VNITŘNÍ SVOBODA

27.- 30. července 2017

Janské lázně, penzion Villa

Chtěli byste být vnitřně svobodní, mít schopnost zůstat ve svém středu a nebýt jen tím, kdo si nemůže pomoci a musí reagovat?

Přijeďte najít svou esenci - pomocí rodinných konstelací, hudby a prací se symboly s manžely Peškovými.

27. - 30. července
začátek 18.00 večeře
ukončení 13.00 oběd

VNITŘNÍ SVOBODA
seminář rodinných konstelací

Penzion Villa,
Janské lázně

Stát se vnitřně svobodými - mít schopnost zůstat ve svém středu a nebýt jen tím, kdo si nemůže pomoct a "musí" reagovat. Najít svou pravou esenci. Seminář je provázen rodinnými konstelacemi. Tato metoda nabízí širší pohled na souvislosti našeho života, především na skryté vlivy, které si s sebou přinášíme jako „dědictví“ svého rodinného systému.

Dopoledne 9-13.00 budeme konstelovat, jedno odpoledne bude volné na případný výlet do okolí. V místě je možné nechat se vyvézt lanovkou a udělat kratší či delší tůru po hřebech hor. Druhé odpoledne 15.30 - 18.00 bude programem provázet můj muž Luděk. Pracuje pomocí symbolů.

SEMINÁŘ JE PROVÁZEN RODINNÝMI KONSTELACEMI
Konstelace umožňují náhled na sebe a své vztahy "zvenku" a nabízejí nový směr v interakci s druhými lidmi. Jsou prostředkem k vlastní sebeúctě, vnitřní svobodě a zdravému respektu k sobě i ostatním.

Přihlašujte se na email: peskovamar@gmail.com
Informace k platbě č.ú.: 2820193193/​0800 VS: 27072017

Cena: 4100 Kč /​pro pár 6600 Kč
V ceně ubytování ve dvou a čtyřlůžkových pokojích a strava (kromě sobotního oběda).

„Lidé jsou jako chrámové sklo; třpytí se a září, když svítí slunce, ale když zapadne, jejich skutečná krása vynikne jen tehdy, pokud mají světlo v sobě.“
Elizabeth Kubler-​Ross