Večerní
rodinné konstelace

Objevte sami sebe za svým naučeným chováním.

Semináře rodinných konstelací v Praze probíhají v centru osobního rozvoje: MAITREA, Týnská ulička 6, Praha 1

8.10.
17:30 - 20:30
pondělí 

HRANICE - kudy ke zdroji své sebeúcty
Chtěli byste mít víc svobody dávat tolik, kolik skutečně chcete? A přestat se přizpůsobovat potřebám ostatních? Přijďte se napojit na pramen svojí sebeúcty a vystoupit z potřeby zavděčit se.

13.11.
17:30 - 20:30
úterý

SMÍŘENÍ - vykroč k lásce, úspěchu i zdraví 
CChtěli byste se cítit víc milováni? Nebo pokročit na cestě k uzdravení své nemoci? Či odstranit překážky k úspěchu? Přijďte objevit souvislost mezi křivdami z minulosti a svými vztahy, zdravím i prosperitou! Přijďte udělat praktické kroky ke smíření a otevřít dveře životní energii.

4.12.
17:30 - 20:30
úterý

CO JE A CO NENÍ LÁSKA - sebeúcta ve vztazích

Zajímá vás, proč zapomínáte na sebe a upřednostňujete druhé? Proč dovolujete překračování svých hranic a dáváte víc, než chcete? Přijďte objevit příčinu svého chování a udělat praktické kroky k opravdové lásce!

Přihlašujte se na email: peskovamar@gmail.com
Cena: 400 Kč /při platbě do 5 dnů předem 350 Kč

„Vaše mysl je jako zahrada. Buď tam porostou květy nebo plevel.
Brian Tracy