16.11.

Ženský kruh
a rodinné konstelace

s Marcelou Peškovou

- A centrum, Praha -

Posuňte se k vnitřní svobodě
a větší radosti v každodenním životě

Jednodenní setkání v ženském kruhu provázené rodinnými konstelacemi vám nabídne pomoc na cestě k opětovnému propojení s energií radosti a síly, které k vám proudí skrze vaše rodové kořeny.  Tak dosytíte potřebu být přijímána a respektována ve svojí jedinečnosti a obnovíte spojení s moudrostí, která nevychází z toho, čemu jste se naučily, ale z vašeho vlastního středu. Sdílení podobně naladěných žen vytváří prostředí, které nesoudí a nehodnotí a je jedním z prostředků, jak uzavřít mír s minulostí, která ještě stále zasahuje do našeho mínění o sobě samých a tak ovlivňuje to, jak myslíme a jak se nísledně i chováme.

Otevřeností a ochotou nechat nahlédnout do zákoutí svojí duše umožníte léčení, které vám přinese větší schopnost a svobodu vnímat své vnitřní impulsy a odvahu naplňovat především svoje vlastní potřeby.

Tím, že se postaráte o to, co v životě ke spokojenosti potřebujete vy samy a pro sebe samé!, se automaticky osvobodíte od přehnané péče o své blízké.
Tak zároveň uvolníte i je z nevědomé "povinnosti", starat se o potřeby vaše a vám i jim se otevře nový životní prostor, kde se vám všem bude volněji dýchat.
Druhý způsob, jak léčit svá vnitřní zranění a tak dát do pohybu pozastavenou životí energii, je metoda rodinných konstelací.

Konstelace jsou nástrojem, který má schopnost rozprostřít před námi „zapomenuté“ (nedokončené) příběhy z rodiny, které ale stále žijí v našich srdcích a nevědomě nás připravují o energii.  
Vědomou pozorností a přijetím, které konstelace umožňují, osvobodíte "ze zakletí" nejen sebe, ale i své blízké. Kombinace obou těchto přístupů podává pomocnou ruku k vyvázání se z minulosti tak, aby pracovala pro vás i všechny, které máte kolem sebe. 

MARCELA| RODINNÉ KONSTELACE

Díky propojení mezi členy rodinného systému, získáte spojení s proudem životní energie

Jmenuji se Marcela Pešková a jsem lektorkou seminářů zaměřených na osobní rozvoj a transformaci. Od roku 2006 vedu semináře rodinných konstelací a provázím účastníky na jejich cestě k vnitřní svobodě a radosti.


Více o mně >>

Zpětná vazba

„Doznívají ve mně sobotní konstelace a napadá mě kdeco - třeba mi došlo, jak si skutečně s partnerem zrcadlíme spoustu věcí nebo že skutečně může být obtížné se přiblížit ke svému "pravému já" atd, ale hlavně Ti chci poděkovat za pocit přijetí a bezpečí, který ze seminářů vždycky mám - i když ty věci, kterým tam občas pohlížím do tváře, bývají ošklivé a pachuťovité.
Lucka

O KONSTELACÍCH

Když změníme odmítavý postoj k minulosti,
ona změní svůj negativní vliv na nás.

Konstelace umožňují podívat se na sebe a své vztahy "zvenku", propustit minulé negativní zkušenosti a navázat zdravé propojení se svými rodovými kořeny. Tak do našich životů  začne proudit víc energie a síly a vztahům se dostane tepla a lásky.

Kde a kolik to stojí

Jednodenní ženské kruhy nenesou speciální název ani téma, vždy pracujeme s tím, co přinesete.

Setkání probíhají v A centru, Vítkova 10, Praha 8 - Karlín od 10:00 do 18:00.
Cena: 1000 Kč při platbě do týdne před konáním,  později 1200 Kč 

Další termíny:  7.12., 25.1., 15.2., 18.2.,  7.3., 18.4., 16.5.

Přihlašujte se
emailem na peskovamar@gmail.com
nebo volejte na  728 824 289

Těším se na setkání s vámi a na společnou "práci" :) !