22.8.2023 | 17:00 - 20:00

Tvořím svůj osud

Maitrea, Praha 1

Míváte někdy pocit, že si s vámi život dělá co chce a že nemůžete hnout s tím, co vás potkává.

Přijďte objevit skryté vlivy, kterými si do života přitahujete právě to, co v něm máte. Změníte úhel pohledu, kterým se díváte na sebe i svět kolem a chopíte se odpovědnosti za situace, do kterých se dostáváte. Pustíte se pasivity a dáte životu svůj vlastní směr.

Jediný krok, který nevede k cíli je ten, který neuděláme.

Odložme vztek, hořkost a reziganci.

Všichni známe pocit, kdy nás někdo, koho jsme milovali zradil. Trčíme někdy i celé roky v pocitu oběti a ani nás nenapadne, podívat se na situaci z jiného úhlu pohledu a objevit svůj díl odpovědnosti, kterým jsme danou situaci vytvořili. Pak žijeme s pocitem hořkosti, vzteku a rezignace, začneme druhé kritizovat a odsuzovat a sami sebe vzdalujeme od radostného prožívání času, který je nám tady vymezen.

Východiskem ze situace je přehodnotit svůj postoj ohledně důvěry a pochopit smysl naší frustrace. Tak se nám otevře nový životní prostor a získáme svobodu skončit s vršením dalších podobných zkušeností. Pak pořestaneme čekat na to, co nám do života vnesou ostatní, a s vědomím úcty k duchovním principům, jež nás přesahují, se bez výčitek postaráme o to, co potřebujeme, my sami

O konstelacích


Když změníme odmítavý postoj k minulosti,
minulost změní negativní vliv na nás.

Konstelace umožňují podívat se na sebe a svůj život ze širšího úhlu pohledu,  nahlédnout do hlubokých vrstev našich rodinných systémů a přinést uvědomění a uzdravení. Smířit se s bolestnými zkušenostmi (z výchovy) pod vlivem rodové zátěže, pak můžeme ukončit nevědomé sebedestruktivní chování a vrátit se ke své síle. Vystoupit z role oběti a začít svůj osud tvořit vědomě. Vnitřní proměna, která se odehraje uvnitř účastníků během procesu konstelací, má pozitivní dopad na jejich vztah k sobě samým a automaticky se přenáší do každého vztahu i všech ostatních oblastí života.

O lektorce


Marcela Pešková

Svoje klienty vedu od roku 2006 k pochopení, proč se nám v životě dějí věci, které nechceme a které bolí, a co změnit nebo s čím se smířit, abychom se mohli cítit lépe. Když změníme úhel pohledu, kterým se díváme sami na sebe, změní se i to, jak nás vnímají druzí lidé a promění se i situace, do kterých se dostáváme. Tak nám postupně začne docházet, že máme klíč ke štěstí ve vlastních rukách a že je jen na nás, co se svým životem a s tím, jak se v něm cítíme, uděláme.

O rodinných konstelacích

Informace


Adresa

Maitrea
Týnská ulička 6, Praha 1

Cena semináře

700 Kč

Přihlásit se

Po odeslání formuláře vám obvykle do 24 hodin pošlu více informací k akci. Těším se na setkání.

Další akce

Večerní konstelace pro ženy

Večerní konstelace pro ženy

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace pro ženy

Rodinné konstelace pro ženy