Sdílení v bezpečném prostředí podobně naladěných žen

Otevřenost a ochota nechat nahlédnout do zákoutí svojí duše ve spojení s metodou rodinných konstelací, umožňují dotknout se nezhojených ran minulosti a uzdravit vnitřní zranění, která ovlivňují váš život, aniž si toho jste vědomé. Tak narovnáte vztah k sobě i ostatním a posunete se k vnitřní svobodě a větší radosti v každodenním životě.

Chtěly byste být přijímané ve svojí jedinečnosti a obnovit spojení s moudrostí, která nevychází z toho, čemu jste se naučily, ale z vašeho vlastního středu? Přijďte dosytit potřebu přijetí bez podmínek a napojit se na svojí vnitřní podstatu.  V bezpečném prostředí, které nesoudí a nehodnotí.

12.10.2019
sobota
10:00 - 18:00

ŽENSKÝ KRUH A RODINNÉ KONSTELACE 
(další termíny setkání   16.11., 7.12.)
Setkání podobně naladěných žen nabízí podporu na cestě k lásce i úspěchu. Přijďte načerpat ze vzájemného sdílení a uzdravit svá vnitřní zranění. Přijďte znovu otevřít své srdce Lásce!
A centrum, Vítkova 10, Praha 8, Karlín, 
Cena: 1000 Kč při platbě do 31.8.,  později 1200 Kč 
Přihlašujte se na email: peskovamar@gmail.com nebo telefonicky
728 824 289

31.10.2019
čtvrtek
16:30 - 20:30

SMÍŘENÍ - cesta k lásce i úspěchu
Ženský kruh s konstelacemi
Chtěly byste se ve svém životě cítit víc milované?Umět se zdravě ocenit, odstranit překážky k úspěchu a zároveň na něm nelpět?
Přijďte objevit souvislost mezi křivdami z minulosti a svými vztahy, zdravím i hojností. Přijďte udělat praktické kroky ke smíření a otevřít dveře životu!
Smířit se s událostmi, které se nám v životě staly a které nás negativně poznamenaly, stejně jako odpustit samy sobě, když jsme nezvládly své negativní emoce a vybily si zlost a pocit bezmoci na slabších, je zásadním předpokladem nejen pro živé a šťastné vztahy, ale i pro zdraví a úspěch v jakékoli oblasti našeho života.
Přijetí - odpuštění - začíná v první řadě pochopením, že je to jediná cesta, jak dát pozastavenou životní energii opět do pohybu. Jak se znovu dostat do proudu života, radosti a vitality.
Uzdravení vnitřních zranění tak před námi stojí jako výzva: pustíme se minulosti (od-pustíme)? Nebo jí budeme dál odmítat a tak s ní zůstaneme nevědomky svázáni? - Tím, že změníme odmítavý postoj k minulosti, ona změní svůj negativní vliv na nás.
Přijďte porozumět, proč se ve vašem životě stalo, co vás tíží, a proměnit smutek v moudrost, bolest v lásku, a křivdy v požehnání!
Maitrea, Týnská ulička 6, Praha 1
Cena: 490 Kč při platbě do 14.10., později 600 Kč.

12.11.2019
úterý
9:30 - 12:30

PROPUSŤ HRAVOST NA SVOBODU
dopolední  ženský kruh s konstelacemi
Milé ženy,
toto dopolední setkání v ženském kruhu vám nabídne cestu k uvolnění tvořivosti - k opětovnému propojení se s hravostí, kterou, ačkoli ji ztrácíme postupným vyrůstáním z dětských bot, máme ,stále uvnitř sebe.
Když pozorujete malé děti - ony si vlastně nehrají. To tuhle jejich činnost tak nazýváme my dospělí. Ony prostě tvoří. Dalo by se říci, že pracují, ale vzhledem k tomu, jak máme (obvykle) zařazený pojem práce my dospělí ve svých hlavách, to nedává smysl...
A tak, aby se do našeho života mohlo dostat více radosti a spontaneity, potřebujeme si znovu dovolit "být jako děti".(..."nebudete-li jako děti, nevejdete do kráslovství nebeského"...).
Já v tomto výroku slyším především: důvěřujte, že je o vás postaráno! Že neřídíte celou planetu, ale jen svůj vlastní život a to, co v něm máte.
Důvěra v Život a potřeba cítit se v něm bezpečně (buduje se v nás na základě našeho vztahu s matkou již od početí) je základním předpokladem pro to, abychom byly schopné nechat volně plynout do světa svoji tvořivou energii a projevovaly plně svůj potenciál - ať se jedná o lásku, či o praktické dovednosti.
Chceme-li se tedy ve svém životě posunout výše zmíněným směrem, potřebujeme navázat mír se vším, co nám stojí v cestě. S událostmi, které v nás tok radostné a živé energie uzavřely.
Sdílení mezi námi ženami - v bezpečném prostředí, které nesoudí a nehodnotí - je jedním z prostředků, jak v sobě dosytit potřebu přijetí bez podmínek a tím tok této energie uvolnit.
Metoda rodinných konstelací vám zase pomůže podívat se na sebe a své vztahy "zvenku", a tak nabídne jedinečnou příležitost poléčit v sobě zapouzdřená vnitřní zranění, ke kterým jen těžko získáváte vědomý přistup.

Toto krátké dopolední setkání vám může překvapivě snadno pomoci se zorientovat, jakým směrem se ubírat, pokud máte pocit, že hledáte nějaký směr, jak a kudy dál. Protože poznat a pochopit univerzální zákony života a následně porozumět nejen dějům kolem vás, ale především samy v sobě, vám otevírá cestu k vnitřní svobodě i sebevyjádření!
Maitrea, Týnská ulička 6, Praha 1
Cena: 300 Kč při platbě do 5.11., později 400 Kč.