RODINNÉ KONSTELACE

Změníme-li odmítavý postoj k minulosti,
ona změní negativní vliv na nás.

Rodinné konstelace jsou terapeutickým prostředkem, jak uzdravit nezhojené rány minulosti a prohloubit spojení s životní energii, kterou čerpáme ze svého rodu. 

Zviditelňují skryté mechanismy, které řídí naše myšlení a jednání a umožňují se na život a jeho souvislosti podívat z hlubšího úhlu pohledu. Pracují s rovinou, která je obvykle naším očím skryta. Tak pomáhají uvědomit si důležitá fakta z našeho života i  života celého našeho rodu, která nás stále ovliňují, i když si to neuvědomujeme. Tím, že tento vliv ozřejmíme, získáme šanci se z jeho moci vyvázat a jít svojí vlastní cestou.

Jak to funguje

Rodinné konstelace probíhají ve skupině účastníků, kteří se obvykle mezi sebou neznají. Příběhy, které si každý neseme ve svých rodových kořenech, pak napomáhají uvědomit si, kde naše životní energie vázne a kde jsme vychýlení z řádu lásky. Cílem setkání je, znovu se do tohoto řádu lásky vrátit a čerpat tak živiny, které bezpodmínečně pro svůj zdárný život potřebujeme.

CO PŘINÁŠEJÍ

Rodinné konstelace umožňují se na život
a jeho souvislosti podívat z hlubšího úhlu pohledu

Vztah k sobě

Posílíte pocit vlastní hodnoty. Uvolníte se z obran ega a najdete cestu k lásce ve vztahu k sobě samým. Získáte více vnitřní svobody ohledně nejrůznějších typů naduhů (závislostí, návyků) a životních krizí.

Vztahy s blízkými

Vnesete více úcty a porozumění do vztahů se svými blízkými (partnery, rodiči a dětmi, sourozenci, kolegy, atd.). Začnete vidět a tvořit nová řešení v konfliktích situacích.

Radost do života

Propustíte automaticky přejaté myšlenkové vzorce, probudíte kreativitu a vydáte se svým vlastním směrem: k lásce, zdraví i úspěchu. 

Rodinné konstelace mi pomohly
vidět život v širších souvislostech.

Odjakživa mě bavilo zkoumat věci do detailu. Porozumět, pochopit, dojít až k podstatě. Když přede mě život postavil moje nepohodlné emoce, chtěla jsem vědět, odkud se berou a co mi chtějí říct. Cítila jsem a stále cítím silnou potřebu zkoumat zákonitosti, kterými se řídí tenhle svět a vztahy v něm.


Více o mně >>

Objevte svou vnitřní krásu
i laskavou sílu v hloubi své nespoutanosti.