27.5. 2023 | 9:30 - 18:00

Rodinné konstelace

Seminář vám umožní podívat se na sebe a svůj život ze širšího úhlu pohledu a najít trvalé řešení potíží v jakékoliv oblasti života. Max. 13 účastníků.

Obnovte zdravé propojení se svými rodovými kořeny a získejte zpět radost, sílu i lásku.

Seminář s rodinnými konstelacemi zprostředkovává poznání spojené s prožitkem, že osudy našich předků nás ovlivňují mnohem víc, než si obvykle uvědomujeme. Jejich postoje, přesvědčení a nezpracované negativní emoce se nevědomě přenášejí z generace na generaci a předurčují, jak se nám v životě bude dařit. Léčivá síla konstelací spočívá v osvobození se od negativního vlivu tohoto dědictví a vystoupením z role oběti.

"Podstatné není to, jaké emocionální dědictví si ze svého rodu neseme, ale jak s ním naložíme."

O konstelacích


Když změníme odmítavý postoj k minulosti,
ona změní negativní vliv na nás.

Konstelace umožňují podívat se na osudy předků ze širšího úhlu a tak snadněji pochopit jejich jednání. Smířením se s bolestnými zkušenostmi (z výchovy) pod vlivem rodové zátěže, můžeme ukončit nevědomé sebedestruktivní chování a vrátit se ke své síle. Vystoupit z role oběti a začít svůj osud tvořit vědomě. Vnitřní proměna, která se odehraje uvnitř účastníků během procesu konstelací, má pozitivní dopad na jejich vztah k sobě samým, což se pak automaticky přenáší do každého jejich vztahu i všech ostatních oblastí života.

O lektorce


Marcela Pešková

Svoje klienty vedu od roku 2006 k pochopení, proč se nám v životě dějí věci, které nechceme a které bolí, a co změnit nebo s čím se smířit, abychom se mohli cítit lépe. Když změníme úhel pohledu, kterým se díváme sami na sebe, změní se i to, jak nás vnímají druzí lidé a promění se i situace, do kterých se dostáváme. Tak nám postupně začne docházet, že máme klíč ke štěstí ve vlastních rukách a že je jen na nás, co se svým životem a s tím, jak se v něm cítíme, uděláme.

O rodinných konstelacích

Centrum Dayal


Regenerační studio Dayal spojuje lidi, kteří se různými cestami snaží o dosažení rovnováhy těla, mysli a duše. S úctou k duchovním principům, jež nás přesahují se vzájemně inspirujeme ke společnému růstu.

Informace


Termín akce

27.5. 2023, 9:30-18:00

Adresa

Praha 2, místo bude upřesněno

Cena semináře

1700 Kč

Přihlásit se


Přihlašujte se, prosím, včetně tel. kontaktu. Děkuji.

Nadcházející akce

Rodinné konstelace - intenzivní

Rodinné konstelace - intenzivní

Od konfliktu k lásce

Od konfliktu k lásce

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace