VEČENÍ KONSTELAČNÍ SEMINÁŘ PRO ŽENY

SMÍŘENÍ
Cesta k lásce, zdraví i úspěchu

18.11.

17:00 -20:00 | Praha 2 | Cena: 500 Kč

VEČERNÍ KONSTELAČNÍ SEMINÁŘ

Změňte odmítavý postoj k minulosti
a ona vás přestane negativně ovlivňovat.

Rodinné konstelace jsou prožitkovou metodou osobního rozvoje, která probíhá ve skupině účastníků. Pracuje s celým rodinným systémem a je vhodná pro všechny, kteří chtějí svým problémům porozumět ze širšího úhlu pohledu, a najít trvalé řešení svých potíží v jakékoli oblasti života. 

Osudy našich předků nás ovlivňují mnohem víc, než si obvykle uvědomujeme. Jejich postoje, přesvědčení a nezpracované negativní emoce se nevědomě přenášejí z generace na generaci a předurčují, jak se nám v životě bude dařit. Léčivá síla konstelací spočívá v osvobození se od negativního vlivu tohoto dědictví. Skrze porozumění a přijetí složitých nebo traumatických událostí v historii rodu se můžeme znovu vrátit do proudu života, radosti a síly.

Pro koho?

Pro všechny, kteří se rozhodli vydat se na cestu k usmíření s událostmi, které byly zraňující, a vnést tak více otevřenosti, důvěry a lehkosti do každodenní reality. 

Co seminář nabízí

Podíváte se na život a jeho souvislosti z hlubšího úhlu pohledu. Projdete stádiem vzdoru či popírání a skrze práci s negativními emocemi proměníte bolest v lásku.

Co si odnesete?

Skrze porozumění a odpuštění uvolníte pozastavenou životní energii a budete čerpat živiny, které potřebujete ve vztazích i v ostatních oblastech života.

"Neodpouštíme-li, lpíme na spáchané křivdě. Držíme se jí a ztrácíme vitalitu. Nejde o to co nám udělali druzí,
ale o to, co s tím uděláme my."

Doporučujei k tématu filmy: "Dakota 37" a "Mandela: Dlouhá cesta ke svobodě".

PŘEČTĚTE SI O SMÍŘENÍ

Slzy, které potlačíme, a ony přestanou téct a přinášet úlevu od bolesti, se promění ve zlost nebo apatii. 

O KONSTELACÍCH

Poznejte principy,
které vás podporují

Rodinné konstelace jsou metodou osobního rozvoje a jsou vhodné pro všechny, kteří chtějí svým problémům porozumět ze širšího úhlu pohledu, a najít trvalé řešení potíží v jakékoli oblasti života. Více o konstelacích

Přihlašujte se:
emailem na caspromen.info@gmail.com
nebo volejte na  728 824 289

Do emailu uveďte, prosím i telefonní kontakt na sebe.