Vícedenní
konstelační semináře

SEBEHODNOTA, SEBEPŘIJETÍ, SEBELÁSKA

21. - 22. dubna 2018
Maitrea, Týnská ulička 6, Praha 1

Chcete odhalit pravdivější obraz sebe samých a skončit s podceňováním a srovnáváním s druhými lidmi?
Přestat se přizpůsobovat a najít odvahu žít podle svého vlastního úsudku?   
Přijďte objevit svoji vnitřní krásu  a důvod zdravě se do sebe zamilovat !  


Při účasti na obou dnech postavení vlastní konstelace zaručeno.
 

Více>>

OTEVŘI SVÉ SRDCE

4. - 7. května 2018
centrum Nesměň u Č. Budějovic

Chcete porozumět sami sobě a umět se znovu upřímně radovat - tak, jak to dělají malé děti? Objevit cestu k uspokojivým vztahům s blízkými a trvale změnit náhled na souvislosti svého života?
Přijeďte na intenzivní prožitkový seminář provázený rodinnými konstelacemi a léčivým rituálem.
Posílíte spojení se svým vnitřním Hlasem, najdete větší soulad se sebou a objevíte více radosti v každodenním životě.
Vedou: Marcela a Luděk Peškovi

Více>>

" Nechť vaši budoucnost tvarují vaše naděje a ne vaše zklamání.
R.H.Schuller