti, ona změní svůj negativní vliv na nás. Tak se dřívější zkušenost promění v moudrost a sílu. Životní energie se dá do pohybu, vše zapadne na své místo  a my se cítíme živější a radostnější. 

Rodinné konstelace pomáhaJÍ

 • narovnat vztahy mezi partnery, rodiči a dětmi, sourozenci, kolegy, atd.

 • mít zdravou úctě k sobě i ostatním

 • ukázat, kudy vede cesta k úspěchu a prosperitě

 • uvolnit ze závislosti nejrůznějšího charakteru

 • najít cestu ze životních krizí

 • pochopit a změnit automaticky přejaté myšlenkové vzorce 

 • rozvolnit obranné mechanismy ega

 • vpustit více lásky a radosti do života

"Důležité je, abyste si uvědomili, že nesoulad ve vztahu (v jakémkoli), vytváříte společně s druhou osobou. Přijetím svého dílu odpovědnosti (což z počátku může být obtížné uvidět nebo pochopit) získáte moc nad situací - ve smyslu jí změnit. Na seminářích obvykle vysvětluji, v čem to spočívá, že spolutvoříme s tím druhým situace, které nám jsou nepříjemné. Následně pak jdeme do prožitku, aby se pochopení dostalo i vašemu srdci. "

O mém přístupu k řešení problémů ve vztazích v  článku "Vždycky jde o matku aneb Uzdravte své partnerství"