TERMÍNY AKCÍ  

Přijďte odhalit, kudy vede cesta
k lásce, zdraví i úspěchu

4.- 7.11.| BUCHOV U BENEŠOVA U PRAHY

SMÍŘENÍ - cesta k lásce, zdraví i úspěchu  

Intenzivní transformačn í víkend s rodinnými konstelacemi a léčivým rituálem s Marcelou a Luďkem Peškovými 

Přijďte odhalit, co je potřeba k trvalému opuštění starých křivd, a skrze uzdravení rodových traumat k němu udělat praktické kroky. Objevíte rozdíl mezi odpuštěním a rezignací a získáte energii, která se ztrácí ve vašem vzdoru.

14.11. | PRAHA 2

RODINNÉ KONSTELACE PRO ŽENY

10:00 - 17:00 | Cena 1000 Kč

Setkání je příležitostí se v bezpečném prostoru podobně naladěných žen dotknout nezhojených ran, smířit se s křivdami minulosti a opět otevřít své srdce. Prohloubíte spojení s moudrostí, která nevychází z toho, čemu jste se naučily, ale z vašeho vlastního středu. 

18.11.

17:00 - 20:00

SMÍŘENÍ: Cesta k lásce, zdraví i úspěchu

SEMINÁŘ S KONSTELACEMI PRO ŽENY | PRAHA 2 | Cena: 500 Kč

25.11.

18:00 - 21:00

RODINNÉ KONSTELACE V NOVÉM STRAŠECÍ

 Havlíčkova 500 | Cena: 400 Kč

4. (nebo 5.)12. | PRAHA 2

RODINNÉ KONSTELACE PRO ŽENY

10:00 - 17:00 | Cena 1000 Kč

Setkání je příležitostí se v bezpečném prostoru podobně naladěných žen dotknout nezhojených ran, smířit se s křivdami minulosti a opět otevřít své srdce. Prohloubíte spojení s moudrostí, která nevychází z toho, čemu jste se naučily, ale z vašeho vlastního středu. 

leden 2022 

17:00 - 20:00

TVOŘÍM SVŮJ OSUD seminář s konstelacemi

SEMINÁŘ S KONSTELACEMI PRO ŽENY | PRAHA 2 | Cena: 500 Kč

únor 

17:00 - 20:00

OD KONFLIKTU K LÁSCE: Vědomé partnerství

SEMINÁŘ S KONSTELACEMI PRO ŽENY | PRAHA 2 | Cena: 500 Kč

březen
17:00 - 20:00

HRANICE: Kudy ke zdroji své sebeúcty

SEMINÁŘ S KONSTELACEMI PRO ŽENY | PRAHA 2 | Cena: 500 Kč

jaro 2022| NESMĚŇ U ČESKÝCH BUDĚJOVIC

UZDRAVTE SVÉ VZTAHY

Intenzivní transformačn í víkend s rodinnými konstelacemi a léčivým rituálem s Marcelou a Luďkem Peškovými 

Uvítali byste ve svých vztazích více respektu a úcty, pocitu intenzivnějšího propojení a upřímné radosti? Přijďte posílit zdravé propojení se svými rodovými kořeny a objevit cestu k úctě a lásce ve svých vztazích. 

14.-17.7.2022 | JANSKÉ LÁZNĚ

Najdi svůj vnitřní kompas  

Intenzivní transformačn í víkend s rodinnými konstelacemi a léčivým rituálem s Marcelou a Luďkem Peškovými 

Rodinné konstelace jsou prožitkovou metodou osobního rozvoje, která probíhá ve skupině účastníků. Pracuje s celým rodinným systémem a je vhodná pro všechny, kteří chtějí najít trvalé řešení svých potíží v jakékoli oblasti života.

Co přinesly víkendové semináře účastníkům

"Možná by se rodinným konstelacím pod vedením manzělů Peškových dalo také říkat "léčba obrazy" nebo podobně. Dokáží Vám totiž pomoct vystavět obraz reality, prostřednictvím kterého se může něco zásadního uzdravit ve Vašem srdci. Cesta k vidění tohoto obrazu Vás sice vede prostřednictvím bolesti - traumatu, ale přijetí pravdy v její celosti je osvobozující a životodárný proces, který pozitivně ovlivňuje i Váš další život. To vše se odehrává v bezpečném prostoru, vytvořeném dlouholetým párem, který je ochoten se o svou moudrost podělit. Důležitou součástí setkání byl také rituál, který nenásilnou a laskavou formou sděloval po kapkách prastarou pravdu. Vše je Jedním."
Petr
"Milá Marcelo, moc Ti chci ještě jednou poděkovat za vše, co se ti během chvíle podařilo přinést do mého života. Dojímá mě, s jakým nasazením a péčí posíláš do světa moudrost, která je tvou osobní zkušeností. Cítím vděčnost za setkání s Tebou i Luďkem, jste pro mě inspirující, ale také srozumitelní a důvěryhodní při objevování dalších vrstev POZNÁNÍ."
Jana

O KONSTELACÍCH

Když změníme odmítavý postoj k minulosti,
ona změní svůj negativní vliv na nás.

Rodinné konstelace umožňují podívat se na sebe a své vztahy z hlubšího úhlu pohledu a propustit minulé negativní zkušenosti. Když se zdravě propojíme se svými rodovými kořeny, začne do našich životů proudit víc energie, síly a lásky.

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

Jediný krok, který nevede k cíli,
je ten, který neuděláme

1000 Kč | 60 minut  | osobně nebo přes telefon

Přihlašujte se:
emailem na caspromen.info@gmail.com
nebo volejte na  728 824 289

Do emailu uveďte, prosím i telefonní kontakt na sebe.