TERMÍNY AKCÍ  

Přijďte odhalit, kudy vede cesta
k lásce, zdraví i úspěchu

3.12. | PRAHA 2

RODINNÉ KONSTELACE -
cesta k lásce, zdraví i úspěchu

9:30 - 18:00 | Cena 1500 Kč

Rodinné konstelace jsou vhodné pro všechny, kteří chtějí svým problémům porozumět ze širšího úhlu pohledu a najít trvalé řešení potíží v jakékoli oblasti života. Osudy našich předků nás ovlivňují mnohem víc, než si obvykle uvědomujeme. Jejich postoje, přesvědčení a nezpracované negativní emoce se nevědomě přenášejí z generace na generaci a předurčují, jak se nám v životě bude dařit. Léčivá síla konstelací spočívá v osvobození se od negativního vlivu tohoto dědictví.

9.12. | PRAHA 2

OTEVŘI SVÉ SRDCE -
odp. konstelace pro ženy

14:00 - 19:30 | Cena 1200 Kč

Setkání je příležitostí se v bezpečném prostoru podobně naladěných žen dotknout nezhojených ran minulosti a opět otevřít své srdce. Přijďte prohloubit spojení s moudrostí, která nevychází z toho, čemu jste se naučily, ale z vašeho vlastního středu. V prostředí, které nesoudí a nehodnotí.
Max. počet účastnic 10.

16.12.
18:00 - 21:00

RODINNÉ KONSTELACE V NOVÉM STRAŠECÍ

 Havlíčkova 500 | Cena: 500 Kč

20.1. | PRAHA 2

OTEVŘI SVÉ SRDCE -
odp. konstelace pro ženy

14:00 - 19:00 | Cena 1200 Kč

Setkání je příležitostí se v bezpečném prostoru podobně naladěných žen dotknout nezhojených ran minulosti a opět otevřít své srdce. Přijďte prohloubit spojení s moudrostí, která nevychází z toho, čemu jste se naučily, ale z vašeho vlastního středu. V prostředí, které nesoudí a nehodnotí.
Max. počet účastnic 10.

28.1. | PRAHA 2

RODINNÉ KONSTELACE -
cesta k lásce, zdraví i úspěchu

9:30 - 18:00 | Cena 1700 Kč

Rodinné konstelace jsou vhodné pro všechny, kteří chtějí svým problémům porozumět ze širšího úhlu pohledu a najít trvalé řešení potíží v jakékoli oblasti života. Osudy našich předků nás ovlivňují mnohem víc, než si obvykle uvědomujeme. Jejich postoje, přesvědčení a nezpracované negativní emoce se nevědomě přenášejí z generace na generaci a předurčují, jak se nám v životě bude dařit. Léčivá síla konstelací spočívá v osvobození se od negativního vlivu tohoto dědictví.

11.2. | PRAHA 2

CESTOU K LÁSCE
konstelace pro pokročilé

9:30 - 18:00 | Cena 2500 Kč

Setkání je určené vám, kteří máte za sebou řadu konstelačních seminářů nebo výcvik nebo na sobě dlouhodobě pracujete i jinými metodami a nepotřebujete porozumět základům vnitřní proměny. Díky tomu se můžete pustit hlouběji a tak rozpustit další úrovně překážek, které vám stojí v cestě vnímat plnost života a žít autenticky ve svých vztazích. Max. počet účastníků 12.

18.2. | PRAHA 2

RODINNÉ KONSTELACE -
cesta k lásce, zdraví i úspěchu

9:30 - 18:00 | Cena 1700 Kč

Rodinné konstelace jsou vhodné pro všechny, kteří chtějí svým problémům porozumět ze širšího úhlu pohledu a najít trvalé řešení potíží v jakékoli oblasti života. Osudy našich předků nás ovlivňují mnohem víc, než si obvykle uvědomujeme. Jejich postoje, přesvědčení a nezpracované negativní emoce se nevědomě přenášejí z generace na generaci a předurčují, jak se nám v životě bude dařit. Léčivá síla konstelací spočívá v osvobození se od negativního vlivu tohoto dědictví.

