15.6. 2024 | 9:30 - 18:00

Rodinné konstelace - intenzivní

Praha 2, Nové Město

Vděčnost je projevem moudrosti.

Setkání je určené vám, kteří cítíte potřebu se ve svém životě posunout a jste rozhodnuti na své vnitřní proměně systematicky a dlouhodobě pracovat. Máte výcvik v konstelacích nebo jste prošli jinými metodami osobního rozvoje a uvědomujete si, že podstatné není, kolika různými semináři či formami terapie jsme prošli, ale kolik poznání si v sobě nese naše duše. Díky tomu se můžeme pak pustit hlouběji a rozpustit další úrovně překážek, které nám stojí v cestě žít autenticky a vnímat plnost života. 
Podmínkou účasti je zkušenost s mým způsobem práce skrze tuto metodu, tzn., že jste se alespoň jednou zúčastnili nějakého semináře pod mým  vedením.

"Skutečná síla člověka spočívá ve schopnosti neuzavírat své srdce a transformovat bolest v lásku."

Najdeme světlo, najdeme mír, najdeme Lásku.

Jako průvodkyně na cestě k vědomému životu a zralé dospělosti vás budu skrze metodu konstelací provázet do míst ve vaší duši, která vás žádají o pozornost, abyste je mohli vzít na vědomí a proměnit úhel pohledu spolu s uvězněnými emocemi tam, kde je potřeba. Hluboké pocity odcizení sobě samým a z toho plynoucí frustrace z vnitřní prázdnoty a neschopnosti zahlédnout smysl lidské existence (projevující se např. nevědomým vytvářením konfliktů s ostatními lidmi a  neschopností  ctít a "žít naplno" svůj vlastní život), nás stále a neodbytně vyzývají ke znovunalezení své podstaty. Odhalíme-li další vrstvy obranných mechanismů, za které se schovává naše ego a propustíme uvězněné emoce, rozšíříme své vědomí a  najdeme zpátky ztracený domov. Najdeme světlo, najdeme mír, najdeme Lásku.

O konstelacích


Když změníme odmítavý postoj k minulosti,
minulost změní negativní vliv na nás.

Konstelace umožňují podívat se na sebe a svůj život ze širšího úhlu pohledu,  nahlédnout do hlubokých vrstev našich rodinných systémů a přinést uvědomění a uzdravení. Smířit se s bolestnými zkušenostmi (z výchovy) pod vlivem rodové zátěže, pak můžeme ukončit nevědomé sebedestruktivní chování a vrátit se ke své síle. Vystoupit z role oběti a začít svůj osud tvořit vědomě. Vnitřní proměna, která se odehraje uvnitř účastníků během procesu konstelací, má pozitivní dopad na jejich vztah k sobě samým a automaticky se přenáší do každého vztahu i všech ostatních oblastí života.

O lektorce


Marcela Pešková

Svoje klienty vedu od roku 2006 k pochopení, proč se nám v životě dějí věci, které nechceme a které bolí, a co změnit nebo s čím se smířit, abychom se mohli cítit lépe. Když změníme úhel pohledu, kterým se díváme sami na sebe, změní se i to, jak nás vnímají druzí lidé a promění se i situace, do kterých se dostáváme. Tak nám postupně začne docházet, že máme klíč ke štěstí ve vlastních rukách a že je jen na nás, co se svým životem a s tím, jak se v něm cítíme, uděláme.

O rodinných konstelacích

Informace


Čas konání:

9:30-18:00

max. počet účastníků 12

Místo konání

Praha 2, Nové Město

Cena semináře

2500 Kč při platbě do týdne předem, později 2800 Kč.

Přihlásit se

Po odeslání formuláře vám obvykle do 24 hodin pošlu více informací k akci. Těším se na setkání.

Nadcházející akce

Večerní konstelace pro ženy

Večerní konstelace pro ženy

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace pro ženy

Rodinné konstelace pro ženy