22.6. 2024 | 9:30 - 18:00

Rodinné konstelace - intenzivní

Setkání je určené vám, kteří cítíte intenzivní potřebu se ve svém životě posunout a jste rozhodnuti na sobě dlouhodobě pracovat. Max. 10 účastníků.

Vděčnost je projevem moudrosti.

Setkání je určené vám, kteří cítíte naléhavou potřebu se ve svém životě posunout a jste rozhodnuti na své vnitřní proměně systematicky a dlouhodobě pracovat. Můžete mít za sebou řadu konstelačních seminářů nebo výcvik nebo jste prošli i jinými metodami osobního rozvoje. Mohli jste se také ale zúčastnit jen jednoho mého semináře a uvědomujete si, že je to přesně to, co právě teď potřebujete na své cestě. Protože podstatné není, kolika různými semináři či formami terapie jsme prošli, ale kolik poznání si v sobě nese naše duše. Díky tomu můžeme rozpustit hlubší úrovně překážek, které nám stojí v cestě žít autenticky a vnímat plnost života. M

"Skutečná síla člověka spočívá ve schopnosti neuzavírat své srdce a transformovat bolest v lásku."

Najdeme světlo, najdeme mír, najdeme Lásku.

Jako průvodkyně na cestě k vědomému životu a zralé dospělosti vás budu skrze metodu konstelací provázet do míst ve vaší duši, která vás žádají o pozornost, abyste je mohli vzít na vědomí a proměnit úhel pohledu spolu s uvězněnými emocemi tam, kde je potřeba. Hluboké pocity odcizení sobě samým a z toho plynoucí frustrace z vnitřní prázdnoty a neschopnosti zahlédnout smysl lidské existence (projevující se např. nevědomým vytvářením konfliktů s ostatními lidmi a  neschopností  ctít a "žít naplno" svůj vlastní život), nás stále a neodbytně vyzývají ke znovunalezení své podstaty. Odhalíme-li další vrstvy obranných mechanismů, za které se schovává naše ego a propustíme uvězněné emoce, rozšíříme své vědomí a  najdeme zpátky ztracený domov. Najdeme světlo, najdeme mír, najdeme Lásku.

O konstelacích


Když změníme odmítavý postoj k minulosti,
minulost změní negativní vliv na nás.

Konstelace umožňují podívat se na sebe a svůj život ze širšího úhlu pohledu,  nahlédnout do hlubokých vrstev našich rodinných systémů a přinést uvědomění a uzdravení. Smířit se s bolestnými zkušenostmi (z výchovy) pod vlivem rodové zátěže, pak můžeme ukončit nevědomé sebedestruktivní chování a vrátit se ke své síle. Vystoupit z role oběti a začít svůj osud tvořit vědomě. Vnitřní proměna, která se odehraje uvnitř účastníků během procesu konstelací, má pozitivní dopad na jejich vztah k sobě samým a automaticky se přenáší do každého vztahu i všech ostatních oblastí života.

O lektorce


Marcela Pešková

Svoje klienty vedu od roku 2006 k pochopení, proč se nám v životě dějí věci, které nechceme a které bolí, a co změnit nebo s čím se smířit, abychom se mohli cítit lépe. Když změníme úhel pohledu, kterým se díváme sami na sebe, změní se i to, jak nás vnímají druzí lidé a promění se i situace, do kterých se dostáváme. Tak nám postupně začne docházet, že máme klíč ke štěstí ve vlastních rukách a že je jen na nás, co se svým životem a s tím, jak se v něm cítíme, uděláme.

O rodinných konstelacích

Informace


Čas konání:

9:30-18:00

max. počet účastníků 10

Místo konání

Praha 2, Nové Město

Cena semináře

2500 Kč při platbě do týdne předem, později 2700 Kč.

Přihlásit se


Přihlašujte se, prosím, včetně tel. kontaktu. Děkuji.

Nadcházející akce

Rodinné konstelace pro ženy

Rodinné konstelace pro ženy

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Poznej sám sebe

Poznej sám sebe