Vícedenní
konstelační semináře

Poznejte principy, které vás podporují

SMÍŘENÍ - tanči životem

22. - 25. listopadu 2018s manžely Peškovými
Buchov u Benešova

Chtěli byste ve svém životě zažívat více radosti?
Žít opravdově a naplno a mít pocit hojnosti?
Přijďte udělat praktické kroky ke smíření s křivdami z minulosti a odložit, co vás tíží. Přijďte otevřít dveře tanci životem!

Více>>

SÁM/​A  SOBĚ  OPOROU - ke zdroji své sebeúcty

2. - 3. února 2019
Maitrea, Praha 1, Týnská ulička 6

Chcete odhalit pravdivější obraz sebe samých? Skončit s podceňováním a srovnáváním s druhými lidmi, přestat se přizpůsobovat a žít podle vlastního úsudku? 

Přijďte objevit cestu, jak se vymanit z potřeby souhlasit nebo být naopak ve vzdoru, a najít sami sebe za svým naučeným chováním!

Více:

CO JE A CO NENÍ LÁSKA - od závislosti k úctě a radosti

13. - 14. dubna 2019
Maitrea, Praha 1, Týnská ulička 6

Zajímá vás, proč zapomínáte na sebe a  upřednostňujete druhé? Proč dovolujete překračování svých hranic a dáváte víc, než chcete?
Intenzivní prožitkový seminář vám pomůže pochopit a proměnit vlivy, které vytvářejí potřebu zavděčit se, a nabídne cestu ke zdroji opravdové lásky.

Více:

ROZKVEŤ DO KRÁSY I SÍLY

9. - 12. května 2019 
Nesměň u Č Budějovic

Intenzivní prožitkový seminář provázený rodinnými konstelacemi a rituály vám nabídne cestu ke znovusjednocení rozdvojeného pohledu na sebe, druhé a život.
Zmapujete v sobě přijímající - jin a tvořící - jang polaritu a objevíte cestu k jejich vzájemnému propojení.

Tak získáte přístup ke zdroji energie - ke své skutečné síle i vnitřní kráse!

Více