ŽENSKÝ KRUH & KONSTELACE

Sdílení v bezpečném prostředí
podobně naladěných žen

Otevřenost a ochota nechat nahlédnout do zákoutí svojí duše ve spojení s metodou rodinných konstelací, umožňují dotknout se nezhojených ran minulosti a uzdravit vnitřní zranění, která ovlivňují váš život, aniž si toho jste vědomé. Tak narovnáte vztah k sobě i ostatním a posunete se k vnitřní svobodě a větší radosti v každodenním životě.

Chtěly byste být přijímané ve svojí jedinečnosti a obnovit spojení s moudrostí, která nevychází z toho, čemu jste se naučily, ale z vašeho vlastního středu?

Přijďte objevit zdroj štěstí, který se ukrývá za hradbami vašich obran.  Přijďte objevit lásku ve svém srdci v bezpečném prostředí, které nesoudí a nehodnotí.

O LEKTORCE MARCELE| RODINNÉ KONSTELACE

Díky zdravému propojení mezi členy rodinného systému získáme spojení s proudem životní energie

Jmenuji se Marcela Pešková a jsem lektorkou seminářů zaměřených na osobní rozvoj a transformaci. Od roku 2006 vedu semináře rodinných konstelací a provázím účastníky na jejich cestě k lásce a vnitřní svobodě.


Více o mně >>

Zpětná vazba

„Doznívají ve mně sobotní konstelace a napadá mě kdeco - třeba mi došlo, jak si skutečně s partnerem zrcadlíme spoustu věcí nebo že skutečně může být obtížné se přiblížit ke svému "pravému já" atd, ale hlavně Ti chci poděkovat za pocit přijetí a bezpečí, který ze seminářů vždycky mám - i když ty věci, kterým tam občas pohlížím do tváře, bývají ošklivé a pachuťovité.
Lucka

AKCE PRO ŽENY

Večerní kruhy

Maitrea, Týnská ulička 6, Praha 1
16:30 do 20:30


26.5. Moudost a vnitřní krása ženy
14.7. Otevři své srdce
15.9. Co je a co není láska - úcta a radost ve vztazích
3.10. Cesta k lásce - principy šťastných vztahů 
8.12. Daruj lásku - principy šťastných vztahů

Cena: 350Kč při platbě do měsíce předem, 500 Kč při platbě později. Od pěti dnů před konáním semináře. cena  600 Kč.

Celodenní setkání

18.4., 
A centrum, Vítkova 10, Praha 8 - Karlín
10:00 - 18:00
, Cena: 900Kč.
 

Přihlašujte se
emailem na caspromen.info@gmail.com
nebo volejte na  728 824 289

SEMINÁŘE RODINNÝCH KONSTELACÍ

Objevte svou vnitřní krásu
i laskavou sílu v hloubi své nespoutanosti 

Převezměte odpovědnost za své nepohodlné emoce. Změňte svůj odmítavý postoj k minulosti a objevte cestu, jak se vymanit z potřeby souhlasit nebo být naopak ve vzdoru. Tím se vám otevře nový životní prostor a zažijete větší spojení se sebou i s ostatními.

Individuální konzultace

Po dohodě se můžeme domluvit na individuální práci.