O MNĚ

Rodinné konstelace mi pomohly
vidět život v širších souvislostech

CO NABÍZÍM

Marcela Pešková 1962

Jsem průvodkyně na cestě k vědomému životu a zralé dospělosti. Dlouholetý vztah s mým mužem a tři děti, které jsme spolu vychovávali, probouzely v mém životě potřebu porozumět zákonitostem, kterými se řídí mezilidské vztahy. Moje vášeň zkoumat tuto oblast života, mě dovedla až k nalezení hlubších příčin, proč v nich postrádáme lásku. Vnitřní volání po naplnění smyslu života, které jsem v sobě roky vnímala, mě díky tomuto poznání přivedlo k rozhodnutí se o svoje zkušenosti začít dělit s ostatními. Od roku 2006 vedu rodinné konstelace, které pomáhají uzdravovat negativní emocionální dědictví rodu, jež je určující v tom, jak se nám v životě daří. Skrze tuto práci sdílím moudrost, kterou všichni nosíme ve svém srdci a která čeká na odhalení.

Svoje klienty vedu k pochopení, proč se nám v životě dějí věci, které nechceme a které bolí, a co změnit nebo s čím se smířit, abychom se mohli cítit lépe. Když změníme úhel pohledu, kterým se díváme sami na sebe, změní se i to, jak nás vnímají druzí lidé a promění se  i situace, do kterých se dostáváme. Tak nám postupně začne docházet, že máme klíč ke štěstí ve vlastních rukách a že je jen na nás, co se svým životem a s tím, jak se v něm cítíme, uděláme.

  • Odpolední semináře s rodinnými konstelacemi pro ženy

  • Jednodenní semináře s rodinnými konstelacemi

  • Víkendové transformační semináře s rodinnými konstelacemi a lečivými rituály, které vedu společně se svým mužem

  • Individuální poradenství 

"Důležité je, abyste si uvědomili, že nesoulad ve vztahu (v jakémkoli), vytváříte společně s druhou osobou. Přijetím svého dílu odpovědnosti (což z počátku může být obtížné uvidět nebo pochopit) získáte moc nad situací - ve smyslu jí změnit. Semináře jsou prožitkové a vysvětluji na nich, v čem spočívá naše spoluúčast na nepříjemných situacích s tím druhým."

O mém přístupu k řešení problémů ve vztazích si můžete přečíst v  článku "Vždycky jde o matku aneb Uzdravte své partnerství"

MOJE KOŘENY

Odjakživa mě bavilo zkoumat věci do detailu. Porozumět, pochopit, dojít až k podstatě. Když přede mě život postavil moje nepohodlné emoce, chtěla jsem vědět, odkud se berou a co mi chtějí říct. Cítila jsem a stále cítím, silnou potřebu zkoumat zákonitosti, kterými se řídí tenhle svět a vztahy v něm.

Od svých 30 let se u mě začaly objevovat stavy úzkostí a depresivních nálad. Aniž bych si to uvědomila, ocitla jsem se v krizi, která se dnes popisuje jako psychospirituální. Pak se přidala krize v partnerském vztahu a já měla intenzivní potřebu zkoumat, co se mi to děje a proč. Začala jsem se vzdělávat skrze literaturu v oblasti psychologie a spirituality i účastí na seminářích zaměřených na osobnostní rozvoj. Během let poznávání sebe samé jsem získala vhled do principů, které jsou určující v tom, jak se nám v životě daří, a začala se o ně dělit s ostatními. Z metod osobního rozvoje, kterými jsem prošla,  jsem si oblíbila rodinné konstelace, které vedu od roku 2006 a které mě zaujaly hloubkou svojí moudrosti i šířkou možností terapeutického použití.

Jsem vdaná od roku 1983 a spolu se svým mužem máme tři děti. Mám ráda toulky přírodou, ale i hudbu a tanec.


SEMINÁŘE RODINNÝCH KONSTELACÍ

Poznejte principy,
které vás podporují

Rodinné konstelace jsou prostředkem, jak uzdravit nezhojené rány minulosti, které nás nevědomnky stále zaovlivňují. Zviditelňují skryté mechanismy, které stojí v pozadí toho, jak přemýšlíme a jak se chováme. Přijďte porozumět principům, které nás podporují a objevte sami sebe za svým naučeným chováním.

MYŠLENKY