Večerní konstelace

Semináře rodinných konstelací probíhají  v Praze v centru osobního rozvoje MAITREA, Týnská ulička 6, Praha 1
Přihlašujte se na email: peskovamar@gmail.com, nebo telefonicky 728 824 289.

24.9.
17:30 - 20:30
úterý

NAPLŇTE SVŮJ POTENCIÁL - odvaha k pravdě

Míváte pocit, že ve vašem životě něco chybí? Postrádáte smysl toho proč nebo jak žijete? Připadáte si někdy"divní", když se cítíte nespokojení, přestože z vnějšího pohledu vám nic nechybí?
Na tomto večerním workshopu porozumíte, co se ve vás odehrává a k čemu vaše nespokojenost chce přispět.
Pomocí rodinných konstelaci se prakticky dotknete bloků, které vám stojí v cestě, abyste sami sobě lépe porozuměli a přijali výzvy, kterými vás život volá k projevení se a k žití svého plného potenciálu.

Setkání vám pomůže:
- najít větší spojení se sebou samými
- objevit svou skutečnou hodnotu a důležitost
- proměnit skryté vzorce myšlení a chování, které vás blokují v upřímné a otevřené komunici s vnějším svěštem
Rodinné konstelace vám umožňí podívat se na sebe a svůj život v širších souvislostech a objevit směr vaší vlastní cesty životem.

Maitrea, Týnská ulička 6, Praha 1
Cena: 370 Kč při platbě do sedmi dnů předem, později 450 Kč.

14.10.
17:30 - 20:30
pondělí

HRANICE - kudy ke zdroji své sebeúcty

Posloucháte svojí osobní pravdu, jen když nezpůsobuje problémy nebo těžkosti?
Jdete proti svým hodnotám a svojí celistvosti, abyste uspokojili druhé?
Dovolujete si být vyrušeni, abyste se přizpůsobili okamžitým potřebám druhých?
Dáváte víc, než opravdu chcete?

Proč zrazujeme sami sebe, vzdáváme se svého vlastního prostoru, dovolujeme překračování svých hranic a nezůstáváme pravdiví k tomu, s čím se cítíme dobře?Rodíme se s touto potřebou nebo do ní nevědomky vrůstáme? A je vůbec možné se tohoto „zvyku“ zbavit?
Setkání vám pomůže pochopit příčiny tohoto stavu a ukáže cestu, jak opět najít ztracenou úctu k sobě samým.
Skrze metodu RODINNÝCH KONSTELACÍ uzdravíte nezhojené rány minulosti a získáte zdravé spojení se svými rodovými kořeny - zdrojem své síly.

Maitrea, Týnská ulička 6, Praha 1
Cena: 370 Kč při platbě do sedmi dnů předem, později 450 Kč.

19.11.
17:30 - 20:30
úterý

TVOŘÍM SVŮJ OSUD - moudře i hravě

Míváte někdy pocit, že si s vámi život dělá co chce? A že nemůžete hnout s tím, co vás potkává?
Přijďte změnit úhel pohledu a objevit a proměnit skryté vlivy, kterými si do života přitahujete právě to, co v něm máte!
Pocit bezpečí a jistoty, že je zde na světě pro nás vše, co potřebujeme a po čem toužíme, je základ, od kterého odvíjíme naše myšlení i chování. Tento pocit se v nás utváří vzájemným vztahem s naší matkou již od početí a tato touha po bezpečí v nás přetrvává po celý život.
Podle tohoto primárního vztahu pak budujeme všechny další vztahy a odvíjí se od něj i naše zdraví a schopnost se v životě projevit a zdravě prosadit.
Na semináři v sobě tuto přetrvávající touhu po jistotě a bezpečí zvědomíte a skrze práci s rodinnými konstelacemi poléčíte své opuštěné a přehlížené vnitřní dítě. Dosytíte potřebu bezpodmínečného přijetí a opět se spojíte se zdrojem energie.
Proměníte svůj postoj k minulosti a ona vás přestane negativně ovlivňovat!
Tak se před vámi otevřou nové možnosti a zároveň schopnost naplňovat zdravě své potřeby.

