RODINNÉ KONSTELACE
s Marcelou a Luďkem Peškovými

2.- 4. srpna 2019
Janské lázně, penzion Villa

PROGRAM

Pátek:
18.00 příjezd a večeře
19:00 - 21:00 úvodní kruh - uvítání, konstelace

sobota:
9:00 - 13:00 konstelace
13:00 - oběd
volné odpoledne na případný výlet do okolí
18:00 - večeře
19:00 - 21:00 večerní program-konstelace

neděle:
9:00 - 13:00 konstelace a rozloučení
13:00 oběd 

SEMINÁŘ JE PROVÁZEN RODINNÝMI KONSTELACEMI
Konstelace umožňují náhled na sebe a své vztahy "zvenku" a nabízejí nový směr v interakci s druhými lidmi. Jsou prostředkem k vlastní sebeúctě, vnitřní svobodě a zdravému respektu k sobě i ostatním.

Přihlašujte se na email: peskovamar@gmail.com
Informace k platbě č.ú.: 2820193193/0800 VS: 02082019

Cena: 2250 Kč 
V ceně lektorné a ubytování ve dvoulůžkových pokojích se sociálkami a se stravou kromě sobotního oběda. Na ten půjdeme do restaurace Lesní dům, která je poblíž.
 

„Lidé jsou jako chrámové sklo; třpytí se a září, když svítí slunce, ale když zapadne, jejich skutečná krása vynikne jen tehdy, pokud mají světlo v sobě.“
Elizabeth Kubler-Ross