MARCELA PEŠKOVÁ

Když jsem začala před lety chodit do výcviku rodinných konstelací, bylo to jen proto, že jsem se chtěla cítit alespoň o něco líp. Můj život byl „vzhůru nohama“a já jsem nutně potřebovala porozumět tomu, co se se mnou děje, protože jsem měla pocit, že se sebou nevydržím. Metoda konstelací mi pomohla porozumět sobě i druhým lidem a probudila ve mně potřebu začít se dělit s ostatními o nabyté zkušenosti.

Od roku 2006 vedu semináře rodinných konstelací, ve kterých propojuji poznatky z oblasti psychologie, s prožitky vlastní spirituální cesty.
Na práci s lidmi miluji okamžiky, kdy nabídnu cestu k porozumění či pochopení problémové situace a ten druhý prohlédne. Když pochopí, jakým svým postojem vytváří právě to, co v životě odmítá nebo mu naopak chybí, a když se posune směrem k větší vnitřní svobodě a zdravé spokojenosti.

Lidé, kteří vyhledávají moji pomoc, chtějí obvykle pohnout se svými vztahy. Jsou si vědomi, že se spolupodílí na jejich tvorbě rovným dílem - spolu se svým protějškem, a jsou rozhodnuti pracovat na sobě. Stojí o trvalou proměnu.

O mém přístupu k řešení krizí v partnerském vztahu se můžete více dočíst v článku pro internetový magazín Maitrea - Vždycky jde o matku aneb Uzdravte své partnerství.

Vzdělání v oblasti rozvoje osobnosti:

  • 2000-2004 psychoterapeutický výcvik SUR zaměřený na skupinovou dynamiku - Pražský psychoterapuetický institut

  • 2002 seminář na hledání, léčbu a rozvoj vnitřního dítěte - Institut pro integrativní psychoterapii a psychologické poradenství Olomouc

  • 2003-2005 výcvik v systemických (rodinných) konstelacích - Meditační centrum Lažany, Bhagat

  • 2006 jednoletý výcvik v rodinných konstelacích - (Moa Doris a Josef Gravenstette)

  • 2010 Cesta lásky - Eva Puklová a řada dalších seminářů a vzdělávacích programů prohlubujících sebeuvědomění

Víkendové semináře mimo Prahu vedu se svým mužem Luďkem, který doprovází odpoledním programem.

LUDĚK PEŠEK

Pracoval jsem jako dobrovolník v duchovním centru CAC Richarda Rohra, Nové Mexiko, USA, kde jsem prošel Mužskými iniciačními rituály (Ghost Ranch, NM, 2002) a účastnil se formačních programů, meditací, práce s potřebnými a také jsem měl možnost blíže se seznámit s kulturou původního navažského obyvatelstva.

Na základě těchto zkušeností jsem řadu let (2004-2010) připravoval v ČR rituály Iniciace pro přechod mužů do zralé dospělosti podle vzoru R. Rohra. Při práce s rituály se věnuji porozumění řeči symbolů, mytologii a archetypům (J.Cambell, J.G. Frazer, M.Eliade, R.Moore aj.). Zajímám se také o ekospiritualitu jako cestu hledání svého pravého Já (duše) v kontaktu s přírodou.

Zúčastnil jsem se také řady intenzivních seminářů zaměřených na intrapersonální sebepoznání (např. B.Plotkin: Soulcraft, Rakousko, 2013, H.Palmer: Enneagram, ČR, 2014). Tyto přístupy nabízím ve spolupráci s mojí ženou jako doprovodný program v rámci seminářů rodinných konstelací.

„Chceš-li něco opravdu dokázat (změnit), najdeš způsob. Nechceš-li, najdeš výmluvu.“
Jim Rohn