Večerní rodinné konstelace

Pomocí metody rodinných konstelací objevíte souvislosti a vlivy, které stojí v pozadí vašeho jednání a kterými utváříte svoje vztahy. Objevíte sami sebe za svým naučeným chováním.

Semináře rodinných konstelací v Praze probíhají v centru osobního rozvoje: MAITREA, Týnská ulička 6, Praha 1

23.1.
17:30 - 20:30
úterý

RADOST VE VZTAZÍCH
Chcete porozumět hlubším souvistostem, kterými tvoříte své vztahy? Zpevnit základy, na kterých je stavíte a obnovit spojení s Láskou?
Přijďte objevit cestu ke vzájemné úctě a radosti! Změníte to, co je potřeba, abyste se ve svých vztazích trvale cítili líp!

20.2.
17:30 - 20:30
úterý

CO JE A CO NENÍ LÁSKA
Ptáte se někdy sami sebe, co to vlastně je - ta láska?
Zajímá vás, proč vám nějakým záhadným způsobem stále uniká?
Přijďte objevit, co se skrývá za slovy "miluji tě" a co potřebujete k tomu, aby se láska zabydlela natrvalo i u vás!

20.3.
17:30 - 20:30
úterý

HRANICE – kudy ke zdroji své sebeúcty
Tento seminář vám nabídne cestu k pochopení příčin, proč ostatní překračují vaše hranice, a ukáže cestu, jak situaci trvale změnit. Pomocí rodinných konstelací prohloubíte spojení se svými předky a napojíte se na svou vnitřní sílu.

Přihlašujte se na email: peskovamar@gmail.com
Cena: 400 Kč /při platbě do 5 dnů předem 350 Kč

„Vaše mysl je jako zahrada. Buď tam porostou květy nebo plevel.
Brian Tracy