24.2. | PRAHA 2

OTEVŘI SVÉ SRDCE -
odp. konstelace pro ženy

14:00 - 19:00 | Cena 1200 Kč

Setkání je příležitostí se v bezpečném prostoru podobně naladěných žen dotknout nezhojených ran minulosti a opět otevřít své srdce. Přijďte prohloubit spojení s moudrostí, která nevychází z toho, čemu jste se naučily, ale z vašeho vlastního středu. V prostředí, které nesoudí a nehodnotí.
Max. počet účastnic 10.

11.3. | PRAHA 2

RODINNÉ KONSTELACE -
cesta k lásce, zdraví i úspěchu

9:30 - 18:00 | Cena 1700 Kč

Rodinné konstelace jsou vhodné pro všechny, kteří chtějí svým problémům porozumět ze širšího úhlu pohledu a najít trvalé řešení potíží v jakékoli oblasti života. Osudy našich předků nás ovlivňují mnohem víc, než si obvykle uvědomujeme. Jejich postoje, přesvědčení a nezpracované negativní emoce se nevědomě přenášejí z generace na generaci a předurčují, jak se nám v životě bude dařit. Léčivá síla konstelací spočívá v osvobození se od negativního vlivu tohoto dědictví.

17.-19.3.2022| Úborsko u Klatov

RODINNÉ KONSTELACE -
cesta k lásce, zdraví i úspěchu

Intenzivní transformačn í víkend s Marcelou a Luďkem Peškovými.

Rodinné konstelace jsou prožitkovou metodou osobního rozvoje, která je vhodná pro všechny, kteří chtějí svým problémům porozumět ze širšího úhlu pohledu, a najít trvalé řešení svých potíží v jakékoli oblasti života.

30.3. | PRAHA 2

OTEVŘI SVÉ SRDCE -
odp. konstelace pro ženy

14:00 - 19:00 | Cena 1200 Kč

Setkání je příležitostí se v bezpečném prostoru podobně naladěných žen dotknout nezhojených ran minulosti a opět otevřít své srdce. Přijďte prohloubit spojení s moudrostí, která nevychází z toho, čemu jste se naučily, ale z vašeho vlastního středu. V prostředí, které nesoudí a nehodnotí.
Max. počet účastnic 10.

15.4. | PRAHA 2

CESTOU K LÁSCE
konstelace pro pokročilé

9:30 - 18:00 | Cena 2500 Kč

Setkání je určené vám, kteří máte za sebou řadu konstelačních seminářů nebo výcvik nebo na sobě pracujete dlouhodobě i jinými metodami a nepotřebujete porozumět základům vnitřní proměny. Díky tomu se můžete pustit hlouběji a tak rozpustit další úrovně překážek, které vám stojí v cestě žít autenticky, tvořit láskyplnější vztahy a vnímat plnost života. Max. počet účastníků 12

20.4. | PRAHA 2

OTEVŘI SVÉ SRDCE -
odp. konstelace pro ženy

14:00 - 19:00 | Cena 1200 Kč

Setkání je příležitostí se v bezpečném prostoru podobně naladěných žen dotknout nezhojených ran minulosti a opět otevřít své srdce. Přijďte prohloubit spojení s moudrostí, která nevychází z toho, čemu jste se naučily, ale z vašeho vlastního středu. V prostředí, které nesoudí a nehodnotí.
Max. počet účastnic 10.

29.4. | PRAHA 2

RODINNÉ KONSTELACE -
cesta k lásce, zdraví i úspěchu

9:30 - 18:00 | Cena 1700 Kč

Rodinné konstelace jsou vhodné pro všechny, kteří chtějí svým problémům porozumět ze širšího úhlu pohledu a najít trvalé řešení potíží v jakékoli oblasti života. Osudy našich předků nás ovlivňují mnohem víc, než si obvykle uvědomujeme. Jejich postoje, přesvědčení a nezpracované negativní emoce se nevědomě přenášejí z generace na generaci a předurčují, jak se nám v životě bude dařit. Léčivá síla konstelací spočívá v osvobození se od negativního vlivu tohoto dědictví.

