Ženský
kruh
a konstelace

Sdílení v bezpečném prostředí podobně naladěných žen

Otevřenost a ochota nechat nahlédnout do zákoutí svojí duše ve spojení s metodou rodinných konstelací, umožňují dotknout se nezhojených ran minulosti a uzdravit vnitřní zranění, která ovlivňují váš život, aniž si toho jste vědomé. Tak narovnáte vztah k sobě i ostatním a posunete se k vnitřní svobodě a větší radosti v každodenním životě.

Chtěly byste být přijímané ve svojí jedinečnosti a obnovit spojení s moudrostí, která nevychází z toho, čemu jste se naučily, ale z toho, z čeho jste vzešly? Přijďte dosytit potřebu přijetí bez podmínek a napojit se na životní energii, sílu a lásku.  V bezpečném prostředí, které nesoudí a nehodnotí.

30.5.
17:30 - 20:30

OTEVŘI SVÉ SRDCE 
ženský kruh s konstelacemi
Maitrea, Týnská ulička 6, Praha 1
Cena: 350 Kč při platbě do 5 dnů předem, později 400 Kč.
Přihlašujte se na email: peskovamar@gmail.com nebo telefonicky 728 824 289

9.6..
10:00 - 18:00

OBEJMI SVÉ SRDCE - ženský kruh a konstelace  
Léčivá síla rodinných konstelací v kruhu žen - efektivní prostředek na cestě k větší otevřenosti, odvaze, upřímnosti a lásce.
Kde: Praha 4, centrum Nadjá, Žateckých 5. V poledne bude přestávka na oběd.
Cena: 1000 Kč při platbě předem, na místě 1200 Kč
Přihlašujte se na email: peskovamar@gmail.com nebo telefonicky 728 824 289

10.7.
17:30 - 20:30

MOUDROST A KRÁSA ŽENY 
ženský kruh s konstelacemi
Maitrea, Týnská ulička 6, Praha 1
Cena: 350 Kč při platbě do 5 dnů předem, později 400 Kč.
Přihlašujte se na email: peskovamar@gmail.com nebo telefonicky 728 824 289

10.10.
17:30 - 20:30

NAPLNĚNÉ PARTNERSTVÍ
ženský kruh s konstelacemi
Maitrea, Týnská ulička 6, Praha 1
Cena: 350 Kč při platbě do 5 dnů předem, později 400 Kč.
Přihlašujte se na email: peskovamar@gmail.com nebo telefonicky 728 824 289

21.11.
17:30 - 20:30

OTEVŘI SVÉ SRDCE LÁSCE
ženský kruh s konstelacemi
Maitrea, Týnská ulička 6, Praha 1
Cena: 350 Kč při platbě do 5 dnů předem, později 400 Kč.
Přihlašujte se na email: peskovamar@gmail.com nebo telefonicky 728 824 289