Večerní
rodinné konstelace

Objevte sami sebe za svým naučeným chováním.

9.4.
17:30 - 20:30

PRACOVAT I ŽÍT - jak skloubit konání s bytím
Chtěli byste žít s větším klidem a zároveň intenzitou? Najít vyvážení mezi prací a odpočinkem?
Přijďte zjistit, kudy vede cesta k rovnováze mezi konáním a bytím. Objevíte, proč obvykle tolik pracujete a proč máte problém s "nicneděláním".
Najdete cestu, jak být v životě víc opravdově přítomní.

28.5.
17:30 - 20:30

ROZKVEŤ DO KRÁSY I SÍLY - ke zdroji své tvořivosti
Chcete ve svém životě zažívat více radosti? Být si vědomi své síly a mít schopnost užívat ji moudrým způsobem?
Seminář provázený rodinnými konstelacemi vám pomůže porozumět, jak souvisí vaše rozhodnutí zůstat ve spojení se svými pocity ve chvíli, kdy je to nepohodlné, se schopností prociťovat v životě radost a mít k dispozici svou vnitřní sílu.

25.6.
17:30 - 20:30

HRANICE - kudy k odvaze ctít svůj vlastní prostor
Posloucháte svojí osobní pravdu, jen když nezpůsobuje problémy nebo těžkosti?
Jdete proti svým hodnotám a svojí celistvosti, abyste uspokojili druhé?
Dovolujete si být vyrušeni, abyste se přizpůsobili okamžitým potřebám druhých? Dáváte víc, než opravdu chcete?Setkání vám pomůže pochopit příčiny tohoto stavu a ukáže cestu, jak opět najít ztracenou úctu k sobě samým.
 

21.8.
17:30 - 20:30

text se připravuje

Semináře rodinných konstelací probíhají  v Praze v centru osobního rozvoje MAITREA, Týnská ulička 6, Praha 1
Přihlašujte se na email: peskovamar@gmail.com, nebo telefonicky 728 824 289.
Cena: 370 Kč při platbě do sedmi dnů předem, později 450 Kč.

„Vaše mysl je jako zahrada. Buď tam porostou květy nebo plevel".
Brian Tracy