Večerní konstelace

Objevte sami sebe za svým naučeným chováním.

28.5.
17:30 - 20:30

ROZKVEŤ DO KRÁSY I SÍLY - ke zdroji tvořivosti
Chcete ve svém životě zažívat více radosti? Být si vědomi své síly a mít schopnost užívat ji moudrým způsobem?
Seminář provázený rodinnými konstelacemi vám pomůže porozumět, jak souvisí vaše rozhodnutí zůstat ve spojení se svými pocity ve chvíli, kdy je to nepohodlné, se schopností prociťovat v životě radost a mít k dispozici svou vnitřní sílu.
Cena: 370 Kč při platbě do sedmi dnů předem, později 450 Kč.

25.6.
17:30 - 20:30

HRANICE - kudy k odvaze ctít svůj vlastní prostor
Posloucháte svojí osobní pravdu, jen když nezpůsobuje problémy nebo těžkosti?
Jdete proti svým hodnotám a svojí celistvosti, abyste uspokojili druhé?
Dovolujete si být vyrušeni, abyste se přizpůsobili okamžitým potřebám druhých? Dáváte víc, než opravdu chcete?Setkání vám pomůže pochopit příčiny tohoto stavu a ukáže cestu, jak opět najít ztracenou úctu k sobě samým.
Cena: 370 Kč při platbě do sedmi dnů předem, později 450 Kč.

21.8.
16:30 - 20:30

VĚDOMÉ PARTNERSVÍ - principy šťastných vztahů
Máte někdy pocit, že si se svým partnerem už tolik nerozumíte? Zkoušíte všechno a přesto se nic podstaného nemění? Nevíte, jestli zůstat nebo odejít?
Na semináři odhalíte hlubší souvislosti, kterými utváříte svůj partnerský vztah, a objevíte cestu k jeho trvalé proměně!
Cena: 490 Kč při platbě do 12.8., později 600 Kč.

Semináře rodinných konstelací probíhají  v Praze v centru osobního rozvoje MAITREA, Týnská ulička 6, Praha 1
Přihlašujte se na email: peskovamar@gmail.com, nebo telefonicky 728 824 289.

„Vaše mysl je jako zahrada. Buď tam porostou květy nebo plevel".
Brian Tracy