Vícedenní
konstelační
semináře

Poznejte principy, které vás podporují. 

TVOŘÍM SVŮJ OSUD

16. - 17. června 2018
Maitrea, Praha 1, Týnská ulička 6

Míváte někdy pocit, že si s vámi život dělá co chce? A že nemůžete hnout s tím, co vás potkává?
Přijďte  změnit náhled na svůj život  a objevit a proměnit skryté vlivy, kterými si  přitahujete do reality právě to, co v ní máte!

Více>>

RADOST VE VZTAZÍCH

6. - 7. října  2018
Maitrea, Praha 1, Týnská ulička 6

Chcete porozumět hlubším souvistostem, kterými tvoříte své vztahy? Zpevnit základy, na kterých je stavíte a obnovit spojení s Láskou? Přijďte objevit cestu ke vzájemné úctě a radosti! Změníte to, co je potřeba, abyste se ve svých vztazích trvale cítili líp!

Více

SMÍŘENÍ - vykroč vlastní cestou

22. - 25. listopadu 2018
Buchov u Benešova

" Nechť vaši budoucnost tvarují vaše naděje a ne vaše zklamání.
R.H.Schuller