RODINNÉ KONSTELACE

Vděčíš-li někomu za život,
vděčíš mu za to nejcennější

Rodinné konstelace jsou prožitkovou metodou osobního rozvoje, která probíhá ve skupině účastníků. Pracuje s celým rodinným systémem a tak "vytrhává plevel i s jeho kořeny."  Je vhodná pro všechny, kteří chtějí svým problémům porozumět ze širšího úhlu pohledu, a najít trvalé řešení svých potíží v jakékoli oblasti života.

Skrytý vliv osudů
předků na náš život

Osudy našich předků nás ovlivňují mnohem víc, než jak by nás napadlo. Jejich postoje a přesvědčení se nevědomě přenášejí z generace na generaci a předurčují, jak se nám v životě bude dařit. Léčivá síla konstelací spočívá v osvobození se od negativního vlivu tohoto dědictví. Skrze porozumění a přijetí složitých nebo traumatických událostí v historii rodu se můžeme znovu vrátit do proudu života, radosti a síly.

"Neodpouštíme-li, lpíme na spáchané křivdě. Držíme se jí a tak ztrácíme vitalitu.
Nejde o to, co nám udělali druzí, ale o to, co s tím uděláme my."

Co konstelace přinášejí účastníkům

Konstelace umožňují dotknout se a porozumět osudům našich předků, a tak snadněji pochopit jejich jednání. Smířením se s bolestnými zkušenostmi pod vlivem rodové zátěže můžeme ukončit nevědomé sebedestruktivní chování a vrátit se ke své síle. Vystoupit z role oběti a začít svůj osud tvořit vědomě. Vnitřní proměna, která se odehraje uvnitř účastníků během procesu, má pozitivní dopad na jejich vztah k sobě samým, což si automaticky nesou do každého vztahu i celého života.

Zkušenost účastníka

"Dva dny po konstelacích mi včera bratr zvedl telefon a po 20 letech jsme si popovídali jako bratr s bratrem. Syn mi včera zvedl telefon a bylo to po dlouhé době a podpoře syna otcem. Partnerce jsem se dokázal svěřit se svou prožívanou bolestí a nešel do agrese." - Ivan

Metoda je vhodná pro ty,
kteří chtějí

  • vnést do vztahů s nejbližšími více úcty a radosti

  • smířit se se situacemi, které pro byly v minulosti traumatické či zraňující

  • prožívat ve svém partnerském vztahu více otevřenosti a vzájemného propojení

  • pochopit hlubší příčiny fyzických a duševních potíží

  • najít cestu z obtížných životních situací či krizí

  • uvolnit se ze závislostí různého charakteru

  • žít víc vědomě; opustit roli oběti a být tvůrcem

"Chceš-li, aby se na tebe ostatní dívali s láskou, dívej se tak na sebe nejdřív ty sám."

Rodinné konstelace mi pomohly
vidět život v širších souvislostech.

Odjakživa mě bavilo zkoumat věci do detailu. Porozumět, pochopit, dojít až k podstatě. Když přede mě život postavil moje nepohodlné emoce, chtěla jsem vědět, odkud se berou a co mi chtějí říct. Cítila jsem a stále cítím silnou potřebu zkoumat zákonitosti, kterými se řídí tenhle svět a vztahy v něm.


Více o mně >>

Jak rodinné konstelace probíhají

Konstelace probíhají ve skupině účastníků. Ten, kdo je pro postavení konstelace vybrán, stručně popíše, jaký má motiv - co chce ve svém životě vyřešit nebo změnit. Lektor se ho doptává na podrobnosti z rodinného systému, které se v historii rodu odehrály a které jsou pro postavení konstelace důležité. Pak určí, které členy ze systému je potřeba do konstelace postavit a vybídne, aby vybral zástupce za tyto osoby z přítomných účastníků a následně je intuitivně rozestavil v prostoru. Potom se účastník posadí zpět na své místo a sleduje proces, který se začne mezi jednotlivými osobami odehrávat vstoupením do "role."  Na vyzvání lektora účastníci v rolích sdílejí své pocity. Po získání informací začne lektor přinášet zástupcům v rolích podněty k zamyšlení, které mají za úkol

vnést do procesu úctu, porozumění a odpuštění tam, kde k tomu v minulosti nedošlo. Dochází ke smíření s událostmi v historii a k uzdravení rodových traumat. Negativní vliv, který se generacemi přenesl až do našeho života, se neutralizuje, a proudění životní energie obnovuje.

Jaké nezpracované osudy ze života předků nás negativně ovlivňují

Úmrtí dětí a osob mladších 40 let věku, potraty a interrupce, tragická smrt, rozvod rodičů, zatajené otcovství, závislosti, zužitkování neštěstí druhých (např. po odsunu Němců), majetkové křivdy, válečné události, zločiny, vězení, události války a komunismu, a další.


Kdo přinesl rodinné konstelace

Tím, kdo se postaral o to, abychom mohli skrze rodinné konstelace pracovat na odstranění bloků, které nám brání žít smysluplný a naplněný život, byl Bert Hellinger (1925 -2019). Původně německý katolický kněz působil 16 roků v Jižní Africe jako misionář kmene Zulu. Po návratu do Evropy studoval psychoanalýzu, Gestalt terapii, transakční analýzu a další směry, které dokázal spolu se zkušenostmi a zážitky z Afriky jedinečným způsobem propojit. Kladl důraz na následování svoji vlastní cesty před svedením falešnými autoritami, a na vidění toho, co je, oproti slepému přijímání naučeného.

Chcete změnit svůj postoj k minulosti
a osvobodit se z jejího negativního vliv na vás?

Zúčastněte se setkání s rodinnými kostelacemi