Jak proměnit konflikt v obdarování


Když si dlouhodobě nevíš rady ve vztahu se svým mužem a dospěješ do stádia, že rozchod s ním (nebo rezignace na vztah) se ti jeví jako jediné, co už zbývá, zkus se zamyslet, co je hlavním motivem, proč chceš odejít. Pokud jsou to nepříjemné emoce z toho, jak se k tobě chová nebo jak je nepřítomný, zvaž, co je vlastně to, od čeho chceš pryč. Kdyby v tobě partner tyto emoce neprobouzel, odcházela bys?

Pak ale to, od čeho chceš pryč, jsou tvoje vlastní pocity a ne tvůj partner. Co, kromě toho, že si sbalíš kufry (nebo je sbalíš jemu), můžeš ještě udělat? Zkus vložit energii do toho, abys těmto pocitům porozuměla a rozklíčovala, odkud se berou a jaké poselství pro tebe mají.  Zjistíš, že pod vším tím vztekem či bezmocí někde na dně tvojí duše čeká bolest. A když jí od sebe přestaneš odhánět a dovolíš jí na chvíli existovat, odejde  skrze tvoje vědomé prožívání ven. Postupně se vypaří jako pára nad chladnoucím hrncem. 

Pak ke svému překvapení zjistíš, že tě příště podobné chování tvého muže již nezraňuje a že on již nedisponuje mocí v tobě tyto negativní pocity probudit. A když i potom budeš vnímat, že se vaše cesty rozcházejí, můžeš se s ním rozloučit jako s přítelem, se kterým jsi ušla kus cesty, mnohému ses naučila a za mnohé mu vděčíš. Pak teprve bude tvé srdce otevřené pro lásku a ty připravena na (nový) vztah.

"Nejde o to, najít viníka, ale najít způsob, jak překonat překážky, které nás od sebe oddělují."

PŘEČTĚTE SI O CESTĚ Z KONFLIKTU

Ukotvím-li se v srdci, můžu svému partnerovi říct: „Děkuji ti za lásku, k níž se dostávám uzdravováním zranění, která spolu otevíráme."


Chcete si o tématu pohovořit osobně?

Nejde o to, co nám udělali druzí, ale o to, co s tím uděláme my.