TRANSFORMAČNÍ SEMINÁŘ 

OTEVŘI SVÉ SRDCE
odpolední konstelace pro ženy

 9.12. 2022 || 20.1.2023 | 24.2. | 30.3. | 20.4. | 18.5. | 15.6. |29.6.

14:00 -19:00 | PRAHA 2 | Cena: 1200 Kč

Obnovit spojení s moudrostí srdce 
v prostředí podobně naladěných žen.

Setkání je příležitostí se v bezpečném prostoru dotknout nezhojených ran minulosti, propustit negativní emoce a opět otevřít své srdce. Přijďte prohloubit spojení s moudrostí, která nevychází z toho, čemu jste se naučily, ale z vašeho vlastního středu. V prostředí, které nesoudí a nehodnotí. Pracujeme s tématy, která přinesete.

Max. počet účastnic 10.

Pro koho

Pro vás, které chcete lépe porozumět zákonitostem, jimiž tvoříte okolnosti svého života. 

Co seminář nabízí

Skrze rodinné konstelace se podíváte na život  z hlubšího úhlu pohledu a porozumíte skrytým vlivům, které vás řídí. Naučíte se pracovat se strachem, zlostí i bezmocí.

Co si odnesete

Propojení s rodovými kořeny vám umožní vystoupit z role oběti a začít okolnosti svého života tvořit vědomě. Vaše energie se dá do pohybu a získáte nový elán do života.

Postavení svojí vlastní konstelace si můžete zarezervovat předem za příplatek 500 Kč. Takto rezervuji 2 konstelace. Výběr dalších konstelací dělám losem. 

Rodinné konstelace mi pomohly
vidět život v širších souvislostech.

Odjakživa mě bavilo zkoumat věci do detailu. Porozumět, pochopit, dojít až k podstatě. Když přede mě život postavil moje nepohodlné emoce, chtěla jsem vědět, odkud se berou a co mi chtějí říct. Cítila jsem a stále cítím silnou potřebu zkoumat zákonitosti, kterými se řídí tenhle svět a vztahy v něm.


Více o mně >>

O KONSTELACÍCH

Když změníme odmítavý postoj k minulosti,
ona změní negativní vliv na nás.

Rodinné konstelace umožňují podívat se na sebe a své vztahy ze širšího úhlu pohledu a zdravě se propojit se svými rodovými kořeny. Tak začne do našich životů proudit víc energie, síly a lásky.

O RODINNÝCH KONSTELACÍCH

Podstatné není to, jaké emocionální dědictví
si ze svého rodu neseme, ale jak s ním naložíme.

Kolik to stojí

Cena: 1200 Kč
č.ú. 3445556662/2010

PŘEČTĚTE SI O CESTĚ Z KONFLIKTU

Ukotvím-li se v srdci, můžu svému partnerovi říct: „Děkuji ti za lásku, k níž se dostávám uzdravováním zranění, která spolu otevíráme."

Přihlašujte se:
emailem na caspromen.info@gmail.com
nebo volejte na  728 824 289

Do emailu uveďte, prosím i telefonní kontakt na sebe.

MYŠLENKY