3.- 4.10.2020 | MAITREA

Objevte lásku cestou
k vědomému partnerství

Víkendový transformační  seminář s Marcelou a Luďkem Peškovými

3.10.2020
Ženský kruh s konstelacemi

4.10.202
Transformační  seminář s Marcelou a Luďkem Peškovými

10:00 -17:00
Maitrea, Týnská ulička 6, Praha 1


Uvítali byste ve svém vztahu více respektu a úcty, pocitu intenzivnějšího propojení a upřímné radosti? Chtěli byste komunikovat se svým protějškem víc otevřeně a přitom nezraňovat a nemuset se bát, že ho/ji ztratíte?  Přijďte objevit hlubší souvislosti, kterými tvoříte svůj partnerský vztah, a zpevnit základy, na kterých ho stavíte. Přijďte objevit cestu, jak se se svým protějškem trvale cítili líp! 

Dozrát do fungujícího a zároveň hlubokého i hravého vztahu k partnerovi předpokládá zralost ve vztahu k sobě samým. Přijďte posílit zdravé propojení se svými rodovými kořeny a sebehodnotou a začněte čerpat živiny Lásky, které pro tvorbu svého vztahu potřebujete.

Projekcí vlastního stínu na partnera či partnerku se zbavujeme odpovědnosti za jeho obsah.

Chceme-li, aby naše vztahy fungovaly, potřebujeme uzavřít mír s minulostí, která jinak stále zasahuje do našeho jednání. Napojit se zdravě na svoje rodové kořeny je prvním předpokladem, jak získat spojení s životní energií, vlastní stabilitou a schopností svobodně myslet, rozhodovat se a projevovat. To je základ, na kterém pak může růst i dům lásky v partnerském vztahu.

Seminář vás podpoří

  •  v převzetí odpovědnosti za naplňování svých potřeb
  • v odvaze sdílet otevřeně své pocity a řešit konflikt
  • ve spojení se svými emocemi a vědomým zacházením s nimi
  • na cestě k pravdivějšímu obrazu sebe samých
  • v přijetí svojí vlastní jedinečnosti
  • v důvěře ve svou vnitřní moudrost

Kolik to stojí?

Cena za oba dny: 1700 Kč při platbě do měsíce předem, později 2100 Kč. Tři dny před konáním 2500 Kč.
Cena za den: 1100 Kč při platbě do měsíce předem, později 1300 Kč. Tři dny před konáním 1500 Kč.

SEZNAMTE SE S NÁMI

Budeme Vás provázet na cestě sebepoznání.
Těšíme se na setkání s vámi!

"Mluvíme-li o lásce k sobě jako prvním předpokladu lásky ke druhému člověku, musíme si ujasnit, co taková láska vlastně znamená, jak se projevuje a k čemu a kam směřuje."
Marcela Pešková
"Jedná se o práci s vlastním stínem skrze vybrané příběhy a archetypy.  Cílem je potkat se s našimi zraněními, slabostmi, co na sobě nemám rád a přijmout je jako součást našeho Bytí."
Luděk Pešek

O MNĚ| RODINNÉ KONSTELACE

Díky zdravému propojení mezi členy rodinného systému získáme spojení s proudem životní energie

Jmenuji se Marcela Pešková a jsem lektorkou seminářů zaměřených na osobní rozvoj a transformaci. Od roku 2006 vedu semináře rodinných konstelací a provázím účastníky na jejich cestě k lásce a vnitřní svobodě.


Více o mně >>

O KONSTELACÍCH

Když změníme odmítavý postoj k minulosti,
ona změní svůj negativní vliv na nás.

Konstelace umožňují podívat se na sebe a své vztahy "zvenku", propustit minulé negativní zkušenosti a navázat zdravé propojení se svým předky - rodovými kořeny. Tak do našich životů  začne proudit víc energie a síly a vztahům se dostane tepla a lásky.

Přihlašujte se
emailem na caspromen.info@gmail.com
nebo volejte na  728 824 289