18.5. 2023 | 14:00 - 19:00

Rodinné konstelace pro ženy

Setkání je příležitostí se v bezpečném prostoru podobně naladěných žen dotknout nezhojených ran minulosti a opět otevřít své srdce. Max. 13 účastnic.

Obnovte spojení s moudrostí srdce v prostředí podobně naladěných žen.

Přijďte prohloubit spojení s moudrostí, která nevychází z toho, čemu jste se naučily, ale z vašeho vlastního středu. V prostředí, které nesoudí a nehodnotí. Pracujeme s tématy, která přinesete.

"Mít se rády znamená začleňovat do života aktivity, které přispívají k naší tělesné a duševní pohodě."

O konstelacích


Když změníme odmítavý postoj k minulosti,
ona změní negativní vliv na nás.

Konstelace umožňují podívat se na osudy předků ze širšího úhlu a tak snadněji pochopit jejich jednání. Smířením se s bolestnými zkušenostmi (z výchovy) pod vlivem rodové zátěže, můžeme ukončit nevědomé sebedestruktivní chování a vrátit se ke své síle. Vystoupit z role oběti a začít svůj osud tvořit vědomě. Vnitřní proměna, která se odehraje uvnitř účastníků během procesu konstelací, má pozitivní dopad na jejich vztah k sobě samým, což se pak automaticky přenáší do každého jejich vztahu i všech ostatních oblastí života.

O lektorce


Marcela Pešková

Svoje klienty vedu od roku 2006 k pochopení, proč se nám v životě dějí věci, které nechceme a které bolí, a co změnit nebo s čím se smířit, abychom se mohli cítit lépe. Když změníme úhel pohledu, kterým se díváme sami na sebe, změní se i to, jak nás vnímají druzí lidé a promění se i situace, do kterých se dostáváme. Tak nám postupně začne docházet, že máme klíč ke štěstí ve vlastních rukách a že je jen na nás, co se svým životem a s tím, jak se v něm cítíme, uděláme.

O rodinných konstelacích

Informace


Termín akce

18.5. 2023, 14:00-19:00

 Konstelace vybíráme losem.

Místo konání

Praha 2

Cena semináře

1200 Kč

Přihlásit se


Přihlašujte se, prosím, včetně tel. kontaktu. Děkuji.

Nadcházející akce

Rodinné konstelace - intenzivní

Rodinné konstelace - intenzivní

Od konfliktu k lásce

Od konfliktu k lásce

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace