TERMÍNY AKCÍ  

Přijďte odhalit, kudy vede cesta
k lásce, zdraví i úspěchu

29.9.
17:30 - 20:30
 

AKCE PRO NEZADANÉ | MAITREA, PRAHA 1

Moje kořeny jako zdroj životní energie

Na setkání si povíme o síle naší příslušnosti ke "kmeni" - skupině, do které jsme se narodili a která ovlivnila naše vzorce myšlení. Zmapujete postoje k životu a vztahům, které si ze své původní rodiny přinášíte a které vás již nepodporují. Cena: 300-500 Kč. Více info

3. - 4.10.

KONSTELAČNÍ SEMINÁŘ| MAITREA, PRAHA 1

OBJEVTE LÁSKU: Cestou
k vědomému partnerství

Uvítali byste ve svém vztahu více respektu a úcty, pocitu intenzivnějšího propojení a upřímné radosti? Přijďte objevit hlubší souvislosti, kterými tvoříte svůj partnerský vztah, a zpevnit základy, na kterých ho stavíte.
Cena: 1700 - 2500Kč. 
Více info

20.10.
17:00 - 20:00

RODINNÉ KONSTELACE | MÍSTO BUDE UPŘESNĚNO, PRAHA 

HRANICE: Kudy ke zdroji své sebeúcty

Necháváte se odvést od toho, co děláte, abyste se přizpůsobili okamžitým potřebám ostatních? Dáváte víc, než opravdu chcete?  Přijďte odstranit příčiny toho, proč se vám toto děje, a najít cestu ke své ztracené sebeúctě.  Cena: 300-500 Kč.  Přihlásit se

29.10. -1.11.

SEMINÁŘ S MANŽELY PEŠKOVÝMI | BUCHOV U BENEŠOVA

NAJDI SVŮJ VNITŘNÍ KOMPAS

Přijeďte posílit zdravé propojení se svými rodovými kořeny a začněte čerpat živiny, které potřebujete, abyste se ve všech oblastech svého života cítili trvale líp. Cena: 3960 Kč. 
Více info

9.11.
17:30 - 20:30

AKCE PRO NEZADANÉ | PRAHA 1

Zdravá sebehodnota jako základ vztahu

Na setkání si posvítíme na vztah, který máme sami k sobě. Zjistíte, že vztah, jaký máme sami k sobě, určuje kvalitu našeho života, schopnost uspět ve vztazích i v zaměstnání. Cena: 300-500 Kč. Přihlásit se

24.11.
17:30 - 20:30

RODINNÉ KONSTELACE |  PRAHA 1

SMÍŘENÍ: Cesta k lásce, zdraví i úspěchu

Chtěli byste žít s větší otevřeností a důvěrou? Cítit se víc „živí“ a najít cestu k prosperitě ve všech oblastech života? Přijďte objevit souvislost mezi křivdami z minulosti a svými vztahy i zdravím. Přijďte vyhlásit mír, složit zbraně a otevřít se životu. Cena: 300-500 Kč.  Přihlásit se

1.12.
17:30 - 20:30

AKCE PRO NEZADANÉ | PRAHA 1

Co vysílám se mi vrací jako cesta k sebepoznání

Objevte aspekt sebe samých v chování druhých.  Okolí jako zrcadlo nás samých, které odráží chování/myšlenky, kterých si nejsme vědomi díky funkci našich obran. Cena: 300-500 Kč.Přihlásit se

8.12.
16:30 - 20:30

RODINNÉ KONSTELACE PRO ŽENY| PRAHA 1

DARUJ LÁSKU: Kudy ke šťastným vztahům

Chtěly byste najít cestu k pravdivým, upřímně fungujícím a šťastným vztahům? Zažívat v nich více úcty a přijetí? A prožívat vděčnost bez snahy jí ze sebe vydolovat? Přijďte objevit cestu, která vede k prameni lásky, a tak posílit základy, na kterých stavíte svůj život. Cena: 400-600 Kč.  Přihlásit se

leden 2021
17:30 - 20:30
 

RODINNÉ KONSTELACE | CENTRUM ŠESTÝ SMYSL, PRAHA 1

CO JE A CO NENÍ LÁSKA

Ptáte se někdy samy sebe, odkud se bere láska a proč se vám jí nedostává, když pro to děláte všechno, co vás napadá? Proč není vaše snaha zapomenout na sebe a upřednostnit druhé oceněna, tak jak očekáváte? Přijďte a objevte cestu k prameni opravdové lásky a staňte se nezávislí na ocenění a přijetí zvenku. Cena: 400-600 Kč. Přihlásit se

únor 2021 

SEMINÁŘ S MANŽELY PEŠKOVÝMI | Pošumaví

OBJEVTE LÉČIVOU SÍLU RODINNÝCH KONSTELACÍ 

Víkendové setkání s rodinnými konstelacemi vám nabídne cestu k uzdravení vnitřních zranění a k převzetí odpovědnosti za své nepohodlné emoce. Změníte odmítavý postoj k minulosti a objevíte cestu, jak se vymanit z potřeby souhlasit nebo být naopak ve vzdoru. Najdete sami sebe za svým naučeným chováním! Cena: 2500 Kč.
Více info

jaro 2021

SEMINÁŘ S MANŽELY PEŠKOVÝMI | NESMĚŇ U ČESKÝCH BUDĚJOVIC

UZDRAVTE SVÉ VZTAHY   

Uvítali byste ve svých vztazích více respektu a úcty, pocitu intenzivnějšího propojení a upřímné radosti? Přijďte posílit zdravé propojení se svými rodovými kořeny a objevte cestu ke vzájemné úctě a radosti. Cena: 3500 Kč.
Více info

léto 2021

SEMINÁŘ S MANŽELY PEŠKOVÝMI | JANSKÉ LÁZNĚ

OBJEVTE LÉČIVOU SÍLU RODINNÝCH KONSTELACÍ 

Víkendové setkání s rodinnými konstelacemi vám nabídne cestu k uzdravení vnitřních zranění a k převzetí odpovědnosti za své nepohodlné emoce. Změníte odmítavý postoj k minulosti a objevíte cestu, jak se vymanit z potřeby souhlasit nebo být naopak ve vzdoru. Najdete sami sebe za svým naučeným chováním! 
Cena: 2400 Kč.
Více info

Přihlašujte se
emailem na caspromen.info@gmail.com
nebo volejte na  728 824 289

Co semináře přinesly účastníkům

„Pomáháš mi v konstelacích odkrýt co je za mým egem a ukázat skutečný důvod problémů. Oceňuji Tvoji schopnost nacítit podstatu a navést mě (a ostatní) k řešení. Už se mi občas daří být v situacích beze strachu a stát na vlastních nohách. Vnímám změnu ve vztahu k partnerce, k rodině, k systému kolem nás. Žije se mi lépe. Chápu a vidím, že mám ještě hodně "práce" před sebou, radost mám už dnes. - Karel

„Doznívají ve mně sobotní konstelace a napadá mě kdeco - třeba mi došlo, jak si s partnerem zrcadlíme spoustu věcí nebo že skutečně může být obtížné se přiblížit ke svému "pravému já" atd, ale hlavně Ti chci poděkovat za pocit přijetí a bezpečí, který ze seminářů vždycky mám. - Lucie