SEMINÁŘE RODINNÝCH KONSTELACÍ

Poznejte principy,
které vás podporují

Rodinné konstelace umožňují podívat se na sebe a své vztahy "zvenku" a tak objevit úhel pohledu, který nám obvykle zůstává skryt. Jsou také nástrojem přijetí všeho, co si neseme s sebou jako dědictví svého rodinného systému a s čím potřebujeme uzavřít mír.  Více o konstelacích

TERMÍNY SEMINÁŘŮ

18.8.
16:30 - 20:30

úterý
rodinné konstelace

HRANICE – kudy ke zdroji své sebeúcty

Jdete sami proti sobě,  abyste uspokojili druhé?
Necháváte se odvést od toho, co děláte, abyste se přizpůsobili okamžitým potřebám ostatních? Dáváte víc, než opravdu chcete? 
Přijďte odstranit příčiny toho, proč se vám toto děje, a najít cestu ke své ztracené sebeúctě! Setkání jre provázeno rodinnými konstelacemi.

Maitrea, Týnská ulička 6, Praha 1
Cena: 400 Kč při platbě do měsíce předem, 500 Kč při platbě do tří dnů před konáním semináře, později 600 Kč.

4.- 6.9.
18:30 - 13:00

víkend v Pošumaví
transformační seminář
s Marcelou a Luďkem Peškovými

OBJEVTE LÉČIVOU SÍLU RODINNÝCH KONSTELACÍ 

Konstelace podávají pomocnou ruku při uzdravování vnitřních zranění a následné vyladění se do radosti, úspěchu i lásky.
Přijeďte zpevnit zájklady, na ktertých stavíte svůj život, a váš všední den získá na jednoduchosti, kvalitě i hravosti!

Cena: 2500 Kč. V ceně strava a ubytování ve dvou a čtyřlůžkových pokojích se sociálkami.
Můžete s sebou vzít i rodinné příslušníky, kteří se nemusí účastnit programu. Cena je pro ně 1300 Kč.

15.9.
16:30 - 20:30

úterý
konstelace v kruhu žen

ŽENSKÝ KRUH: CO JE A CO NENÍ LÁSKA

Najděte úctu a radost ve vztazích.
Ptáte se někdy samy sebe, odkud se bere láska a proč se vám jí nedostává, když pro to děláte všechno, co vás napadá? Proč není vaše snaha zapomenout na sebe a upřednostnit druhé oceněna, tak jak očekáváte?
Přijďte objevit zdroj Lásky, abyste utišily svou žízeň po ní.

Maitrea, Týnská ulička 6, Praha 1
Cena:
400 Kč při platbě do měsíce předem, 500 Kč při platbě do tří dnů před konáním semináře, později 600 Kč.

3. - 4.10.
10:00 - 17.00

víkend
transformační seminář
s Marcelou a Luďkem Peškovými

OBJEVTE LÁSKU cestou
k vědomému partnerství

Ptáte se někdy sami sebe, odkud se bere láska a proč se vám jí nedostává? Proč vaše snaha zapomenout na sebe a upřednostnit druhého není oceněna? Přijďte porozumět obranným mechanismům, které vás od partnera vzdalují, posunout se v přijetí svého stínu a dát sami sobě svolení ke zdravé autenticitě.

Maitrea, Týnská ulička 6, Praha 1
Cena: 1700 Kč při platbě do měsíce předem, později 2100 Kč. Tři dny před konáním 2500 Kč.
Cena za den: 1100 Kč při platbě do měsíce předem, později 1300 Kč. Tři dny před konáním 1500 Kč.

20.10.
17:30 - 20:30

úterý
rodinné konstelace

HRANICE – kudy ke zdroji své sebeúcty

Jdete sami proti sobě,  abyste uspokojili druhé?
Necháváte se odvést od toho, co děláte, abyste se přizpůsobili okamžitým potřebám ostatních? Dáváte víc, než opravdu chcete? 
Přijďte odstranit příčiny toho, proč se vám toto děje, a najít cestu ke své ztracené sebeúctě! Setkání jre provázeno rodinnými konstelacemi.

Maitrea, Týnská ulička 6, Praha 1
Cena:
300 Kč při platbě do měsíce předem, 400 Kč při platbě do tří dnů před konáním semináře, později 500 Kč.

