Večerní
rodinné
konstelace

Objevte sami sebe za svým naučeným chováním.

Semináře rodinných konstelací v Praze probíhají v centru osobního rozvoje: MAITREA, Týnská ulička 6, Praha 1

22.5.
17:30 - 20:30
úterý

OTEVŘI SVÉ SRDCE
Chtěli byste být ve svém životě víc pravdiví? Přestat se schovávat za naučené chování a důvěřovat ve schopnost vyrovnat se s výzvami každodenního života podle svého vlastního úsudku? 
Přijďte objevit sami sebe!

19.6.
17:30 - 20:30
úterý

CO JE A CO NENÍ LÁSKA - sebeúcta ve vztazích

Zajímá vás, proč zapomínáte na sebe a upřednostňujete druhé? Proč dovolujete překračování svých hranic a dáváte víc, než chcete? Přijďte objevit příčinu svého chování a udělat praktické kroky k opravdové lásce!

2.10.
17:30 - 20:30
úterý

RADOST VE VZTAZÍCH
Chcete porozumět hlubším souvistostem, kterými tvoříte své vztahy? Zpevnit základy, na kterých je stavíte a obnovit spojení s Láskou?
Přijďte objevit cestu ke vzájemné úctě a radosti! Změníte to, co je potřeba, abyste se ve svých vztazích trvale cítili líp!

13.11.
17:30 - 20:30
úterý

SEBEHODNOTA, SEBEPŘIJETÍ, SEBELÁSKA
Chcete skončit s podceňováním, odhalit pravdivější obraz sebe samých a zdravě se do sebe zamilovat? Přijďte objevit cestu k sebepřijetí a ke své vnitřní kráse.

4.12.
17:30 - 20:30
úterý

CO JE A CO NENÍ LÁSKA - sebeúcta ve vztazích

Zajímá vás, proč zapomínáte na sebe a upřednostňujete druhé? Proč dovolujete překračování svých hranic a dáváte víc, než chcete? Přijďte objevit příčinu svého chování a udělat praktické kroky k opravdové lásce!

Přihlašujte se na email: peskovamar@gmail.com
Cena: 400 Kč /při platbě do 5 dnů předem 350 Kč

„Vaše mysl je jako zahrada. Buď tam porostou květy nebo plevel.
Brian Tracy