20.6.2023 | 17:00 - 20:00

Od konfliktu k lásce

Večerní setkání s rodinnými konstelacemi vám nabídne cestu k propuštění pocitů hořkosti a křivdy a ke znovuotevření vašeho srdce.

Uvítali byste ve vztazích více respektu a úcty, pocitu intenzivnějšího propojení a upřímné radosti?

Přijďte se na sebe a své vztahy podívat ze širšího úhlu pohledu, abyste porozuměli skrytým vlivům, které ovlivňují to, jak se v nich cítíte. Zpevníte základy, na kterých je stavíte, a získáte schopnost řešit konflikty cestou, kde není poražených. Objevíte cestu k lásce nejen v partnerském vztahu.

Nejde o to, najít viníka, ale způsob,
jak překonat překážky, které nás od sebe oddělují.

Zahoďte hořkost, křivdu, ublíženost a pocit viny a nahraďte je láskou.

Všichni si přejeme cítit se od lidí kolem nás milovaní, chápaní a přijímaní – často si ale neuvědomujeme, že takový dar potřebujeme být ochotni dát nejdřív sami sobě a až potom jsme schopni ho přijmout od ostatních. Darujte si šanci na tomto večeru skrze metodu rodinných konstelací zahodit hořkost, křivdu, ublíženost i pocit viny a znovu otevřít své srdce.

Dostanete příležitost se téměř hmatatelně dotknout svých rodových kořenů, smířit se s tím, co vám v nich překáží a akceptovat tak bolest, ale i lásku. Budete mít možnost uvidět a pochopit destruktivní vzorce, které jsme všichni zdědili od našich předků a tím tyto vzorce i opustit - a žít konečně svůj vlastní život. Protože všechno, co odmítáme, se nám do života oklikou vrací a tak dlouho si říká o pozornost, až se konečně odevzdáme vyšší inteligenci tvořivé síly, propustíme negativní emoce a znovu otevřeme své srdce.

O mém přístupu k řešení konfliktů ve vztazích se můžete více dočíst v článku pro internetový magazín Maitrea - Vždycky jde o matku aneb Uzdravte své partnerství.

O konstelacích


Když změníme odmítavý postoj k minulosti,
ona změní negativní vliv na nás.

Konstelace umožňují podívat se na sebe a svůj život ze širšího úhlu pohledu,  nahlédnout do hlubokých vrstev našich rodinných systémů a přinést uvědomění a uzdravení. Smířit se s bolestnými zkušenostmi (z výchovy) pod vlivem rodové zátěže, pak můžeme ukončit nevědomé sebedestruktivní chování a vrátit se ke své síle. Vystoupit z role oběti a začít svůj osud tvořit vědomě. Vnitřní proměna, která se odehraje uvnitř účastníků během procesu konstelací, má pozitivní dopad na jejich vztah k sobě samým a automaticky se přenáší do každého vztahu i všech ostatních oblastí života.

O lektorce


Marcela Pešková

Svoje klienty vedu od roku 2006 k pochopení, proč se nám v životě dějí věci, které nechceme a které bolí, a co změnit nebo s čím se smířit, abychom se mohli cítit lépe. Když změníme úhel pohledu, kterým se díváme sami na sebe, změní se i to, jak nás vnímají druzí lidé a promění se i situace, do kterých se dostáváme. Tak nám postupně začne docházet, že máme klíč ke štěstí ve vlastních rukách a že je jen na nás, co se svým životem a s tím, jak se v něm cítíme, uděláme.

O rodinných konstelacích

Informace


Adresa

Maitrea
Týnská ulička 6, Praha 1

Cena semináře

700 Kč

Přihlásit se


Přihlašujte se, prosím, včetně tel. kontaktu. Děkuji.

Další akce

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace pro ženy

Rodinné konstelace pro ženy

Rodinné konstelace - intenzivní

Rodinné konstelace - intenzivní