5.- 8.5. 2023| Nesměň u Českých Budějovic

UZDRAVTE SVÉ VZTAHY

Intenzivní transformačn í víkend s rodinnými konstelacemi a léčivým rituálem s Marcelou a Luďkem Peškovými 

Uvítali byste ve svých vztazích více respektu a úcty, pocitu intenzivnějšího propojení a upřímné radosti? Přijeďte posílit zdravé propojení se svými rodovými kořeny a objevit cestu k lásce, zdraví i úspěchu. 

10.6. | PRAHA 2

CESTOU K LÁSCE
konstelace pro pokročilé

9:30 - 18:00 | Cena 2500 Kč

Setkání je určené vám, kteří máte za sebou řadu konstelačních seminářů nebo výcvik nebo na sobě pracujete dlouhodobě i jinými metodami a nepotřebujete porozumět základům vnitřní proměny. Díky tomu se můžete pustit hlouběji a tak rozpustit další úrovně překážek, které vám stojí v cestě žít spokojenější a naplněnější život. Max. počet účastníků 12.

13.-16.7. 2023 | Janské Lázně

Rodinné konstelace

Intenzivní transformačn í víkend s rodinnými konstelacemi a léčivým rituálem s Marcelou a Luďkem Peškovými 

Rodinné konstelace jsou prožitkovou metodou osobního rozvoje, která probíhá ve skupině účastníků. Pracuje s celým rodinným systémem a je vhodná pro všechny, kteří chtějí najít trvalé řešení svých potíží v jakékoli oblasti života.

podzim 2023|

SMÍŘENÍ - cesta k lásce, zdraví i úspěchu 

Intenzivní transformačn í víkend s rodinnými konstelacemi a léčivým rituálem s Marcelou a Luďkem Peškovými.

Chtěli byste najít cestu ke smíření s událostmi, které vás negativně ovlivnily a obírají o energii a chuť do života? Přijďte odhalit rozdíl mezi odpuštěním a rezignací a udělat praktické kroky k trvalému opuštění starých křivd.

Co přinesly víkendové semináře účastníkům

"Možná by se rodinným konstelacím pod vedením manzělů Peškových dalo také říkat "léčba obrazy" nebo podobně. Dokáží Vám totiž pomoct vystavět obraz reality, prostřednictvím kterého se může něco zásadního uzdravit ve Vašem srdci. Cesta k vidění tohoto obrazu Vás sice vede prostřednictvím bolesti - traumatu, ale přijetí pravdy v její celosti je osvobozující a životodárný proces, který pozitivně ovlivňuje i Váš další život. To vše se odehrává v bezpečném prostoru, vytvořeném dlouholetým párem, který je ochoten se o svou moudrost podělit. Důležitou součástí setkání byl také rituál, který nenásilnou a laskavou formou sděloval po kapkách prastarou pravdu. Vše je Jedním."
Petr
"Milá Marcelo, moc Ti chci ještě jednou poděkovat za vše, co se ti během chvíle podařilo přinést do mého života. Dojímá mě, s jakým nasazením a péčí posíláš do světa moudrost, která je tvou osobní zkušeností. Cítím vděčnost za setkání s Tebou i Luďkem, jste pro mě inspirující, ale také srozumitelní a důvěryhodní při objevování dalších vrstev POZNÁNÍ."
Jana

O KONSTELACÍCH

Když změníme odmítavý postoj k minulosti,
ona změní negativní vliv na nás.

Rodinné konstelace jsou vhodné pro všechny, kteří chtějí svým problémům porozumět ze širšího úhlu pohledu, a najít trvalé řešení potíží v jakékoli oblasti života. Osudy našich předků nás totiž ovlivňují mnohem víc, než si obvykle uvědomujeme. Jejich postoje, přesvědčení a nezpracované negativní emoce se nevědomě přenášejí z generace na generaci a jsou určující v tom, jak se nám v životě daří.

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

Jediný krok, který nevede k cíli,
je ten, který neuděláme

1000 Kč | 60 minut  | osobně nebo přes telefon

Přihlašujte se:
emailem na caspromen.info@gmail.com
nebo volejte na  728 824 289

Do emailu uveďte, prosím i telefonní kontakt na sebe.