19.2. 2024 | 18:30 - 20:30

Rodinné konstelace pro ženy

Setkání je příležitostí se v bezpečném prostoru podobně naladěných žen dotknout nezhojených ran minulosti a opět otevřít své srdce. Max. 8 účastnic.

Obnovte spojení s moudrostí srdce v prostředí podobně naladěných žen.

Milé ženy, zvu vás ke krátkému večernímu setkání, které vám pomůže uvědomit si, čím si způsobujete to, co vás potkává a co je vám nepříjemné. Díky tomu budete moci změnit úhel pohledu, kterým danou situaci vnímáte a I realitu, kterou následně tvoříte. Prostřednictvím sdílení a náhledu skrze metodu rodinných konstelací. V prostředí, které nesoudí a nehodnotí.

"Základy každého láskyplného vztahu tvoří zdravá sebeúcta."

O konstelacích


Když změníme odmítavý postoj k minulosti,
minulost změní negativní vliv na nás.

Konstelace umožňují podívat se na sebe a svůj život ze širšího úhlu pohledu,  nahlédnout do hlubokých vrstev našich rodinných systémů a přinést uvědomění a uzdravení. Smířit se s bolestnými zkušenostmi (z výchovy) pod vlivem rodové zátěže, pak můžeme ukončit nevědomé sebedestruktivní chování a vrátit se ke své síle. Vystoupit z role oběti a začít svůj osud tvořit vědomě. Vnitřní proměna, která se odehraje uvnitř účastníků během procesu konstelací, má pozitivní dopad na jejich vztah k sobě samým a automaticky se přenáší do každého vztahu i všech ostatních oblastí života.

O lektorce


Marcela Pešková

Svoje klienty vedu od roku 2006 k pochopení, proč se nám v životě dějí věci, které nechceme a které bolí, a co změnit nebo s čím se smířit, abychom se mohli cítit lépe. Když změníme úhel pohledu, kterým se díváme sami na sebe, změní se i to, jak nás vnímají druzí lidé a promění se i situace, do kterých se dostáváme. Tak nám postupně začne docházet, že máme klíč ke štěstí ve vlastních rukách a že je jen na nás, co se svým životem a s tím, jak se v něm cítíme, uděláme.

O rodinných konstelacích

Informace

 Konstelace vybíráme losem.

Místo konání

Praha 2, Karlovo nám. 6, Václavsaká pasáž, obchod Černá svíčka

Cena semináře

490 Kč.

Přihlásit se


Přihlašujte se, prosím, včetně tel. kontaktu. Děkuji.

Nadcházející akce

Rodinné konstelace pro ženy

Rodinné konstelace pro ženy

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Poznej sám sebe

Poznej sám sebe