O MNĚ

Rodinné konstelace mi pomohly
uvidět život v širších souvislostech

Odjakživa mě bavilo zkoumat věci do detailu. Porozumět, pochopit, dojít až k podstatě. Když přede mě život postavil moje nepohodlné emoce, chtěla jsem vědět, odkud se berou, a na co mě upozorňují. Cítila jsem a stále cítím, silnou potřebu zkoumat  zákonitosti, kterými se řídí tenhle svět a vztahy, které v něm utváříme.

Tak se ze mě během let vlastního hledání stala časem terapeutka. To, co pomohlo a pomáhá mně, nabízím ostatním lidem: pochopit, proč se nám v životě dějí věci, které nechceme a které bolí, a co změnit, přijmout či transformovat, abychom se mohli cítit líp.

K tomuto procesu jakéhosi prozření využívám metodu rodinných konstelací, které vedu od roku 2006. Našla jsem v nich pomocníka, díky kterému se můžete na sebe a situace či vztahy, ve kterých žijete, podívat z hlubšího úhlu pohledu. Odhalit vlivy, kterých si jinak nejste vědomi, které ale přesto řídí to, jak přemýšlíte a jak se pak následně chováte.

Rodinné konstelace probíhají ve skupině účastníků, kteří se obvykle mezi sebou neznají.
Příběhy, které si každý neseme ve svých rodových kořenech, pak napomáhají uvědomit si, kde naše životní energie vázne a kde jsme vychýlení z řádu lásky. Cílem setkání je, znovu se do tohoto řádu lásky vrátit a čerpat tak živiny, které bezpodmínečně pro svůj zdárný život potřebujeme.

Práci s lidmi vnímám jako svoje poslání. Naplňuje mě, když můžu svoje poznatky a prožitky nabídnout dalším hledajícím. Těm, kdo jsou skutečně ochotni a rozhodnuti přehodnotit způsob, jakým se dívají na svět, sebe a především pak na (svou) minulost. Kdo jsou ochotni opustit roli oběti a "vyhrnout si rukávy" a dát se do práce sami na sobě: změnit to, jak se cítí oni sami a tak ovlivnit i to, jak se k nim chovají ti druzí. Kdo pochopili, že máme klíč ke štěstí ve vlastních rukách.

A protože jsem vyrostla v aktivní křesťanské rodině, mám blízko i k moudrosti tohoto velkého náboženství, stejně jako k Buddhismu, se kterým jsem se setkala v dospělosti. 
"Není důležitý prst, který ukazuje na měsíc, ale měsíc samotný."

Jsem vdaná a spolu se svým manželem máme tři děti. Mám ráda přírodu a čtyřnohé kamarády, ticho, když zapadá slunce a všechno, co je poctivé a opravdové.

Víkendové semináře pořádám ve spolupráci s mým mužem.

O mém přístupu k řešení konfliktů ve vztazích se můžete více dočíst v článku pro internetový magazín Maitrea - Vždycky jde o matku aneb Uzdravte své partnerství.