29.9.2020 | MAITREA

Moje kořeny
 zdroj životní energie

Večerní workshop manželů Peškových pro nezadané

29.9.2020

17:30 - 20:30 | Maitrea, Týnská ulička 6, Praha 1


Stojíš o navázání partnerského vztahu a jsi nezadaný, nezadaná? Zveme tě na první ze tří volně na sebe navazujících večerů, které ti nabídnou příležitost potkat se s lidmi v podobné životní situaci a posunout se k větší otevřenosti i stabilitě.

Na prvním setkání si povíme o příslušnosti a síle vlivu "kmene" - skupiny, do které jsme se narodili. Rodina nás učí, jak se chovat vůči druhým a jak se dívat na svět kolem sebe. Tyto vzorce se stávají součástí našeho naučeného "já" (ega), které nás vzdaluje od našeho skutečného já (self). Tento rozpor v nás vytváří napětí se vším, co ve vnějším světě nezapadá do naučeného a tedy toho, co je "jedině možné" nebo "správné", máme problém.

Projekcí vlastního stínu na partnera či partnerku se zbavujeme odpovědnosti za jeho obsah.

Chceme-li, aby naše vztahy fungovaly, potřebujeme uzavřít mír s minulostí, která jinak stále zasahuje do našeho jednání. Napojit se zdravě na svoje rodové kořeny je prvním předpokladem, jak získat spojení s životní energií, vlastní stabilitou a schopností svobodně myslet, rozhodovat se a projevovat. To je základ, na kterém pak může růst i dům lásky v partnerském vztahu.

Setkání vám nabídne cestu

  • k pochopení pravidel, která platí obecně pro všechny vztahy
  • k vyvázání se a proměně svých zažitých, ale nepodporujících životních postojů
  • k rozkrytí a přijetí svého dílu odpovědnosti na tom, jak vaše vztahy v minulosti vypadaly a jak jste se v nich cítili
  • k transformaci negativních zkušeností a vzpomínek
  • k větší otevřenosti: ke schopnosti víc sdílet s druhým, jak se cítíte místo toho, co si myslíte
Vezměte si s sebou pit.í v uzavíratelné láhvi. Doporučiujeme pohodlné oblečení a zápisník.

Kolik to stojí?

300 Kč při platbě do měsíce předem, 400 Kč později. Od tří dnů předem 500 Kč.

NAŠE MISE

Protože vidíme,
kam nás život v páru posouvá

Náš společný zájem o akce pro nezadané jsme v sobě objevili již kolem roku 1988. Jednou z příčin bylo, že můj bratr byl ve svých 32 letech stále nezadaný, což v tehdejší době byl věk už docela pokročilý pro navazování partnerského vztahu.

"Mluvíme-li o lásce k sobě jako prvním předpokladu lásky ke druhému člověku, musíme si ujasnit, co taková láska vlastně znamená, jak se projevuje a k čemu a kam směřuje."
Marcela Pešková
"Jedná se o práci s vlastním stínem skrze vybrané příběhy a archetypy.  Cílem je potkat se s našimi zraněními, slabostmi, co na sobě nemám rád a přijmout je jako součást našeho Bytí."
Luděk Pešek

Budeme Vás provázet na cestě sebepoznání.
Těšíme se na setkání s vámi!

Přihlašujte se:
emailem na caspromen.info@gmail.com
nebo volejte na  728 824 289

Do emailu uveďte, prosím i telefonní kontakt na sebe.

AKCE PRO NEZADANÉ