2. - 3.2.2019
sobota 10:00 - 18:00
neděle 10:00 - 18:00

 SÁM/A  SOBĚ  OPOROU - ke zdroji své sebeúcty
                  

MAITREA
Týnská ulička 6, Praha 1

Chcete odhalit pravdivější obraz sebe samých? Skončit s podceňováním a srovnáváním s druhými lidmi, přestat se přizpůsobovat a žít podle vlastního úsudku? 

Přijďte objevit cestu, jak se vymanit z potřeby souhlasit nebo být naopak ve vzdoru, a najít sami sebe za svým naučeným chováním!

​Dotknout se sebe ve své podstatě přináší hlubokou úlevu do našeho vztahu k sobě samým. Cítíme, že je s námi vše v pořádku. Že jsme správně takoví, jací jsme. Přijetí bez podmínek, po kterém prahneme, se tak naplňuje a naše vlastní cesta životem otevírá...

Setkání vám pomůže:

  • přestat se kritizovat a přizpůsobovat
  • naučit se pracovat s negativními emocemi a získat jejich sílu 

  • skončit s uspokojováním potřeb všech, kromě sebe

  • najít v sobě lásku, kterou hledáte v druhých

  • spojit se s vnitřní moudrostí

  • objevit radost z obyčejných věcí

SEMINÁŘ JE PROVÁZEN RODINNÝMI KONSTELACEMI

Konstelace umožňují rozkrýt nefunkční vazby členů rodinného systému, otevřít se řádu Lásky a nastolit rovnováhu, která podporuje všechny zúčastněné. Díky nim se také naučíte více sdílet, jak se cítíte místo toho, co si myslíte. Tak se vám otevře nový životní prostor a zažijete intenzivnější spojení se sebou i s ostatními.

Zpětná vazba účastníka:
Milá Marcelo, chci Ti poděkovat za konstelace, kterými jsi mě tento víkend provázela. Celý svůj dospělý život se snažím vyrovnat s pocitem nesamozřejmosti a neoprávněnosti být tady na světě. Zkoušela jsem různé terapie, hledala útěchu v různých myšlenkových směrech, prošla i konstelacemi, ale nikdy jsem se nedostala tak blízko ke kořenům toho pocitu. Vždy se spíš řešily jeho důsledky. Moc děkuji. L.

POSTAVENÍ VLASTNÍ KONSTELACE ZARUČENO PŘI ÚČASTI NA OBOU DNECH

S sebou pití v uzavíratelné láhvi.

Jaké-koli informace  + přihlašky na email: peskovamar@gmail.com
nebo telefonicky: 728 824 289

Info k platbě: č.ú.: 2820193193/0800 VS: 02022019

Cena: 1700 Kč při platbě do 4.12.2018
             2100 Kč při platbě do 21.1.2019
             2500 Kč od 22.1. 2019

             Jeden den: 1300 Kč