O MNĚ

Rodinné konstelace mi pomohly
vidět život v širších souvislostech

Marcela Pešková

Vedu svoje klienty k pochopení, proč se nám v životě dějí věci, které nechceme a které bolí, a co změnit nebo s čím se smířit, abychom se mohli cítit líp. Uvědomit si, čím vytváříme situace, ve kterých se cítíme nepohodlně, a začali realitu vědomě ovlivňovat. Když změníme vnitřní pohled, jakým se na sebe díváme, změní se i to, jak nás vnímají druzí lidé a jak se k nám chovají. Tak nám postupně začne docházet, že máme klíč ke štěstí ve vlastních rukách a že je jen na nás, jestli se svým životem a s tím, jak se v něm cítíme, něco uděláme.

CO NABÍZÍM

  • Večerní setkání s rodinnými konstelacemi

  • Konstelační semináře pro ženy

  • Víkendové transformační semináře
    s rodinnými konstelacimi a rituály, které vedu se svým mužem

  • Individuální poradenství 

"Důležité je, abyste si uvědomili, že nesoulad ve vztahu (v jakémkoli), vytváříte společně s druhou osobou. Přijetím svého dílu odpovědnosti (což z počátku může být obtížné uvidět nebo pochopit) získáte moc nad situací - ve smyslu jí změnit. Na seminářích obvykle vysvětluji, v čem to spočívá, že spolutvoříme s tím druhým situace, které nám jsou nepříjemné. Následně pak jdeme do prožitku, aby se pochopení dostalo i vašemu srdci. "

O mém přístupu k řešení problémů ve vztazích v  článku "Vždycky jde o matku aneb Uzdravte své partnerství"

MOJE KOŘENY

Odjakživa mě bavilo zkoumat věci do detailu. Porozumět, pochopit, dojít až k podstatě. Když přede mě život postavil moje nepohodlné emoce, chtěla jsem vědět, odkud se berou, a na co mě upozorňují. Cítila jsem a stále cítím, silnou potřebu zkoumat  zákonitosti, kterými se řídí tenhle svět a vztahy, které v něm tvoříme.

Od svých 30 let jsem začala mít stavy úzkosti a depresí. Aniž bych si to uvědomila, ocitla jsem se v krizi, která se dnes popisuje jako psychospirituální. Pak se přidala krize v partnerském vztahu a já měla intenzivní potřebu zkoumat, co se mi to děje a proč. Začala jsem se vzdělávat skrze literaturu v oblasti psychologie a spirituality i účastí na seminářích zaměřených na osobnostní rozvoj. Během let poznávání sebe samé jsem získala vhled do principů, které jsou určující v tom, jak se nám v životě daří, a začala se o ně dělit s ostatními. Z metod osobního rozvoje, kterými jsem prošla,  jsem si oblíbila rodinné konstelace, které vedu od roku 2006 a které mě zaujaly hloubkou svojí moudrosti i šířkou možností terapeutického použití.

Jsem vdaná od roku 1983 a spolu se svým mužem máme tři děti. Mám ráda toulky přírodou, ale i hudbu a tanec.

MYŠLENKY


SEMINÁŘE RODINNÝCH KONSTELACÍ

Poznejte principy,
které vás podporují

Rodinné konstelace jsou prostředkem, jak uzdravit nezhojené rány minulosti. Zviditelňují skryté mechanismy, které stojí v pozadí toho, jak přemýšlíme a jak se rozhodujeme. Přijďte objevit sami sebe za svým naučeným chováním.