Vícedenní
konstelační semináře

Poznejte principy, které vás podporují

RADOST VE VZTAZÍCH

27. - 28. října  2018
Maitrea, Praha 1, Týnská ulička 6

Chcete porozumět hlubším souvistostem, kterými tvoříte své vztahy? Zpevnit základy, na kterých je stavíte a obnovit spojení s Láskou? Přijďte objevit cestu ke vzájemné úctě a radosti! Změníte to, co je potřeba, abyste se ve svých vztazích trvale cítili líp!

Více

SMÍŘENÍ - tanči životem

22. - 25. listopadu 2018 s manžely Peškovými
Buchov u Benešova

Chtěli byste ve svém životě zažívat více radosti?
Žít opravdově a naplno a mít pocit hojnosti?
Přijďte udělat praktické kroky ke smíření s křivdami z minulosti a odložit, co vás tíží. Přijďte otevřít dveře tanci životem!

Více>>