Vícedenní semináře

Poznejte principy, které vás podporují

Rodinné konstelace umožňují podívat  se na sebe a své vztahy z širšího úhlu pohledu a porozumět souvislostem, které stojí v pozadí nesouladu v nich. Zdravě se napojíte na svoje rodové kořeny a získáte sílu žít svůj vlastní život.
Díky konstelacím se také naučíte víc sdílet, jak se cítíte, místo toho, co si myslíte. Tím se vám otevře nový prostor a zažijete intenzivnější propojení se sebou i s ostatními lidmi.

OTEVŘI SE LÁSCE - a najdeš sílu i soucit
s Marcelou a Luďkem Peškovými

21. - 24. listopadu 2019
Buchov u Benešova

Intenzivní prožitkové setkání provázené rodinnými konstelacemi a léčivými rituály vám nabídne cestu k podstatě vás samých, k vašemu vlastnímu středu.
Když se dotknete sami sebe v této hloubce, spojíte se automaticky se svou silou, která tvoří a chrání, a uvolníte se z potřeby sabotovat sami sebe skrze své vztahy.

RODINNÉ KONSTELACE

21. - 22. března 2020
Maitrea, Praha 1, Týnská ulička 6

text se připravuje

RODINNÉ KOSNETLACE A MEDITAČNÍ RITUÁLY 
s Marcelou a Luďkem Peškovými

7.-10. května  2020
Nesměň u Č. Budějovic

Více informací se připravuje