Rodinné konstelace mi pomohly
uvidět život v širších souvislostech
a najít v sobě soucit a lásku. 

Jmenuji se Marcela Pešková a jsem lektorkou seminářů zaměřených na osobní rozvoj a transformaci. Pracuji skrze příběhy rodinných konstelací od roku 2006. 

Lidé, kteří vyhledávají moji pomoc, chtějí obvykle přinést změnu do svých vztahů. Jsou si vědomi, že se spolupodílí na jejich tvorbě rovným dílem  spolu se svým protějškem, a jsou rozhodnuti pracovat na sobě. Stojí o trvalou proměnu.

O mém přístupu k řešení konfliktů ve vztazích se můžete více dočíst v článku pro internetový magazín Maitrea - Vždycky jde o matku aneb Uzdravte své partnerství.

Vzdělání v oblasti rozvoje osobnosti:

  • 2000-2004 psychoterapeutický výcvik SUR zaměřený na skupinovou dynamiku - Pražský psychoterapuetický institut

  • 2002 seminář na hledání, léčbu a rozvoj vnitřního dítěte - Institut pro integrativní psychoterapii a psychologické poradenství Olomouc

  • 2003-2005 výcvik v systemických (rodinných) konstelacích - Meditační centrum Lažany, Bhagat

  • 2006 jednoletý výcvik v rodinných konstelacích - (Moa Doris a Josef Gravenstette)

  • 2010 Cesta lásky - Eva Puklová a řada dalších seminářů a vzdělávacích programů prohlubujících sebeuvědomění