4.3. 2023 | 14:00 - 19:00

Rodinné konstelace v Novém Strašecí

Seminář vám umožní podívat se na sebe a svůj život ze širšího úhlu pohledu a najít řešení potíží v jakékoliv oblasti života.

Obnovte zdravé propojení se svými rodovými kořeny a získejte zpět radost, sílu i lásku.

Seminář s rodinnými konstelacemi zprostředkovává poznání spojené s prožitkem, že osudy našich předků nás ovlivňují mnohem víc, než si obvykle uvědomujeme. Jejich postoje, přesvědčení a nezpracované negativní emoce se nevědomě přenášejí z generace na generaci a předurčují, jak se nám v životě bude dařit. Léčivá síla konstelací spočívá v osvobození se od negativního vlivu tohoto dědictví a vystoupením z role oběti.

"Podstatné není to, jaké emocionální dědictví si ze svého rodu neseme, ale jak s ním naložíme."

O konstelacích


Když změníme odmítavý postoj k minulosti,
ona změní negativní vliv na nás.

Konstelace umožňují podívat se na osudy předků ze širšího úhlu a tak snadněji pochopit jejich jednání. Smířením se s bolestnými zkušenostmi (z výchovy) pod vlivem rodové zátěže, můžeme ukončit nevědomé sebedestruktivní chování a vrátit se ke své síle. Vystoupit z role oběti a začít svůj osud tvořit vědomě. Vnitřní proměna, která se odehraje uvnitř účastníků během procesu konstelací, má pozitivní dopad na jejich vztah k sobě samým, což se pak automaticky přenáší do každého jejich vztahu i všech ostatních oblastí života.

O lektorce


Marcela Pešková

Svoje klienty vedu od roku 2006 k pochopení, proč se nám v životě dějí věci, které nechceme a které bolí, a co změnit nebo s čím se smířit, abychom se mohli cítit lépe. Když změníme úhel pohledu, kterým se díváme sami na sebe, změní se i to, jak nás vnímají druzí lidé a promění se i situace, do kterých se dostáváme. Tak nám postupně začne docházet, že máme klíč ke štěstí ve vlastních rukách a že je jen na nás, co se svým životem a s tím, jak se v něm cítíme, uděláme.

O rodinných konstelacích

Informace


Termín akce

4.3.. 2023, 14:00-19:00

Adresa

Kavárna Kaffka
Palackého 43
Nové Strašecí

Cena semináře

1000 Kč

Postavení svojí vlastní konstelace si můžete rezervovat předem po zaplacení příplatku 500 Kč. Na semináři rezervuji dvě konstelace. Další konstelace vybírám losem.

Přihlásit se


Přihlašujte se, prosím, včetně tel. kontaktu. Děkuji.

Nadcházející akce

Rodinné konstelace - intenzivní

Rodinné konstelace - intenzivní

Od konfliktu k lásce

Od konfliktu k lásce

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace