ŽENSKÝ KRUH A KONSTELACE  12.10.

Jednodenní setkání v ženském kruhu provázené rodinnými konstelacemi vám nabídne pomoc na cestě k opětovnému propojení s energií radosti a síly, které k vám proudí skrze vaše rodové kořeny.

 Tak dosytíte potřebu být přijímána a respektována ve svojí jedinečnosti a obnovíte spojení s moudrostí, která nevychází z toho, čemu jste se naučily, ale z vašeho vlastního středu.

Sdílení podobně naladěných žen vytváří prostředí, které nesoudí a nehodnotí a je jedním z prostředků, jak uzavřít mír s minulostí, která ještě stále zasahuje do našeho mínění o sobě samých a tak ovlivňuje to, jak myslíme a jak se nísledně i chováme.

Otevřeností a ochotou nechat nahlédnout do zákoutí svojí duše umožníte léčení, které vám přinese větší schopnost a svobodu vnímat své vnitřní impulsy a odvahu naplňovat především svoje vlastní potřeby.

Tím, že se postaráte o to, co v životě ke spokojenosti potřebujete vy samy a pro sebe samé!, se automaticky osvobodíte od přehnané péče o své blízké.
Tak zároveň uvolníte i je z nevědomé "povinnosti", starat se o potřeby vaše a vám i jim se otevře nový životní prostor, kde se vám všem bude volněji dýchat.

Druhý způsob, jak léčit svá vnitřní zranění a tak dát do pohybu pozastavenou životí energii, je metoda rodinných konstelací. Konstelace jsou nástrojem, který má schopnost rozprostřít před námi „zapomenuté“ (nedokončené) příběhy z rodiny, které ale stále žijí v našich srdcích a nevědomě nás připravují o energii. 

Vědomou pozorností a přijetím, které konstelace umožňují, osvobodíte "ze zakletí" nejen sebe, ale i své blízké. Kombinace obou těchto přístupů podává pomocnou ruku k vyvázání se z minulosti tak, aby pracovala pro vás i všechny, které máte kolem sebe. 

Jednodenní ženské kruhy nenesou speciální název ani téma, vždy pracujeme s tím, co přinesete.

Setkání probíhají v A centru, Vítkova 1|0, Praha 8 - Karlín od 10:00 do 18:00.
Cena: 1000 Kč při platbě do 31.8.,  později 1200 Kč 

Pište mi  na email: peskovamar@gmail.com nebo volejte 728 824 289

Těším se na setkání s vámi a na společnou "práci" :) !