SEMINÁŘ RODINNÝCH KONSTELACÍ

Hranice: Kudy ke zdroji své sebeúcty

Termíny 2021: 25.2. | 20.5.

17:00 -20:00
Centrum Šestý smysl, Široká 14, Praha 1
Cena: 400 Kč


Jdete sami proti sobě, abyste uspokojili druhé? Necháváte se odvést od toho, co děláte, jen abyste se přizpůsobili okamžitým potřebám ostatních? Dáváte víc, než opravdu chcete? Důvod, proč dovolujeme překračování svých hranic a nezůstáváme pravdiví sami k sobě, existuje. S touto potřebou se nerodíme, ale nevědomky do ní vrůstáme. Je to víc než jen zvyk.

Na semináři si ukážeme, jak souvisí pocit tlaku z vašeho okolí a vaší vlastní hodnotou. Protože často lpíme na potvrzení svých hranic od ostatních z venku, místo abychom jejich porušení brali jako informaci, že máme "díru v plotě".

Přijďte posílit skrze rodinné konstelace zdravé propojení se svými rodovými kořeny a zpevnit základy, na kterých stavíte svoji hodnotu. Začnete čerpat živiny, které potřebujete ke své zdravé sebeúctě!

Seminář vás podpoří

  •  v převzetí odpovědnosti za naplňování svých potřeb
  • v odvaze sdílet otevřeně své pocity
  • v řešení konfliktů cestou, kde není poražených
  • ve spojení se svými emocemi a vědomým zacházením s nimi
  • na cestě k pravdivějšímu obrazu sebe samých
  • v přijetí svojí vlastní jedinečnosti
  • v důvěře ve svou vnitřní moudrost

Přečtěte si o tématu 

Hranice: Kudy ke zdroji své sebeúcty

Hranice: Kudy ke zdroji své sebeúcty

Jdete sami proti sobě, abyste uspokojili druhé? Zapomínáte na sebe, ale nikdo to dostatečně neoceňuje? Dáváte víc, než opravdu chcete?

O KONSTELACÍCH

Když změníme odmítavý postoj k minulosti,
ona změní svůj negativní vliv na nás.

Rodinné konstelace umožňují podívat se na sebe a své vztahy z úhlu pohledu, který nám zůstává obvykle skryt. Propustit minulé negativní zkušenosti a navázat zdravé propojení se svými rodovými kořeny. Tak do našich životů  začne proudit víc energie a síly a vztahům se dostane tolik potřebné úcty a lásky.

Přihlašujte se
emailem na caspromen.info@gmail.com
nebo volejte na  728 824 289