VEČENÍ KONSTELAČNÍ SEMINÁŘ  RPO ŽENY

HRANICE
Kudy ke zdroji své sebeúcty

březen 2022

17:00 -20:00 | Praha 2 | Cena: 500 Kč

VEČERNÍ KONSTELAČNÍ SEMINÁŘ

Chtěli byste zpevnit základy své sebeúcty a cítit se ve vztahu s druhými lidmi víc v pohodě? Přijďte posílit zdravé propojení se svými rodovými kořeny a načerpat sílu i laskavost.


 

Rodinné konstelace jsou prožitkovou metodou osobního rozvoje. Pracuje s celým rodinným systémem a je vhodná pro všechny, kteří chtějí najít trvalé řešení svých potíží v jakékoli oblasti života. 

Osudy našich předků nás ovlivňují mnohem víc, než si obvykle uvědomujeme. Jejich postoje, přesvědčení a nezpracované negativní emoce se nevědomě přenášejí z generace na generaci a předurčují, jak se nám v životě bude dařit. Léčivá síla konstelací spočívá v osvobození se od negativního vlivu tohoto dědictví. Skrze porozumění a přijetí složitých nebo traumatických událostí v historii rodu se můžeme znovu vrátit do proudu života, radosti a síly.

"Lpíme na potvrzení svých hranic zvenku, místo abychom jejich porušení brali jako informaci, že máme díru v plotě."

Pro koho

Pro všechny, kdo se chtějí cítit pohodlněji v kontaktu s druhými lidmi a jsou ochotni převzít svůj díl odpovědnosti v situacích, do kterých se dostávají.

Co seminář nabízí

Porozumíte, proč dochází k překračování vašich hranic a rozvolníte svoji potřebu ostatním vyhovět nebo být ve vzdoru.

Co si odnesete?

Zpevníte základy, ze kterých vyrůstá vaše sebeúcta. Budete odolnější vůči strachu z odmítnutí a stanete se stabilnějšími v komunikaci s ostatními.

"Mít se ráda se svými úspěchy není problém. Uměním je, zachovat se k sobě laskavě, když nám věci nevyjdou."

"Lpíme na potvrzení svých hranic zvenku, místo abychom jejich porušení brali jako informaci, že máme díru v plotě."

PŘEČTĚTE SI O HRANICÍCH

Hranice zviditelňují, do jaké míry si vážíme svého času, pozornosti a vlastního úsudku. 

O KONSTELACÍCH

Poznejte principy,
které vás podporují

Rodinné konstelace jsou metodou osobního rozvoje a jsou vhodné pro všechny, kteří chtějí svým problémům porozumět ze širšího úhlu pohledu, a najít trvalé řešení potíží v jakékoli oblasti života. Více o konstelacích

Přihlašujte se:
emailem na caspromen.info@gmail.com
nebo volejte na  728 824 289

Do emailu uveďte, prosím i telefonní kontakt na sebe.