SEMINÁŘE RODINNÝCH KONSTELACÍ

Poznejte principy,
které vás podporují

Rodinné konstelace umožňují podívat se na sebe a své vztahy "zvenku" a tak objevit úhel pohledu, který nám obvykle zůstává skryt. Jsou také nástrojem přijetí všeho, co si neseme s sebou jako dědictví svého rodinného systému a s čím potřebujeme uzavřít mír.  Více o konstelacích

TERMÍNY SEMINÁŘŮ

11.2.
17:30 - 20:30

úterý
rodinné konstelace

VĚDOMÉ PARTNERSTVÍ – hloubka i hravost ve vztazích

Uvítali byste ve svém vztahu více respektu a úcty, pocitu intenzivnějšího propojení a upřímné radosti? Chtěli byste komunikovat se svým protějškem víc otevřeně a přitom nezraňovat a nemuset se bát, že ho/ji ztratíte? Přijďte objevit hlubší souvislosti, kterými tvoříte svůj partnerský vztah, a zpevnit základy, na kterých ho stavíte. Přijďte objevit cestu ke vzájemné úctě a radosti, abyste se se svým protějškem trvale cítili líp! SETKÁNÍ JE PROVÁZENO RODINNÝMI KONSTELACEMI a je určeno párům i jednotlivcům.

Maitrea, Týnská ulička 6, Praha 1
Cena: 400 Kč při platbě do 10.1., 600 Kč od 11.1., od 6.2. 600 Kč.

22.3.
10:00 - 17.00

neděle
rodinné konstelace a meditační rituály

VĚDOMÉ PARTNERSTVÍ - kudy k lásce v partnerském vztahu        Marcela a Luděk Peškovi

Intenzivní prožitkové setkání vám nabídne cestu ke zdroji vlastní sebeúcty a tím pádem k lásce v partnerském vztahu. Ale samozřejmě nejen - čili ve vztahu ke každému člověku. Principy, které vztah podporují, potřebujeme nejen znát, ale mít také odvahu a energii je žít. Přijďte se tedy dovědět a prakticky "procvičit!, co potřebujete k tomu, aby váš vztah s artnerem či partnerkou začal kvést. Přijďte odsunout své obranné mechanismy a dovolte svému srdci, své vnitřní moudrosti promluvit. Setkání je určeno zadaným i nezadaným.

Maitrea, týnská ulička 6, Praha 1
Cena: 1500 Kč při platbě do 22.2., později 1700 Kč.

28.4.
17:30 - 20:30

úterý
rodinné konstelace

HRANICE – kudy ke zdroji své sebeúcty

Jdete sami proti sobě nebo dokonce někdy i proti svým hodnotám, abyste uspokojili druhé?
Necháváte se odvést od toho, co děláte, abyste se přizpůsobili okamžitým potřebám ostatních? Dáváte víc, než opravdu chcete? Přijďte odstranit příčiny toho, proč se vám toto děje, a najít cestu ke své ztracené sebeúctě! Setkání jre provázeno rodinnými konstelacemi.

Maitrea, Týnská ulička 6, Praha 1
Cena: 400 Kč při platbě do 27.3., 600 Kč od 28.3., od 23.4. 600 Kč.

7.-10.5.
18:30-13:00

rodinné konstelace a meditační rituály

UZDRAVTE SVÉ VZTAHY      

Uvítali byste ve svých vztazích více respektu a úcty, pocitu intenzivnějšího propojení a upřímné radosti? Chtěli byste umět komunikovat víc otevřeně, a přitom nezraňovat a nemuset se bát, že druhé ztratíte?Přijďte posílit zdravé propojení se svými rodovými kořeny a sebehodnotou a začněte čerpat živiny Lásky, které pro tvorbu svých vztahů potřebujete. Objevte cestu ke vzájemné úctě a radosti, abyste se v nich trvale cítili líp!

Nesměň u Č Budějovic
Cena: 3600 Kč při platbě do 7.4.., později 3900 Kč.

19.-20.11.
18:30-13:00

rodinné konstelace a meditační rituály

Rodinné konstelace a meditační rituály Buchov u Benešova


Buchov u Benešova
Více info se připravuje

Zpětná vazba

„Doznívají ve mně sobotní konstelace a napadá mě kdeco - třeba mi došlo, jak si skutečně s partnerem zrcadlíme spoustu věcí nebo že skutečně může být obtížné se přiblížit ke svému "pravému já" atd, ale hlavně Ti chci poděkovat za pocit přijetí a bezpečí, který ze seminářů vždycky mám - i když ty věci, kterým tam občas pohlížím do tváře, bývají ošklivé a pachuťovité.
Lucka

Přihlašujte se
emailem na caspromen.info@gmail.com
nebo volejte na  728 824 289

SEMINÁŘE RODINNÝCH KONSTELACÍ

Objevte svou vnitřní krásu
i laskavou sílu v hloubi své nespoutanosti 

Převezměte odpovědnost za své nepohodlné emoce. Změňte svůj odmítavý postoj k minulosti a objevte cestu, jak se vymanit z potřeby souhlasit nebo být naopak ve vzdoru. Tím se vám otevře nový životní prostor a zažijete větší spojení se sebou i s ostatními.

Individuální konzultace

Po dohodě se můžeme domluvit na individuální práci.