29.10. -1.11.

prodloužený víkend
transformační seminář
s Marcelou a Luďkem Peškovými

NAJDI SVŮJ VNITŘNÍ KOMPAS - cesta k sebeuvědomění

Intenzivní prožitkové setkání je určeno vám všem, kteří ve svém životě hledáte sílu a inspiraci k opravdovému a radostnému životu, a jste ochotni proto dělat potřebné kroky.

Buchov u Benešova
Cena: 
3660 Kč při platbě do 29.9., později 3960 Kč. V ceně strava a ubytování.
 

24.11.
17:30 - 20:30

úterý
rodinné konstelace

SMÍŘENÍ – cesta k lásce, zdraví i úspěchu

Chtěli byste žít s větší otevřeností a důvěrou? Cítit se víc „živí“ a najít cestu k prosperitě ve všech oblastech života?
Přijďte objevit souvislost mezi křivdami z minulosti a svými vztahy i zdravím. Přijďte vyhlásit mír, složit zbraně a otevřít se životu!

Maitrea, Týnská ulička 6, Praha 1
Cena:
300 Kč při platbě do měsíce předem, 400 Kč při platbě do tří dnů před konáním semináře, později 500 Kč.

8.12.
16:30 - 20:30

úterý
konstelace v kruhu žen

DARUJ LÁSKU – kudy ke šťastným vztahům

Chtěly byste najít cestu k pravdivým, upřímně fungujícím a šťastným vztahům?
Zažívat v nich více úcty a přijetí? A prožívat vděčnost bez snahy jí ze sebe vydolovat?
Přijďte objevit cestu, která vede k prameni lásky, a tak posílit základy, na kterých stavíte svůj život.

Maitrea, Týnská ulička 6, Praha 1
Cena:
400 Kč při platbě do měsíce předem, 500 Kč při platbě do tří dnů před konáním semináře, později 600 Kč.

jaro 2021

prodloužený víkend
transformační seminář
s Marcelou a Luďkem Peškovými

UZDRAVTE SVÉ VZTAHY   

Uvítali byste ve svých vztazích více respektu a úcty, pocitu intenzivnějšího propojení a upřímné radosti? Chtěli byste umět komunikovat víc otevřeně, a přitom nezraňovat a nemuset se bát, že druhé ztratíte?Přijďte posílit zdravé propojení se svými rodovými kořeny a sebehodnotou a začněte čerpat živiny Lásky, které pro tvorbu svých vztahů potřebujete. Objevte cestu ke vzájemné úctě a radosti, abyste se v nich trvale cítili líp!

Nesměň u Č Budějovic
Cena: 3100 Kč  při platbě do měsíce předem, později 3600 Kč

léto 2021
18:30 - 13:00

víkend v Janských lázních
transformační seminář
s Marcelou a Luďkem Peškovými

OBJEVTE LÉČIVOU SÍLU RODINNÝCH KONSTELACÍ 

Konstelace podávají pomocnou ruku při uzdravování vnitřních zranění a následné vyladění se do radosti, úspěchu i lásky.
Přijeďte zpevnit zájklady, na ktertých stavíte svůj život, a váš všední den získá na jednoduchosti, kvalitě i hravosti!

Cena: 2400 Kč. V ceně strava a ubytování ve dvou a čtyřlůžkových pokojích se sociálkami.
Můžete s sebou vzít i rodinné příslušníky, kteří se nemusí účastnit programu. Cena je pro ně 1200 Kč.

Zpětná vazba

„Doznívají ve mně sobotní konstelace a napadá mě kdeco - třeba mi došlo, jak si skutečně s partnerem zrcadlíme spoustu věcí nebo že skutečně může být obtížné se přiblížit ke svému "pravému já" atd, ale hlavně Ti chci poděkovat za pocit přijetí a bezpečí, který ze seminářů vždycky mám - i když ty věci, kterým tam občas pohlížím do tváře, bývají ošklivé a pachuťovité.
Lucka

Přihlašujte se
emailem na caspromen.info@gmail.com
nebo volejte na  728 824 289

SEMINÁŘE RODINNÝCH KONSTELACÍ

Objevte svou vnitřní krásu
i laskavou sílu v hloubi své nespoutanosti 

Převezměte odpovědnost za své nepohodlné emoce. Změňte svůj odmítavý postoj k minulosti a objevte cestu, jak se vymanit z potřeby souhlasit nebo být naopak ve vzdoru. Tím se vám otevře nový životní prostor a zažijete větší spojení se sebou i s ostatními.

Individuální konzultace

možná i po telefonu

600 Kč/60 minut