25.2.2020 

První setkání:   Vliv rodu

Na prvním setkání si povíme o příslušnosti a síle vlivu "kmene" - skupině, do které jsme se narodili. Rodina nás učí, jak se chovat vůči druhým a jak se dívat na svět kolem sebe. Tyto vzorce se stávají součástí našeho naučeného "já" (ega), které nás vzdaluje od našeho skutečného já (self). Tento rozpor v nás vytváří napětí: se vším, co ve vnějším světě nezapadá do naučeného a tedy toho, co je "jedině možné" nebo "správné", máme problém. Projekce vlastného stínu na partnera či partnerku nás tak zbavuje odpovědnosti za jeho obsah, se kterým se odmítáme střetnout.

Proto zmapujete postoje k životu a vztahům, které si ze své původní rodiny přinášíte.  Podíváte se na svůj vztah s matkou a otcem a vystoupíte ze vzdoru či nezdravé loajality, které nevědomky přenášíte na své partnery či partnerky a která vás blokuje při navazování či prohlubování vztahů. Zvědomíte svou potřebu ocenění, která vás vede k tomu, že  dáváte víc, než opravdu chcete.


Chceme-li, aby naše vztahy fungovaly, potřebujeme uzavřít mír s minulostí, která jinak stále zasahuje do našeho jednání. Napojit se zdravě na svoje rodové kořeny je prvním předpokladem, jak získat spojení s životní energií, vlastní stabilitou a schopností svobodně se projevovat.
To je základ, na kterém pak může růst i dům lásky v partnerském vztahu.

Setkání vám nabídne cestu:

- k pochopení pravidel, která platí obecně pro všechny vztahy
- k vyvázání se a proměně svých zažitých, ale nepodporujících životních postojů
- k rozkrytí a přijetí svého dílu odpovědnosti na tom, jak vaše vztahy v minulosti vypadaly nebo jak jste se v nich cítili
- k transformaci negativních zkušeností a vzpomínek
- k větší otevřenosti: ke schopnosti víc sdílet s druhým, jak se cítíte místo toho, co si myslíte

17:30 - 20:30
Maitrea, Týnská ulička 6, Praha 1
Cena: 400 Kč při platbě do 18.2., později 500 Kč


stín      co je ego a co pravé já      práce ve dvojicích       kruh / vnitřní kruh