VEČERNÍ KONSTELAČNÍ SEMINÁŘ 

OD KONFLIKTU K LÁSCE
Vědomé partnerství

únor 2022

18:00 -21:00 | Praha 2 | Cena: 400 Kč

VEČERNÍ KONSTELAČNÍ SEMINÁŘ PRO ŽENY

Chtěli byste ve svém partnerském vztahu prožívat více úcty a vzájemného propojení?Přijďte zpevnit základy, na kterých ho stavíte. Vystoupíte z role oběti a budete svůj partnerský vztah více tvořit vědomě. 

Rodinné konstelace jsou prožitkovou metodou osobního rozvoje, která probíhá ve skupině účastníků. Pracuje s celým rodinným systémem a je vhodná pro všechny, kteří chtějí svým problémům porozumět ze širšího úhlu pohledu, a najít trvalé řešení svých potíží v jakékoli oblasti života. 

Osudy našich předků nás ovlivňují mnohem víc, než si obvykle uvědomujeme. Jejich postoje, přesvědčení a nezpracované negativní emoce se nevědomě přenášejí z generace na generaci a předurčují, jak se nám v životě bude dařit. Léčivá síla konstelací spočívá v osvobození se od negativního vlivu tohoto dědictví. Skrze porozumění a přijetí složitých nebo traumatických událostí v historii rodu se můžeme znovu vrátit do proudu života, radosti a síly.

"Nejde o to, najít viníka, ale způsob, jak překonat překážky, které nás od sebe oddělují."

"

Pro koho

Pro zadané i nezadané. Pro ty, kteří chtějí mít ve vztahu se svým protějškem více intenzivnějšího propojení, porozumění a radosti.

Co seminář nabízí

Skrze rodinné konstelace se podíváte na svůj vztah z hlubšího úhlu pohledu a porozumíte skrytým vlivům, které stojí za tím, jak se ve vztahu cítíte.

Co si odnesete?

Posílíte vědomí vlastní hodnoty a schopnost řešit konflikty cestou, kde není poražených. 

PŘEČTĚTE SI O CESTĚ Z KONFLIKTU

Ukotvím-li se v srdci, můžu svému partnerovi říct: „Děkuji ti za lásku, k níž se dostávám uzdravováním zranění, která spolu otevíráme."

Rozhovor na téma "Vědomé partnerství" se Štěpánem Budilem.

O KONSTELACÍCH

Když změníme odmítavý postoj k minulosti,
ona změní svůj negativní vliv na nás.

Rodinné konstelace umožňují podívat se na sebe a své vztahy z hlubšího úhlu pohledu a propustit minulé negativní zkušenosti. Když se zdravě propojíme se svými rodovými kořeny, začne do našich životů proudit víc energie, síly a lásky.

Přihlašujte se:
emailem na caspromen.info@gmail.com
nebo volejte na  728 824 289

Do emailu uveďte, prosím i telefonní kontakt na sebe.