ŽENSKÝ KRUH & KONSTELACE

Sdílení v bezpečném prostředí
podobně naladěných žen

Otevřenost a ochota nechat nahlédnout do zákoutí svojí duše ve spojení s metodou rodinných konstelací, umožňují dotknout se nezhojených ran minulosti a uzdravit vnitřní zranění, která ovlivňují váš život, aniž si toho jste vědomé. Tak narovnáte vztah k sobě i ostatním a posunete se k vnitřní svobodě a větší radosti v každodenním životě.

Chtěly byste být přijímané ve svojí jedinečnosti a obnovit spojení s moudrostí, která nevychází z toho, čemu jste se naučily, ale z vašeho vlastního středu?

Přijďte dosytit potřebu přijetí bez podmínek a napojit se na svojí vnitřní podstatu.  V bezpečném prostředí, které nesoudí a nehodnotí.

AKCE PRO ŽENY

16.11. | 10:00 - 18:00

Ženský kruh
a rodinné konstelace

- A centrum, Praha -

Setkání podobně naladěných žen nabízí podporu na cestě k lásce i úspěchu. Přijďte načerpat ze vzájemného sdílení a uzdravit svá vnitřní zranění. Přijďte znovu otevřít své srdce Lásce!
Další termíny: 7.12., 25.1.,15.2., 7.3.,  21.3., 18.4., 16.5., 13.6.

21.1.2020
úterý
16:30-20:30

OTEVŘI SVÉ SRDCE
ženský kruh a konstelace
Maitrea, Týnská ulička 6, Praha 1
Chtěly byste být v životě víc opravdové ?  Umět se znovu upřímně radovat tak, jak to dělají malé děti?
Přijďte objevit zdroj štěstí, který se ukrývá za hradbami vašich obran.  Přijďte objevit lásku ve svém srdci!
Cena: 550Kč při platbě do 21.12., 700 Kč při platbě do16.1., později 800 Kč.

24.3.2020
úterý
16:30-20:30

ženský kruh a konstelace
Maitrea, Týnská ulička 6, Praha 1

26.5.2020
úterý
16:30-20:30

ženský kruh a konstelace
Maitrea, Týnská ulička 6, Praha 1

Zpětná vazba

„Doznívají ve mně sobotní konstelace a napadá mě kdeco - třeba mi došlo, jak si skutečně s partnerem zrcadlíme spoustu věcí nebo že skutečně může být obtížné se přiblížit ke svému "pravému já" atd, ale hlavně Ti chci poděkovat za pocit přijetí a bezpečí, který ze seminářů vždycky mám - i když ty věci, kterým tam občas pohlížím do tváře, bývají ošklivé a pachuťovité.
Lucka

SEMINÁŘE RODINNÝCH KONSTELACÍ

Objevte svou vnitřní krásu
i laskavou sílu v hloubi své nespoutanosti 

Převezměte odpovědnost za své nepohodlné emoce. Změňte svůj odmítavý postoj k minulosti a objevte cestu, jak se vymanit z potřeby souhlasit nebo být naopak ve vzdoru. Tím se vám otevře nový životní prostor a zažijete větší spojení se sebou i s ostatními.

Individuální konzultace

Po dohodě se můžeme domluvit na individuální práci.