Vícedenní semináře

Poznejte principy, které vás podporují

Rodinné konstelace umožňují podívat  se na sebe a své vztahy "zvenku"a porozumět souvislostem, které stojí v pozadí nesouladu v nich. Díky nim se také naučíte víc sdílet, co cítíte, místo toho, co si myslíte, a tak  uděláte potřebné kroky k pozitivní a trvalé  proměně nejen ve svých vztazích, ale i ve všech ostatních oblastech života.

NAPLNĚNÉ PARTNERSTVÍ
- láska a svoboda ve vztazích

21. - 22. září 2019
Maitrea, Praha 1, Týnská ulička 6

Uvítali byste ve svém vztahu více respektu a úcty, pocitu intenzivnějšího propojení a upřímné radosti? Chtěli byste komunikovat se svým protějškem víc otevřeně a přitom nezraňovat a nemuset se bát, že ho/ji ztratíte?

Přijďte objevit hlubší souvislosti, kterými tvoříte svůj partnerský vztah, a podniknout kroky k jeho trvalé a pozitivní proměně.

OTEVŘI SE LÁSCE - a najdeš sílu i soucit
s Marcelou a Luďkem Peškovými

21. - 24. listopadu 2019
Buchov u Benešova

Konstelace umožňují náhled na sebe a své vztahy "zvenku" a nabízejí nový směr v interakci s druhými lidmi. Jsou prostředkem k vlastní sebeúctě, vnitřní svobodě a zdravému respektu k sobě i ostatním.