VÍCEDENNÍ  KONSTELAČNÍ SEMINÁŘE

Poznejte principy,
které vás podporují

Rodinné konstelace umožňují podívat  se na sebe a své vztahy z širšího úhlu pohledu a porozumět souvislostem, které stojí v pozadí nesouladu v nich. Zdravě se napojíte na svoje rodové kořeny a získáte sílu žít svůj vlastní život. Díky konstelacím se také naučíte víc sdílet, jak se cítíte, místo toho, co si myslíte. Tím se vám otevře nový prostor a zažijete intenzivnější propojení se sebou i s ostatními lidmi.

PLÁNOVANÉ AKCE


RODINNÉ KONSTELACE

21. - 22.3.2020 | Maitrea, Praha 1text se připravuje

RODINNÉ KOSNETLACE A MEDITAČNÍ RITUÁLY


7.-10.5.2020 | Maitrea, Praha 1

 s Marcelou a Luďkem Peškovými 

text se připravuje

Zpětná vazba

„Doznívají ve mně sobotní konstelace a napadá mě kdeco - třeba mi došlo, jak si skutečně s partnerem zrcadlíme spoustu věcí nebo že skutečně může být obtížné se přiblížit ke svému "pravému já" atd, ale hlavně Ti chci poděkovat za pocit přijetí a bezpečí, který ze seminářů vždycky mám - i když ty věci, kterým tam občas pohlížím do tváře, bývají ošklivé a pachuťovité.
Lucka

SEMINÁŘE RODINNÝCH KONSTELACÍ

Objevte svou vnitřní krásu
i laskavou sílu v hloubi své nespoutanosti 

Převezměte odpovědnost za své nepohodlné emoce. Změňte svůj odmítavý postoj k minulosti a objevte cestu, jak se vymanit z potřeby souhlasit nebo být naopak ve vzdoru. Tím se vám otevře nový životní prostor a zažijete větší spojení se sebou i s ostatními.

Individuální konzultace

možná i po telefonu

600 Kč/60 minut