Setkání vás podpoří v tom, abyste:
- se spojili se svými emocemi a zpracovali je tak, aby vás - energie v nich obsažená podporovala
- se vymanili s potřeby souhlasit nebo být ve vzdoru
- našli v sobě zdroj jistoty a bezpečí
- dali svému životu vlastní směr
- měli energii k uskutečňování cílů, které jsou v souladu
s vaším bytostným "já"

SEMINÁŘ JE PROVÁZEN RODINNÝMI KONSTELACEMI.
Díky nim pochopíte, jestli k vám řeka životní energie - dědictví vztahu s vaší matkou a otcem - proudí volně nebo má peřeje, protože se na ně stále za něco, co udělali nebo neudělali, zlobíte.
Konstelace vám umožní projít a odpustit vše, co skrývá vaše podvědomí a vzkřísit lásku k sobě samým, která nebyla prožita.
Pak vykvetou i všechny ostatní vaše vztahy a vrátí se k vám zdraví i úspěch.

Zpětná vazba účastnice semináře:
Milá Marcelo,
doznívají ve mně sobotní konstelace a napadá mě kdeco - třeba mi došlo, jak si skutečně s partnerem zrcadlíme spoustu věcí nebo že skutečně může být obtížné se přiblížit ke svému "pravému já" atd, ale hlavně Ti chci poděkovat za pocit přijetí a bezpečí, který ze seminářů vždycky mám - i když ty věci, kterým tam občas pohlížím do tváře, bývají ošklivé a pachuťovité. Lucka

Maitrea, Týnská ulička 6, Praha 1
Cena: 370 Kč při platbě do sedmi dnů předem, později 450 Kč.

3.12.
17:30 - 20:30
úterý

DARUJ LÁSKU - principy šťastných vztahů

Chtěli byste najít cestu k pravdivým, upřímně fungujícím a šťastným vztahům?
Zažívat v nich více úcty a přijetí? A prožívat vděčnost bez snahy jí ze sebe vydolovat?

Na tomto krátkém večerním worshopu objevíte cestu, která k tomu vede.
Protože láska a dlouhodobě fungující vztahy se nedějí "náhodou". Co sejeme - sklízíme. A ač se toto může někdy jevit jako naprostý nesmysl (protože já se přece chovám slušně, tak proč se mi vrací právě tohle...), pomohu vám pochopit, jaká pravidla platí na tomto poli.
A jak to udělat, abyste vysílali skutečně lásku - a nikoli jen snahu v podobě slušného chování - a ona se k vám mohla vracet.
Daruj lásku...

Setkání vám nabídne cestu:
- k pochopení pravidel, která platí obecně pro všechny vztahy
- k rozkrytí a přijetí svého dílu odpovědnosti na tom, jak vaše vztahy vypadají, či spíše, jak se v nich cítíte
- k vyvázání se a proměně svých zažitých, ale již nepodporujících postojů
- k větší otevřenosti - ke schopnosti více sdílet s druhými, jak se cítíte místo toho, co si myslíte

Seminář je provázen rodinnými konstelacemi. Konstelace umožňují podívat se na sebe a své vztahy jakoby "zvenku" a tak objevit úhel pohledu, který nám obvykle zůstává skryt. Jsou také nástrojem přijetí všeho, co si neseme s sebou jako dědictví svého rodinného systému a s čím potřebujeme uzavřít mír.

Zpětná vazba účastníka:
Ahoj Marcelo, děkuji Ti ještě jednou za seminář, který mi zase otevřel moje srdce a dovolil tak v sobě ucítit bolest a znova uvidět lásku.
Milan

Maitrea, Týnská ulička 6, Praha 1
Cena: 370 Kč při platbě do sedmi dnů předem, později 450 Kč.