4.4. 2024 | 14:00 - 19:00

Rodinné konstelace pro ženy

Praha 2, Nové Město

Obnovte spojení s moudrostí srdce v prostředí podobně naladěných žen.

Přijďte prohloubit spojení s moudrostí, která nevychází z toho, čemu jsme se naučily, ale z našeho vlastního středu. Prostřednictvím rodinných konstelací zjišťujeme, kde stojíme samy sobě v cestě ke štěstí, lásce i prosperitě. Zjistíte, kudy vede cesta ven že začarovaného kruhu, a najdete nový směr, jak v procesu proměny pokračovat ve svých vztazích doma, práci či kdekoli jinde.

V prostředí, které nesoudí a nehodnotí. Pracujeme s tématy, která přinesete.

"Základy každého láskyplného vztahu tvoří zdravá sebeúcta."

O konstelacích


Když změníme odmítavý postoj k minulosti,
minulost změní negativní vliv na nás.

Konstelace umožňují podívat se na sebe a svůj život ze širšího úhlu pohledu,  nahlédnout do hlubokých vrstev našich rodinných systémů a přinést uvědomění a uzdravení. Smířit se s bolestnými zkušenostmi (z výchovy) pod vlivem rodové zátěže, pak můžeme ukončit nevědomé sebedestruktivní chování a vrátit se ke své síle. Vystoupit z role oběti a začít svůj osud tvořit vědomě. Vnitřní proměna, která se odehraje uvnitř účastníků během procesu konstelací, má pozitivní dopad na jejich vztah k sobě samým a automaticky se přenáší do každého vztahu i všech ostatních oblastí života.

O lektorce


Marcela Pešková

Svoje klienty vedu od roku 2006 k pochopení, proč se nám v životě dějí věci, které nechceme a které bolí, a co změnit nebo s čím se smířit, abychom se mohli cítit lépe. Když změníme úhel pohledu, kterým se díváme sami na sebe, změní se i to, jak nás vnímají druzí lidé a promění se i situace, do kterých se dostáváme. Tak nám postupně začne docházet, že máme klíč ke štěstí ve vlastních rukách a že je jen na nás, co se svým životem a s tím, jak se v něm cítíme, uděláme.

O rodinných konstelacích

Informace

Místo konání

Praha 2, Nové Město

Cena semináře

1200 Kč při platbě do týdne předem, pozdějii 1500 Kč.

Konstelace vybírám na místě podle aktuální situace nebo losem.

Přihlásit se

Po odeslání formuláře vám obvykle do 24 hodin pošlu více informací k akci. Těším se na setkání.

Nadcházející akce

Večerní konstelace pro ženy

Večerní konstelace pro ženy

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace pro ženy

Rodinné konstelace pro ženy