Cesta k partnerským vztahům

pod vedením Marcely & Luďka Peškových

Poznejte univerzální zákony lásky

Setkání jsou určena vám, kteří jste nezadaní a stojíte o navázaní partnerského vztahu. Jste si vědomi toho, že zdravá sebeúcta je základem každého živého vztahu.

AKCE PRO NEZADANÉ

NAŠE MISE

Protože vidíme,
kam nás život v páru posouvá

Náš společný zájem o akce pro nezadané jsme v sobě objevili již kolem roku 1988. Jednou z příčin bylo, že můj bratr byl ve svých 32 letech stále nezadaný, což v tehdejší době byl věk už docela pokročilý pro navazování partnerského vztahu.

"Mluvíme-li o lásce k sobě jako prvním předpokladu lásky ke druhému člověku, musíme si ujasnit, co taková láska vlastně znamená, jak se projevuje a k čemu a kam směřuje."
Marcela Pešková
"Jedná se o práci s vlastním stínem skrze vybrané příběhy a archetypy.  Cílem je potkat se s našimi zraněními, slabostmi, co na sobě nemám rád a přijmout je jako součást našeho Bytí."
Luděk Pešek

Budeme Vás provázet na cestě sebepoznání.
Těšíme se na setkání s vámi!

Napište nám

Rádi odpovíme na Vaše otázky

Luděk & Marcela