SEMINÁŘE RODINNÝCH KONSTELACÍ

Poznejte principy,
které vás podporují

Rodinné konstelace umožňují podívat se na sebe a své vztahy "zvenku" a tak objevit úhel pohledu, který nám obvykle zůstává skryt. Jsou také nástrojem přijetí všeho, co si neseme s sebou jako dědictví svého rodinného systému a s čím potřebujeme uzavřít mír.  Více o konstelacích

TERMÍNY SEMINÁŘŮ

14.4.
17:30 - 20:30

úterý
rodinné konstelace

HRANICE – kudy ke zdroji své sebeúcty

Jdete sami proti sobě nebo dokonce někdy i proti svým hodnotám, abyste uspokojili druhé?
Necháváte se odvést od toho, co děláte, abyste se přizpůsobili okamžitým potřebám ostatních? Dáváte víc, než opravdu chcete? Přijďte odstranit příčiny toho, proč se vám toto děje, a najít cestu ke své ztracené sebeúctě! Setkání jre provázeno rodinnými konstelacemi.

Maitrea, Týnská ulička 6, Praha 1
Cena: 350 Kč.

7.-10.5.

prodloužený víkend
rodinné konstelace
a meditační rituály
s Marcelou a Luďkem Peškovými

UZDRAVTE SVÉ VZTAHY      

Uvítali byste ve svých vztazích více respektu a úcty, pocitu intenzivnějšího propojení a upřímné radosti? Chtěli byste umět komunikovat víc otevřeně, a přitom nezraňovat a nemuset se bát, že druhé ztratíte?Přijďte posílit zdravé propojení se svými rodovými kořeny a sebehodnotou a začněte čerpat živiny Lásky, které pro tvorbu svých vztahů potřebujete. Objevte cestu ke vzájemné úctě a radosti, abyste se v nich trvale cítili líp!

Nesměň u Č Budějovic
Cena: 3100 Kč ..

2.6.
17:30 - 20:30

úterý
rodinné konstelace

PRACOVAT I ŽÍT – jak skloubit konání s bytím

Chtěli byste žít s větším klidem a zároveň intenzitou? Vyvážit práci a odpočinek?
Přijďte zjistit, kudy vede cesta k rovnováze mezi konáním a bytím. Objevíte, proč tolik pracujete a proč máte problém s "nicneděláním". Najdete cestu, jak prožívat radost v obojím!

Maitrea, Týnská ulička 6, Praha 1
Cena: 300 při platbě do 2.5., 400 Kč při platbě do týdne předem, později 500 Kč..

21.7.
16:30 - 20:30

úterý
rodinné konstelace

TVOŘÍM SVŮJ OSUD – moudrost i hravost v každodenní realitě

Míváte někdy pocit, že si s vámi život dělá co chce? A že nemůžete hnout s tím, co vás potkává? Přijďte změnit úhel pohledu a objevit a proměnit skryté vlivy, kterými si do života přitahujete právě to, co v něm máte!

Maitrea, Týnská ulička 6, Praha 1
Cena: 450 při platbě do 21.6., 600 Kč při platbě do týdne předem, později 700 Kč..

4.10.
10:00 - 17.00

neděle
rodinné konstelace a meditační rituály
s Marcelou a Luďkem Peškovými

VĚDOMÉ PARTNERSTVÍ,
kudy k lásce v partnerském vztahu    

Intenzivní prožitkové setkání vám nabídne cestu ke zdroji vlastní sebeúcty a k lásce v partnerském vztahu (a  ve vztahu ke každému člověku). Principy, které vztah podporují, potřebujeme nejen znát, ale mít také odvahu a energii je žít. Přijďte se tedy dovědět a prakticky "procvičit!, co potřebujete k tomu, aby váš vztah s partnerem či partnerkou začal kvést. Přijďte rozpustit své obranné mechanismy a dovolit svému srdci, své vnitřní moudrosti promluvit. Setkání je určeno zadaným i nezadaným.

Maitrea, týnská ulička 6, Praha 1
Cena: 1300 Kč při platbě do 15.3., později 1500 Kč.

20.10.
17:30 - 20:30

úterý
rodinné konstelace

HRANICE – kudy ke zdroji své sebeúcty

Jdete sami proti sobě nebo dokonce někdy i proti svým hodnotám, abyste uspokojili druhé?
Necháváte se odvést od toho, co děláte, abyste se přizpůsobili okamžitým potřebám ostatních? Dáváte víc, než opravdu chcete? Přijďte odstranit příčiny toho, proč se vám toto děje, a najít cestu ke své ztracené sebeúctě! Setkání jre provázeno rodinnými konstelacemi.

Maitrea, Týnská ulička 6, Praha 1
Cena: 300 při platbě do 20.9., 400 Kč při platbě do týdne předem, později 500 Kč..

19.-22.11.

prodloužený víkend
rodinné konstelace a meditační rituály
s Marcelou a Luďkem Peškovými

SMÍŘENÍ A VDĚČNOST
cesta k vnitřní svobodě a síle

Intenzivní prožitkové setkání je určeno vám všem, kteří ve svém životě hledáte sílu a inspiraci k opravdovému a radostnému životu, a jste ochotni proto dělat potřebné změny.

Buchov u Benešova

24.11.
17:30 - 20:30

úterý
rodinné konstelace

SMÍŘENÍ – cesta k lásce, zdraví i úspěchu

Chtěli byste žít s větší otevřeností a důvěrou? Cítit se víc „živí“ a najít cestu k prosperitě ve všech oblastech života?
Přijďte objevit souvislost mezi křivdami z minulosti a svými vztahy i zdravím. Přijďte vyhlásit mír, složit zbraně a otevřít se životu!

Maitrea, Týnská ulička 6, Praha 1
Cena: 300 při platbě do 24.10., 400 Kč při platbě do týdne předem, později 500 Kč..

Zpětná vazba

„Doznívají ve mně sobotní konstelace a napadá mě kdeco - třeba mi došlo, jak si skutečně s partnerem zrcadlíme spoustu věcí nebo že skutečně může být obtížné se přiblížit ke svému "pravému já" atd, ale hlavně Ti chci poděkovat za pocit přijetí a bezpečí, který ze seminářů vždycky mám - i když ty věci, kterým tam občas pohlížím do tváře, bývají ošklivé a pachuťovité.
Lucka

Přihlašujte se
emailem na caspromen.info@gmail.com
nebo volejte na  728 824 289

SEMINÁŘE RODINNÝCH KONSTELACÍ

Objevte svou vnitřní krásu
i laskavou sílu v hloubi své nespoutanosti 

Převezměte odpovědnost za své nepohodlné emoce. Změňte svůj odmítavý postoj k minulosti a objevte cestu, jak se vymanit z potřeby souhlasit nebo být naopak ve vzdoru. Tím se vám otevře nový životní prostor a zažijete větší spojení se sebou i s ostatními.

Individuální konzultace

Po dohodě se můžeme domluvit na individuální práci.