MARCELA PEŠKOVÁ

Tel.: +420 728 824 289
Email: peskovamar@gmail.com

IČO: 62426346
Platební údaje: 2820193193/0800
Facebook: @caspromen

„Nemrhejte svým drahocenným časem kladením si otázky: ,Proč to není na světě lepší?´ To je ztráta času. Položte si otázku: ,Jak mohu udělat svět lepším?´ Na to odpověď existuje.“
Leo F. Buscaglia