ŽENSKÝ KRUH A KONSTELACE 

Jednodenní setkání v ženském kruhu provázené rodinnými konstelacemi vám pomůže napojit se na svoji životní energii, dosytit potřebu být přijímána a respektována ve svojí jedinečnosti a obnovit spojení s moudrostí, která nevychází z toho, čemu jste se naučily, ale z vašeho vlastního středu.

Sdílení podobně naladěných žen vytváří prostředí, které nesoudí a nehodnotí je jedním z prostředků, jak uzavřít mír s minulostí, která nás ještě stále - ať vědomě, či nevědomě - ovlivňuje.  

Otevřeností a ochotou nechat nahlédnout do zákoutí svojí duše umožníte léčení, které vám přinese větší schopnost a svobodu vnímat své vnitřní impulsy a odvahu naplňovat především svoje vlastní potřeby.

Tím, že se postaráte o to, co v životě ke spokojenosti potřebujete vy samy a pro sebe samé!, se automaticky osvobodíte od přehnané péče o své blízké.
Tak zároveň uvolníte i je z nevědomé "povinnosti", starat se o potřeby vaše a vám i jim se otevře nový životní prostor, kde se vám všem bude volněji dýchat.

Druhý způsob, jak léčit svá vnitřní zranění a tak dát do pohybu pozastavenou životí energii, je metoda rodinných konstelací. Konstelace jsou nástrojem, který má schopnost rozprostřít před námi „zapomenuté“ (nedokončené) příběhy z rodiny, které ale stále žijí v našich srdcích a nevědomě spotřebovávají energii. 

Vědomou pozorností a přijetím, které konstelace umožňují, osvobodíte "ze zakletí" nejen sebe, ale i své blízké. Kombinace obou těchto přístupů podává pomocnou ruku k vyvázání se z minulosti tak, aby pracovala pro vás i všechny, které máte kolem sebe. 

Jednodenní ženské kruhy nenesou speciální název ani téma, vždy pracujeme s tím, co přinesete.

Těším se na setkání !