21.10. 2023 | 9:30 - 18:00

Rodinné konstelace - intenzivní

Setkání je určené vám, kteří cítíte intenzivní potřebu se ve svém životě posunout a jste rozhodnuti na sobě dlouhodobě pracovat. Max. 13 účastníků.

Vděčnost je projevem moudrosti.

Setkání je určené vám, kteří cítíte naléhavou potřebu se ve svém životě posunout a jste rozhodnuti na své vnitřní proměně systematicky a dlouhodobě pracovat. Můžete mít za sebou řadu konstelačních seminářů nebo výcvik nebo jste prošli i jinými metodami osobního rozvoje. Mohli jste se také ale zúčastnit jen jednoho mého semináře a uvědomujete si, že je to přesně to, co právě teď potřebujete na své cestě. Protože podstatné není, kolika různými semináři či formami terapie jsme prošli, ale kolik poznání si v sobě nese naše duše. Díky tomu můžeme rozpustit hlubší úrovně překážek, které nám stojí v cestě žít autenticky a vnímat plnost života. Metodou konstelací pracuji 17 let.

"Skutečná síla člověka spočívá ve schopnosti neuzavírat své srdce a transformovat bolest v lásku."

Najdeme světlo, najdeme mír, najdeme Lásku.

Jako průvodkyně na cestě k vědomému životu a zralé dospělosti vás budu skrze metodu konstelací provázet do míst ve vaší duši, která vás žádají o pozornost, abyste je mohli vzít na vědomí a proměnit úhel pohledu spolu s uvězněnými emocemi tam, kde je potřeba. Hluboké pocity odcizení sobě samým a z toho plynoucí frustrace z vnitřní prázdnoty a neschopnosti zahlédnout smysl lidské existence (projevující se např. nevědomým vytvářením konfliktů s ostatními lidmi a  neschopností  ctít a "žít naplno" svůj vlastní život), nás stále a neodbytně vyzývají ke znovunalezení své podstaty. Odhalíme-li další vrstvy obranných mechanismů, za které se schovává naše ego a propustíme uvězněné emoce, rozšíříme své vědomí a  najdeme zpátky ztracený domov. Najdeme světlo, najdeme mír, najdeme Lásku.

O konstelacích


Když změníme odmítavý postoj k minulosti,
ona změní negativní vliv na nás.

Konstelace umožňují podívat se na sebe a svůj život ze širšího úhlu pohledu,  nahlédnout do hlubokých vrstev našich rodinných systémů a přinést uvědomění a uzdravení. Smířit se s bolestnými zkušenostmi (z výchovy) pod vlivem rodové zátěže, pak můžeme ukončit nevědomé sebedestruktivní chování a vrátit se ke své síle. Vystoupit z role oběti a začít svůj osud tvořit vědomě. Vnitřní proměna, která se odehraje uvnitř účastníků během procesu konstelací, má pozitivní dopad na jejich vztah k sobě samým a automaticky se přenáší do každého vztahu i všech ostatních oblastí života.

O lektorce


Marcela Pešková

Svoje klienty vedu od roku 2006 k pochopení, proč se nám v životě dějí věci, které nechceme a které bolí, a co změnit nebo s čím se smířit, abychom se mohli cítit lépe. Když změníme úhel pohledu, kterým se díváme sami na sebe, změní se i to, jak nás vnímají druzí lidé a promění se i situace, do kterých se dostáváme. Tak nám postupně začne docházet, že máme klíč ke štěstí ve vlastních rukách a že je jen na nás, co se svým životem a s tím, jak se v něm cítíme, uděláme.

O rodinných konstelacích

Informace


Termín akce

10.6. 2023, 9:30-18:00

max. počet účastníků 12

Místo konání

Praha 2

Cena semináře

2500 Kč

Přihlásit se


Přihlašujte se, prosím, včetně tel. kontaktu. Děkuji.

Nadcházející akce

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace pro ženy

Rodinné konstelace pro ženy

Rodinné konstelace - intenzivní

Rodinné konstelace - intenzivní