4.3. 2023 | 14:00 - 19:00

Rodinné konstelace v Novém Strašecí

Kavárna Kaffka

Otevřme se energii života skrze uzdravení svých vnitřních zranění, která jsou důsledkem nezpracovaných rodových traumat.

Setkání provázené rodinnými konstelacemi umožňuje podívat se na sebe a své vztahy z nového - hlubšího úhlu pohledu a objevit skryté vlivy, kterými si do života přitahujeme právě to, co v něm máme. Postoje, přesvědčení a nezpracované negativní emoce našich předků se nevědomě přenášejí z generace na generaci a předurčují, jak se nám v životě bude dařit. Léčivá síla konstelací spočívá v osvobození se od negativního vlivu tohoto dědictví a v úctě k principům, jež nás přesahují.

"Neodpouštíme-li, lpíme na spáchané křivdě. Držíme se jí a tak ztrácíme vitalitu. Nejde o to, co nám udělali druzí, ale o to, co s tím uděláme my."

O konstelacích


Když změníme odmítavý postoj k minulosti,
minulost změní negativní vliv na nás.

Konstelace umožňují podívat se na sebe a svůj život ze širšího úhlu pohledu,  nahlédnout do hlubokých vrstev našich rodinných systémů a přinést uvědomění a uzdravení. Smířit se s bolestnými zkušenostmi (z výchovy) pod vlivem rodové zátěže, pak můžeme ukončit nevědomé sebedestruktivní chování a vrátit se ke své síle. Vystoupit z role oběti a začít svůj osud tvořit vědomě. Vnitřní proměna, která se odehraje uvnitř účastníků během procesu konstelací, má pozitivní dopad na jejich vztah k sobě samým a automaticky se přenáší do každého vztahu i všech ostatních oblastí života.

O lektorce


Marcela Pešková

Svoje klienty vedu od roku 2006 k pochopení, proč se nám v životě dějí věci, které nechceme a které bolí, a co změnit nebo s čím se smířit, abychom se mohli cítit lépe. Když změníme úhel pohledu, kterým se díváme sami na sebe, změní se i to, jak nás vnímají druzí lidé a promění se i situace, do kterých se dostáváme. Tak nám postupně začne docházet, že máme klíč ke štěstí ve vlastních rukách a že je jen na nás, co se svým životem a s tím, jak se v něm cítíme, uděláme.

O rodinných konstelacích

Informace


Termín akce

4.3.. 2023, 14:00-19:00

Adresa

Kavárna Kaffka
Palackého 43
Nové Strašecí

Cena semináře

1000 Kč

Postavení svojí vlastní konstelace si můžete rezervovat předem po zaplacení příplatku 500 Kč. Na semináři rezervuji dvě konstelace. Další konstelace vybírám losem.

Přihlásit se

Po odeslání formuláře vám obvykle do 24 hodin pošlu více informací k akci. Těším se na setkání.

Nadcházející akce

Večerní konstelace

Večerní konstelace

Rodinné konstelace - cesta k lásce, zdraví i úspěchu

Rodinné konstelace - cesta k lásce, zdraví i úspěchu

Tvořím svůj osud

Tvořím svůj osud