25. - 26. listopadu 2018
sobota 10:00 - 18:00
neděle 10:00 - 17:00

SEBEHODNOTA, SEBEPŘIJETÍ, SEBELÁSKA
intenzivní konstelační seminář
je možné se zúčastnit i jednoho dne

MAITREA
Týnská ulička 6, Praha 1

Chtěli byste najít svoji skutečnou hodnotu a přestat se srovnávat s druhými lidmi?
Změnit zaběhané vzorce myšlení a chování, přestat se přizpůsobovat a najít odvahu žít podle vlastních pravidel?

Na semináři objevíte cestu, jak se vymanit z pout vzdoru nebo nezdravé loajality a jak pracovat se svými emocemi a využít je ve svůj prospěch. Spojíte se se zdrojem vaší vlastní energie a znovu v sobě objevíte zapomenutou radost z obyčejných "věcí".

Setkání vám pomůže:

  • přestat se srovnávat a kritizovat
  • skončit s uspokojováním potřeb všech, kromě sebe
  • spojit se se svou vnitřní moudrostí
  • objevit sami sebe za svým naučeným chováním

SEMINÁŘ JE PROVÁZEN RODINNÝMI KONSTELACEMI.
Konstelace jsou skvělým pomocníkem na cestě k propojení se se svou hlubší podstatou. Umožňují náhled na sebe a své vztahy "zvenku" a nabízejí nový směr v interakci s druhými lidmi. Jsou prostředkem k vlastní sebeúctě a vnitřní svobodě.

Zpětná vazba proběhlého semináře:
Milá Marcelo,
chci Ti poděkovat za konstelace, kterými jsi mě tento víkend provázela. Celý svůj dospělý život se snažím vyrovnat s pocitem nesamozřejmosti a neoprávněnosti být tady na světě. Zkoušela jsem různé terapie, hledala útěchu v různých myšlenkových směrech, prošla i konstelacemi, ale nikdy jsem se nedostala tak blízko ke kořenům toho pocitu. Vždy se spíš řešily jeho důsledky. Moc děkuju.    L.

Přihlašujte se na email: peskovamar@gmail.com
nebo telefonicky: 728 824 289

Cena: 1900 Kč při platbě do
Informace k platbě č.ú.: 2820193193/0800 VS: 25112017

Ti, kdo přijali autoritu za pravdu, místo aby přijali pravdu za autoritu, to musí mít těžké
Gerald Masery