Rodinné konstelace mi pomohly uvidět život v širších souvislostech
a najít v sobě soucit a lásku. 

Můj příběh

Jmenuji se Marcela Pešková a jsem lektorkou seminářů zaměřených na osobní rozvoj a transformaci. Pracuji skrze příběhy a rodinné konstelace  od roku 2006. 

Lidé, kteří vyhledávají moji pomoc, chtějí obvykle pohnout se svými vztahy. Jsou si vědomi, že se spolupodílí na jejich tvorbě rovným dílem - spolu se svým protějškem, a jsou rozhodnuti pracovat na sobě. Stojí o trvalou proměnu.

O mém přístupu k řešení konfliktů ve vztazích se můžete více dočíst v článku pro internetový magazín Maitrea - Vždycky jde o matku aneb Uzdravte své partnerství.

Vzdělání v oblasti rozvoje osobnosti:

  • 2000-2004 psychoterapeutický výcvik SUR zaměřený na skupinovou dynamiku - Pražský psychoterapuetický institut

  • 2002 seminář na hledání, léčbu a rozvoj vnitřního dítěte - Institut pro integrativní psychoterapii a psychologické poradenství Olomouc

  • 2003-2005 výcvik v systemických (rodinných) konstelacích - Meditační centrum Lažany, Bhagat

  • 2006 jednoletý výcvik v rodinných konstelacích - (Moa Doris a Josef Gravenstette)

  • 2010 Cesta lásky - Eva Puklová a řada dalších seminářů a vzdělávacích programů prohlubujících sebeuvědomění