VEČENÍ KONSTELAČNÍ SEMINÁŘ 

OD KONFLIKTU K LÁSCE:
Vědomé partnerství

 20.5. |  23.9.

17:00 -20:00, Centrum Šestý smysl, Široká 14, Praha 1, Cena: 400 Kč

VEČERNÍ KONSTELAČNÍ SEMINÁŘ

Vystupte z role oběti
a tvořte svůj partnerský vztah víc vědomě. 

Protože láska není obchod ani chytře naplánovaná výměna. Nerozvíjí se tím, že promýšlíme strategie, jak dostat z druhého to, po čem toužíme.  Láska se objeví sama, když pro ni připravíme prostor.

Pro koho

Pro zadané i nezadané. Pro ty, kteří chtějí mít ve vztahu se svým protějškem více intenzivnějšího propojení, vzájemné úcty a radosti.

Co seminář nabízí

Skrze rodinné konstelace se podíváte na svůj vztah z hlubšího úhlu pohledu a porozumíte skrytým vlivům, které stojí za tím, jak se ve vztahu cítíte.

Co si odnesete?

Posílíte vědomí vlastní hodnoty a schopnost řešit konflikty cestou, kde není poražených. 

PŘEČTĚTE SI O CESTĚ Z KONFLIKTU

Ukotvím-li se v srdci, můžu svému partnerovi říct: „Děkuji ti za lásku, k níž se dostávám uzdravováním zranění, která spolu otevíráme."

Rodinné konstelace mi pomohly
vidět život v širších souvislostech.

Odjakživa mě bavilo zkoumat věci do detailu. Porozumět, pochopit, dojít až k podstatě. Když přede mě život postavil moje nepohodlné emoce, chtěla jsem vědět, odkud se berou a co mi chtějí říct. Cítila jsem a stále cítím silnou potřebu zkoumat zákonitosti, kterými se řídí tenhle svět a vztahy v něm.


Více o mně >>

O KONSTELACÍCH

Když změníme odmítavý postoj k minulosti,
ona změní svůj negativní vliv na nás.

Rodinné konstelace umožňují podívat se na sebe a své vztahy z hlubšího úhlu pohledu a propustit minulé negativní zkušenosti. Když se zdravě propojíme se svými rodovými kořeny, začne do našich životů proudit víc energie, síly a lásky.

Přihlašujte se:
emailem na caspromen.info@gmail.com
nebo volejte na  728 824 289